Kelių eismo taisyklės

Kelių eismo taisyklės

Kelių eismo taisyklės Suvestinė redakcija nuo 2020-01-10 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 7-263, i. k. 1021100NUTA00001950 Nauja nutarimo redakcija nuo 2008-09-01: Nr. 768, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 88-3530 (2008-08-02)   Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimas   2002 m. gruodžio 11 d. Nr. 1950 Vilnius   DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugaus eismo…