Pradinis » VAIRAVIMO NAUJIENOS » Apie 95 kodą

Apie 95 kodą

Kas yra pradinė profesinė kvalifikacija ir kaip ją įgyti?

Tai kvalifikacija, kurią turi įgyti nauji C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojai. Kvalifikacijos tikslas – kelti vairuotojų kvalifikaciją ir gerinti saugaus eismo situaciją keliuose. Ši kvalifikacija yra privaloma nuo 2008 m. rugsėjo 10 d.

D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojams ir nuo 2009 m. rugsėjo 10 d. C1, C1E, C, CE kategorijų vairuotojams, kurie veža keleivius ar krovinius komerciniais tikslais. Išklausius pradinės profesinės kvalifikacijos kursą ir sėkmingai išlaikius pradinės profesinės kvalifikacijos egzaminą suteikiamas kvalifikacijos pažymėjimas. Pateikus kvalifikacijos pažymėjimą VĮ „Regitra“ į vairuotojo pažymėjimą įrašomas Europos Bendrijos kodas (95) ir data, iki kurios galioja kvalifikacija.

Kada aš turėčiau dalyvauti periodiniuose profesiniuose mokymuose?

Naujieji vairuotojai periodinius profesinius mokymus (35 valandų kursas) privalo baigti ne vėliau kaip per penkerius metus nuo tos dienos, kai buvo suteikta pradinė profesinė kvalifikacija. Periodinius profesinius mokymus taip pat privalo baigti vairuotojai, kurie įgijo teisę vairuoti D1, D1E, D, DE kategorijų transporto priemones iki 2008 m. rugsėjo 10 d., ir tie vairuotojai, kurie įgijo teisę vairuoti C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemones iki 2009 m. rugsėjo 10 d. Šiuos periodinius profesinius mokymus reikia baigti:

D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojams – iki 2013 m. rugsėjo 10 d.;

C1, C1E, C, CE kategorijų vairuotojams – iki 2014 m. rugsėjo 10 d.

Įsigijau teisę vairuoti D kategorijos transporto priemones prieš 2008 m. rugsėjo 10 d. Ar aš turėčiau lankyti pradinės kvalifikacijos kursus?

Ne. Vairuotojams, kurie įgijo teisę vairuoti D kategorijos transporto priemones iki 2008 m. rugsėjo 10 d., pradinės profesinės kvalifikacijos kursų išklausyti nereikia. Vairuotojams, kurie įgijo teisę vairuoti C kategorijos transporto priemones iki 2009 m. rugsėjo 10 d., taip pat nereikia išklausyti pradinės profesinės kvalifikacijos kursų. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad šiems vairuotojams privalomi periodiniai profesiniai mokymai.

Esu Europos Sąjungos šalies gyventojas. Kur turėčiau lankyti mokymus?

Kvalifikacijos pažymėjimus, patvirtinančius pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius ir (ar) krovinius, vairuotojai įgyja:

Europos Sąjungos valstybių piliečiai – valstybėje, kurioje jie nuolat gyvena. Nuolatinė gyvenamoji vieta yra vieta, kurioje asmuo paprastai gyvena bent 185 dienas kiekvienais kalendoriniais metais dėl asmeninių ir darbo ryšių arba darbo ryšių neturintis asmuo dėl asmeninių ryšių, kurie artimai sieja asmenį su vieta, kurioje jis gyvena. Asmens, kurio darbo ryšiai siejasi su kita vieta negu jo asmeniniai ryšiai ir kuris dėl to gyvena pakaitomis skirtingose vietose, esančiose dviejose ar keliose valstybėse, nuolatine gyvenamąja vieta yra laikoma jo asmeninių ryšių vieta tik tada, jei tas asmuo ten nuolat sugrįžta. Šios paskutinės sąlygos nebūtina laikytis, kai asmuo užsienio valstybėje gyvena, kad atliktų apibrėžtos trukmės užduotį; ne Europos Sąjungos valstybių piliečiai – valstybėje narėje, kurioje dirba.

Vairuoju 9 sėdimų vietų (įskaitant vairuotojo) transporto priemonę, kurios didžiausioji leidžiamoji masė mažesnė kaip 3,5 tonos. Ar aš privalau įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją ar baigti periodinius mokymus?

Ne, Jūs nepatenkate į tvarkos aprašo taikymo sritį, kuris taikomas vairuotojams, turintiems teisę vairuoti C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų transporto priemones (jei vairuotojai veža keleivius ar krovinius komerciniais tikslais). Jei Jūs vairuojate transporto priemonę, turinčią ne daugiau kaip 9 sėdimas vietas (įskaitant vairuotojo), kurios didžiausioji leidžiamoji masė yra mažesnė kaip 3,5 tonos, Jums pakanka turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

Esu vairuotojas iš trečiųjų šalių. Ką turėčiau daryti, kad laikyčiausi tvarkos aprašo reikalavimų?

Vairuotojų, ne Europos Sąjungos valstybių piliečių, kuriuos įdarbina Lietuvos vežėjai vežti krovinius Europos Sąjungos teritorijos keliais, pradinę profesinę kvalifikaciją arba periodinį profesinį mokymą patvirtina vairuotojo liudijimai, išduodami pagal Vairuotojo liudijimo išdavimo taisykles, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 2B-292 (Žin., 2004, Nr. 155-5673; 2008, Nr. 148-5969). Šiems asmenims, vairuotojo pažymėjimus įgijusiems Lietuvos Respublikoje, į pažymėjimus įrašomas Europos Bendrijos kodas (95) ir data, iki kurios galioja kvalifikacija.

Aš dar negavau C kategorijos vairuotojo pažymėjimo. Ar galiu pradėti pradinės profesinės kvalifikacijos kursus?

Prieš įgyjant pradinę profesinę kvalifikaciją kroviniams vežti nereikalaujama įgyti C kategorijos vairuotojo pažymėjimo. Taigi galite pradėti pradinės profesinės kvalifikacijos kursus, tačiau privalote turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones. Analogiška tvarka galioja ir D kategorijai.

Kas mokės už mokymus? Ar įmonė, kurioje dirbu, yra įpareigota sumokėti už mano mokymus?

Tvarkos aprašas šio dalyko nereglamentuoja.

Dirbu įmonėje, kurios veikla – statybos darbai. Krovininį automobilį (4,5 tonų) ir mikroautobusą (iki 16 sėdimų vietų) naudojame tik krovinių (darbo įrangos) ir savo darbuotojų vežimui į objektus, kur darbai atliekami pagal sudarytas sutartis. Ar mūsų vairuotojams, turintiems teisę vairuoti C ir (ar) D kategorijos motorines transporto priemones, privaloma turėti kvalifikacijos pažymėjimą ir vairuotojo pažymėjime įrašytą Europos Bendrijos kodą (95)?

Vadovaujantis tvarkos aprašo 3 punktu, tvarkos aprašas taikomas vairuotojams (įskaitant vairuotojus, kitų valstybių piliečius, kuriuos įdarbina Lietuvos Respublikos vežėjai), kurie nuolat gyvena arba dirba Lietuvos Respublikoje ir veža krovinius arba keleivius Europos Sąjungos teritorijos keliais C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinėmis transporto priemonėmis, kurias vairuojant būtina turėti atitinkamą vairuotojo pažymėjimą. Transporto priemonių kategorijos ir vairuotojų minimalus amžius nustatyti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213).

Pagal tvarkos aprašo 4 ir 4.6 punktus tvarkos aprašo nuostatos netaikomos vairuotojams, vairuojantiems transporto priemones, kuriomis keleiviai ar kroviniai vežami nekomerciniais tikslais arba kurios naudojamos asmeniniams tikslams. Lietuvos Respublikos terminų banke terminas „komercija“ apibrėžiamas kaip „prekyba, prekybinės operacijos“.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Jūsų paminėti krovinių ir Jūsų įmonės darbuotojų vežimai į darbo objektus tam tikram darbui atlikti laikytini keleivių ar krovinių vežimais nekomerciniais tikslais, todėl Jūsų įmonės vairuotojams, turintiems teisę vairuoti C ir (ar) D kategorijų motorines transporto priemones, neprivaloma turėti kvalifikacijos pažymėjimų, patvirtinančių pradinę profesinę kvalifikaciją, ir (ar) vairuotojų profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimų, patvirtinančių vairuotojų periodinių profesinių mokymų užbaigimą, vykdant minėtus vežimus nekomerciniais tikslais. Šiems vairuotojams neprivalu savo vairuotojo pažymėjimuose turėti įrašytą Europos Bendrijos kodą (95).

Tvarkos aprašą galite rasti paspaudę čia.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

About The Author