Pradinis » VAIRAVIMO NAUJIENOS » ATMINTINĖ VAIRAVIMO INSTRUKTORIUI IR MOKYTOJUI

ATMINTINĖ VAIRAVIMO INSTRUKTORIUI IR MOKYTOJUI

Atmintinė vairavimo mokyklos vairuotojų mokytojui

Vairuotojų mokytojas, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais vairuotojų mokymą, mokymo metu privalo turėti:

 1. nustatyta tvarka sudarytas ir vairavimo mokyklos vadovo arba jo paskirto asmens, atsakingo už vairuotojų mokymą, patvirtintas mokymo temas, pagal kurias tam tikros (-ų) kategorijos (-ų) transporto priemonių vairuotojai mokomi teorijos;
 2. teorijos žinių mokymo apskaitos žurnalą (pildomas pagal nustatytus reikalavimus);
 3. darbo pažymėjimą;
 4. nustatyta tvarka suteiktą teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju (informacija apie suteiktą teisę turi būti paskelbta Administracijos interneto svetainėje);
 5. vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tos kategorijos transporto priemones, kuriomis vykdo vairuotojų mokymą, ir įrodantį ne mažesnę kaip trejų metų vairavimo patirtį su šiomis transporto priemonėmis (vairuotojo pažymėjimo vairuotojų mokytojas gali neturėti, jei jis dėl sveikatos būklės negali vairuoti transporto priemonių ir gali tai įrodyti gydymo įstaigos išduotais dokumentais).

Pastabos:

 1. Nurodytus dokumentus vairuotojų mokytojas privalo pateikti kontroliuojantiems pareigūnams.
 2. Atmintinė sudaryta vadovaujantis  Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-85 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“, ir Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

Atmintinė vairavimo mokyklos vairavimo instruktoriui

Vairavimo instruktorius, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais vairuotojų mokymą, mokymo metu privalo turėti ir kontroliuojantiems pareigūnams pateikti šiuos dokumentus:

 1. nustatyta tvarka sudarytas ir vairavimo mokyklos vadovo arba jo paskirto asmens, atsakingo už vairuotojų mokymą, patvirtintas mokymo temas, pagal kurias tam tikros (-ų) kategorijos (-ų) transporto priemonių vairuotojai mokomi praktinio vairavimo;
 2. praktinio vairavimo mokymo apskaitos žurnalą (vairavimo lapą) (pildomas pagal nustatytus reikalavimus);
 3. darbo pažymėjimą;
 4. nustatyta tvarka suteiktą teisę dirbti vairavimo mokykloje vairavimo instruktoriumi (informacija apie suteiktą teisę turi būti paskelbta Administracijos interneto svetainėje);
 5. vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tos kategorijos transporto priemones, kuriomis vykdo vairuotojų mokymą, ir įrodantį ne mažesnę kaip trejų metų vairavimo patirtį su šios (šių) kategorijos (-ų) transporto priemonėmis;
 6. mokomosios transporto priemonės registravimo liudijimą;
 7. mokomosios transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą);
 8. galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a);
 9. galiojančią mokinio vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a) (gali būti kopija, patvirtinta vairavimo mokyklos vadovo arba jo paskirto asmens, atsakingo už vairuotojų mokymą);
 10. mokymo sutarties praktinio vairavimo įgūdžiams tobulinti kopiją, patvirtintą vairavimo mokyklos vadovo arba jo paskirto asmens, atsakingo už vairuotojų mokymą (šį dokumentą vairavimo instruktorius privalo turėti, kai tobulina mokinio, kuris yra baigęs mokymo kursą tam tikros kategorijos transporto priemonių vairavimo teisei įgyti, praktinius vairavimo įgūdžius).

Pastaba.

Atmintinė sudaryta vadovaujantis  Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko   2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-85 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“, ir Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

 • Pas mus dirba pripažinti ir išrinkti geriausiais vairuotojų mokytojai! Straipsnis čia.

Vairavimo kursų kaina

Kontaktai – Žemėlapis – Kaip mus rasti?

Vairavimo naujienos

Vairavimo instruktoriai

Naujos grupės kiekvieną pirmadienį

Vairavimo pamokos

A kategorija Motociklo teisės

A1 kategorija B kategorijos praplėtimas

B kategorija Mechanine pavara

B kategorija Automatine pavara

C CE D kategorijos vairavimo teisės

95 kodas

ADR kursai kaip vežti pavojingus krovinius

KET pažeidusiems ar vairavimo teises praradusiems

TR1 TR2 SZ SM Traktorininkų mokymas

Autokrautuvų – Krautuvų mokymai kursai

Transporto vadybininkų mokymai

KET vairavimo paskaitos internete

KET testai KET bilietai

KET bilietai KET testai

Regitros testai

Pirkite mokymo paslaugas internetu

E – parduotuvė, pirkite Mokymo kursus internetu

E – parduotuvė A1 kategorija

E – parduotuvė A kategorija

E – parduotuvė B mechnainė

E – parduotuvė B automatinė

E – parduotuvė C kategorija

E – parduotuvė D kategorija

E – parduotuvė CE kategorija

E – parduotuvė 95 kodas

E – parduotuvė ADR kursai

E – parduotuvė Autokrautuvo mokymai

E – parduotuvė Prasižengusiems vairuotojams Mokymai

E – parduotuvė TR1 TR2 SZ SM traktorininkų mokymai

E – parduotuvė Transporto vadybininkų mokymai

Vairavimo mokymai

Saugaus eismo būrelis mokyklose

Vairavimo instruktoriams ir vairuotojų mokytojams

Regitros kritinės klaidos

Apie Automobilius

Apie Automobilius 2

Apie Automobilius 3

Automobiliai Europoje

Automobiliai Amerikoje

Vairavimo egzaminai

REGITRA

KET testai – bilietai kaip Regitroje nemokamai

Delfi – apie automobilius

15 min. – apie transportą

Vairavimo mokykla Vilniuje

RespublikosVM

Facebook LT Respublikos vairavimo mokykla

Rekvizitai LT Respublikos vairavimo mokykla

Auto

About The Author