Regitros egzamino Kritinės Klaidos

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ – Regitros egzamino Kritinės Klaidos  GENERALINIS DIREKTORIUS   ĮSAKYMAS dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-223 „Dėl motorinĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS VALDYMO ĮGŪDŽIŲ IR GEBĖJIMŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BEI METODŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   2017 m. spalio 9 d. Nr. V-201 Vilnius     Pakeičiu Motorinės transporto…

Kelių eismo taisyklės

Kelių eismo taisyklės

Kelių eismo taisyklės Suvestinė redakcija nuo 2020-01-10 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 7-263, i. k. 1021100NUTA00001950 Nauja nutarimo redakcija nuo 2008-09-01: Nr. 768, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 88-3530 (2008-08-02)   Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimas   2002 m. gruodžio 11 d. Nr. 1950 Vilnius   DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugaus eismo…

Gazele-2017---LT-respublikos-vairavimo-mokykla

Gazelė 2017 – LT respublikos vairavimo mokykla

Gerb. Vadove, Sveikiname Jūsų įmonę užtikrintai patekusią tarp sparčiausiai augančių Lietuvos bendrovių – „Gazelė 2017“. Linkime ir toliau išlaikyti nemažėjantį tempą! Suprasdami, kaip svarbu versle yra greiti ir užtikrinti sprendimai, kasdien „Verslo žiniose“ apžvelgiame ne tik verslo aplinkos, mokesčių, darbo teisės ir kitus klausimus, tačiau dalijamės ir tokių įmonių kaip jūsų – „Gazelių“ – vadovų…

B kategorija vairavimo kursai

ATMINTINĖ VAIRAVIMO INSTRUKTORIUI IR MOKYTOJUI

Atmintinė vairavimo mokyklos vairuotojų mokytojui Vairuotojų mokytojas, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais vairuotojų mokymą, mokymo metu privalo turėti: nustatyta tvarka sudarytas ir vairavimo mokyklos vadovo arba jo paskirto asmens, atsakingo už vairuotojų mokymą, patvirtintas mokymo temas, pagal kurias tam tikros (-ų) kategorijos (-ų) transporto priemonių vairuotojai mokomi teorijos; teorijos žinių mokymo apskaitos žurnalą (pildomas pagal nustatytus…