Pradinis » VAIRAVIMO NAUJIENOS » Kelių eismo taisyklių Naujovės KET pakeitimai nuo 2022 06 01 dienos

Kelių eismo taisyklių Naujovės KET pakeitimai nuo 2022 06 01 dienos

Kelių eismo taisyklių Naujovės KET pakeitimai nuo 2022 06 01 dienos

KET testai čia

KET bilietai Čia

A kategorija, galėsite vairuoti motociklą.

Dviračių gatvės eismo organizavimas

Siekiant sudaryti kuo saugesnes sąlygas dviračių eismui ir sprendžiant dviračių infrastruktūros trūkumo klausimą, tose vietose, kur negalima įrengti dviračių takų ar dviračių juostų, gali būti įrengiamos dviračių gatvės, žymimos nauju kelio ženklu „Dviračių gatvė“. 

Dviračių gatvės gali būti įrengiamos ramaus, lėto eismo, pavyzdžiui, siaurose senamiesčių, kurortų, gatvėse. Jose vyks mišrus motorinių ir ne motorinių transporto priemonių eismas ir galios specialūs KET reikalavimai.

Dviračių gatvėje:

•    draudžiama važiuoti didesniu kaip 30 km/h greičiu;

•    lenkti transporto priemones išvažiuojant į priešpriešinę eismo juostą (apvažiuoti tos pačios krypties eismo juosta leidžiama);

•    dviračių vairuotojams netaikomas reikalavimas važiuoti viena eile ir kuo arčiau eismo juostos dešiniojo krašto. 

Maršrutiniam transportui skirti šviesoforai

KET pakeitimuose reglamentuoti atskiri, tik maršrutiniam transportui skirti šviesoforo signalai. Tokius šviesoforus galima įrengti sankryžose, kuriose:

 • įrengta raide „A“ pažymėta eismo juosta (pavyzdžiui, T formos sankryžose);
 • tikslinga leisti maršrutiniam transportui įvažiuoti į sankryžą anksčiau nei likusiam transporto srautui. 
S formos signalas draudžia maršrutinio transporto eismąkartu įjungti S formos ir horizontalaus brūkšnio formos signalai draudžia maršrutinio transporto eismą ir informuoja, kad netrukus bus įjungtas rodyklės (-ių) formos signalas
horizontalaus brūkšnio formos signalas draudžia maršrutinio transporto eismą (išskyrus KET 29 ir 166 p. nurodytus atvejus) ir informuoja, kad šviesoforo signalai pasikeis
rodyklės (-ių) formos signalas leidžia maršrutinio transporto eismą nurodyta (-omis) kryptimi (-is) 

Maršrutiniam transportui skirtos eismo juostos 

Nuo 2022 m. birželio 1 d. KET išskirtos 2 tipų maršrutiniam transportui skirtos eismo juostos, žymimos:

•    raide A, kuriomis gali važiuoti tik maršrutinis transportas;

•   simboliu A+, kuriomis, be maršrutinio transporto, gali važiuoti dviračiai, mopedai ir lengvieji keturračiai, automobiliai, pažymėti skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele (kuriuose važiuoja neįgalieji į (iš) švietimo įstaigą (-os) ar į (iš) neįgaliųjų dienos užimtumo centrą (-o) (jeigu važiavimo maršrutas suderintas su kelio savininku) ir kitos transporto priemonės, kurioms suteikta tokia teisė: motociklai, lengvieji taksi automobiliai, taip pat automobiliai, kuriuose važiuoja 4 ir daugiau eismo dalyvių, elektromobiliai, jeigu eismo juosta pažymėta atitinkamais užrašais / simboliais.

Nauji kelio ženklai 

KET papildytos naujais kelio ženklais:

Kelio ženklais Nr. 559 „Dviračių gatvė“ ir Nr. 560 „Dviračių gatvės pabaiga“ žymima dviračių gatvės pradžia ir pabaiga.
Kelio ženklu Nr. 340 Motorinių dviračių eismas draudžiamas bus ribojamas motorinių dviračių (elektrinių paspirtukų, kurių galia iki 1 kW ir maksimalus greitis iki 25 km/h) eismas. Kelio savininkai (savivaldybės) šiuos kelio ženklus galės įrengti tose miestų vietose, kur to reikalauja eismo sąlygos,  pvz., vyksta intensyvus pėsčiųjų eismas ar pan.
 Kelio ženklu Nr. 341 „Gyvenamųjų transporto priemonių eismas draudžiamas“ ir papildoma lentele Nr. 857 „Gyvenamosios transporto priemonės“ sudaryta galimybė riboti gyvenamųjų transporto priemonių – automobilių arba priekabų – eismą.

Naujas horizontalusis kelių ženklinimas

Nauju KET nustatytu kelių ženklinimu (motociklo simboliu) kelio savininkų sprendimu bus ženklinamos tos A+ eismo juostos, kuriomis leidžiama važiuoti motociklams.
Įspėjamojo kelio ženklo „Vaikai“ atvaizdu galės būti ženklinami kelio ruožai, kur važiuojamojoje dalyje gali būti vaikų – prie darželių, mokyklų, žaidimų aikštelių ir pan. 
Įspėjamojo kelio ženklo „Pėsčiųjų perėja“ atvaizdu galės būti ženklinama važiuojamoji dalis, kur būtina įspėti apie artėjimą prie pėsčiųjų perėjos.

Avarinio koridoriaus sudarymas specialiosioms transporto priemonėms

Keliuose bus pradėtas taikyti avarinio koridoriaus sudarymo principas, pagal kurį vairuotojai:
•    keliuose su viena eismo juosta kiekviena kryptimi privalės duoti kelią specialiajam transportui pasitraukdami dešinėn;
•    keliuose su daugiau nei po vieną eismo juostą kiekviena kryptimi – kraštinėje kairėje eismo juostoje esančios transporto priemonės trauksis kairėn, o transporto priemonės, esančios dešiniau, – trauksis dešinėn (taikoma, kai specialios transporto priemonės atvažiuoja ta pačia kryptimi). 

Kelių eismo taisyklių Naujovės

Vairavimo mokykla kursai čia

Avarinio koridoriaus plotis turėtų būti bent 3 m, todėl jeigu kelyje važiuoti viena kryptimi yra skirtos dvi siauros eismo juostos ir negalima sudaryti pakankamo pločio avarinio koridoriaus, specialiųjų transporto priemonių vairuotojai turėtų rinktis kitus šio kelio ruožo įveikimo variantus, pavyzdžiui, priešingos krypties eismo juostas. Visais atvejais vairuotojas, pastebėjęs priešpriešais atvažiuojančią specialiąją transporto priemonę, privalo duoti jai kelią.

Paspirtukų be variklio eismo tvarka Esminiai Kelių eismo taisyklių

Siekiant didesnio aiškumo, tikslinamas KET vartojamas terminas „paspirtukas“ – dauguma elektrinių paspirtukų priskiriami motoriniams dviračiams (galia iki 1 kW, maksimalus greitis iki 25 km/h), o pagal KET nustatyti reikalavimai dviračių vairuotojams taip pat privalomi motorinių dviračių vairuotojams. 

Asmuo, važiuojantis paspirtuku be variklio, laikomas pėsčiuoju ir jam taikomi pėstiesiems skirti KET reikalavimai. Atsižvelgiant į tai, KET 37 ir 48.7 punktuose aiškiai įvardijama, kad nuostata taikoma paspirtukams be variklio. Vairavimo mokykla kursai čia

KET bilietai Čia

Eismo tvarka dviračių tako ir važiuojamosios dalies susikirtime 

Pakeitimu akcentuojama, kad dviračių tako (ar bendro pėsčiųjų ir dviračių tako) ir važiuojamosios dalies susikirtime, kai yra pirmumo kelio ženklai, eismo dalyviai privalo vadovautis kelio ženklais Kelių eismo taisyklių Naujovės (pvz., kelio ženklu „Duoti kelią“). 

Važiavimas dviračiu važiuojamąja dalimi  Esminiai Kelių eismo taisyklių

Iš esmės KET reguliavimas dėl dviratininkų važiavimo važiuojamąja dalimi nepasikeitė – galimybė važiuoti važiuojamąja dalimi nėra panaikinta, ja galima pasinaudoti esant tokioms sąlygomis: dviratininkas visų pirma privalo rinktis jam skirtą infrastruktūrą (važiuoti dviračių takais, pėsčiųjų ir dviračių takais arba dviračių juostomis), jei tokia yra, o kur jos nėra, privalo važiuoti kelkraščiu su asfalto arba betono danga. 

KET testai čia

Esminiai Kelių eismo taisyklių – Kai kelyje nėra tam skirtos infrastruktūros, leidžiama važiuoti šaligatviu arba viena eile važiuojamosios dalies kraštine dešine eismo juosta, kuo arčiau dešiniojo krašto. Jeigu dviračių takas ar kita dviratininkams pritaikyta infrastruktūra nutrūksta, nėra tinkamo kelkraščio, dviratininkas gali rinktis – važiuoti šaligatviu arba važiuojamosios dalies kraštine dešine eismo juosta. 

Draudimas važiuojančio mokyklinio autobuso vairuotojui naudoti specialiąsias šviesas 

Pasitaiko atvejų, kai mokykliniai autobusai važiuoja įsijungę įspėjamąsias mirksinčias oranžines šviesas, nors pagal KET nuostatas jos turėtų būti naudojamos tik mokinių laipinimo metu. Kelių eismo taisyklių Naujovės Pakeitimuose nurodoma, kad šviesos gali būti naudojamos tik mokinių įlaipinimo ir išlaipinimo metu, o mokykliniam autobusui pradėjus važiuoti šviesos turi būti išjungtos. 

KET bilietai Čia

Eismo tvarka bendrose greitėjimo ir lėtėjimo juostose 

Dėl vykusių diskusijų, pasitaikiusių klaidinančių interpretacijų ir skirtingų nuomonių dėl eismo tvarkos bendrose greitėjimo ir lėtėjimo juostose iškilo poreikis tikslinti KET reikalavimus. KET pakeitimais aiškiau reglamentuojama eismo situacija, kuri susidaro greitėjimo juosta į transporto srautą ketinančiam įsilieti (persirikiuoti) vairuotojui. Pagal KET 112 punktą toks vairuotojas privalo duoti kelią juo važiuojančiam automobiliui arba į lėtėjimo juostą persirikiuojančiam automobiliui. Jei greitėjimo juosta važiuojančio automobilio vairuotojas neketina persirikiuoti, įsilieti į gretimoje eismo juostoje judantį transporto srautą, o tęsia judėjimą ta pačia eismo juosta, kuri iš greitėjimo juostos pereina į lėtėjimo juostą, tokioje situacijoje kelią duoda iš kelio išvažiuojantis ir į lėtėjimo juostą besirikiuojantis transporto priemonės vairuotojas. Vairavimo mokykla kursai čia

Posūkis į kairę ir lenkimas 

Skirtingai nuo KET 157 punkto, kuriame nustatyta, kad sankryžoje į kairę sukantis vairuotojas privalo praleisti lenkiančias transporto priemones, KET 109 punkte, kuris kalba apie posūkį į kairę ne sankryžoje, tokio reikalavimo sukančiam vairuotojui nebuvo. KET pakeitimais siekiama nustatyti vienodą reglamentavimą sukant sankryžoje ir ne sankryžoje. Vairavimo mokykla kursai čia

Pagal naują tvarką vairuotojas, sukdamas į kairę (apsisukdamas) ne sankryžoje, privalo duoti kelią ne tik priešinga kryptimi tiesiai arba į dešinę važiuojančioms transporto priemonėms, bet ir jį lenkiančioms transporto priemonėms, kai lenkiantysis jau yra persirikiavęs į priešpriešinio eismo juostą ir atlieka lenkimo manevrą, kur toks lenkimas yra leidžiamas.

Važiavimo greitis keliuose, kuriuose leistinas greitis padidintas arba sumažintas atitinkamais kelio ženklais

Eismo dalyviams dažnai kyla klausimų, kokiu greičiu galima važiuoti kelyje, kuriame leistinas greitis padidintas atitinkamais kelio ženklais. KET 129 ir 131 punktai nustato važiavimo greičius šalies keliuose gyvenvietėje ir ne gyvenvietėje bendruoju atveju, t. y. kai kelio ženklai nenumato kitaip. KET 133 punktas nustato atvejį ir sąlygas, kada KET 129 ir 131 punktuose nustatyti važiavimo greičiai atitinkamais kelio ženklais gali būti padidinti. Kelių ruožuose, kur policijos ir kelio savininko sprendimu didžiausias leidžiamas greitis yra padidintas įrengus atitinkamus kelio ženklus, transporto priemonių vairuotojai turi vadovautis kelio ženklų reikalavimais, bet neviršyti KET 131 punkte atitinkamai transporto priemonei arba jos junginiui su priekaba nustatyto maksimalaus leistino greičio.

KET testai čia

Pavyzdžiui, rekonstruota kelio A14 Vilnius-Utena atkarpa (16 km) nėra automagistralė ar greitkelis, bet joje nustatytas 110 km/h leistinas greitis. Bendruoju atveju, kai nėra kelio ženklų, autobusais keliuose su asfalto ar betono danga leidžiama važiuoti ne didesniu kaip 80 km/h greičiu. Pagal pakeisto KET punkto nuostatas rekonstruoto kelio A14 atkarpoje autobusas gali važiuoti šiai transporto priemonei KET nustatytu maksimaliu leistinu greičiu, t. y. 100 km/h leistinu greičiu (bendruoju atveju taikomu automagistralėse).

KET bilietai Čia

Lenkimas 

2020 m. dėl lenkimo taisyklių pažeidimų žuvo 12 proc. visų žuvusiųjų eismo įvykiuose, lenkimas laikomas vienu pavojingiausių iš visų manevrų. Papildant KET 136 punktą siekiama atkreipti vairuotojų dėmesį, kad atliekant lenkimo manevrą privalu imtis papildomų atsargumo priemonių ir vengti nebūtinų lenkimo manevrų. 

Lenkimo manevrą tikslinga atlikti tuo atveju, kai jis būtinas – pasivejama lėčiau važiuojanti transporto priemonė ir lenkimas gali būti atliktas neviršijant leistino važiavimo greičio ir laikantis KET 136 punkte nustatytų reikalavimų. Tokių lenkimų, kai esant itin intensyviam eismui „nardoma“ sraute, lenkiama transporto priemonių kolona, taip trukdant visų joje važiuojančių transporto priemonių eismą – visi verčiami stabdyti, lenkiamos maksimaliu leistinu greičiu važiuojančios transporto priemonės ir pan., privalu vengti. Vairavimo mokykla kursai čia

Draudimas stovėti gatvės ir įvažiavimo į teritoriją (kiemą) sankirtoje 

Transporto priemonės, statomos ties kelio ir įvažiavimo į šalia jo esančią teritoriją sankirta, riboja kelio matomumą, trukdo specialiųjų transporto priemonių, aptarnaujančio transporto vairuotojams, pėsčiųjų ir dviratininkų eismui, kelia ginčus tarp eismo dalyvių ir pan.

Dėl to KET papildomos nauju punktu, kuris draudžia sustoti ir stovėti kelio ir įvažiavimo į šalia esančią teritoriją važiuojamųjų dalių sankirtoje ir arčiau kaip 5 m atstumu nuo jos, išskyrus tuos atvejus, kai ten stovėti leidžia stovėjimo vietą nurodantys kelio ženklai. Svarbu atminti, kad draudimas taikomas toje kelio pusėje, kurioje yra nurodytas įvažiavimas į šalia kelio esančią teritoriją arba išvažiavimas iš jos.

Elektromobilių įkrovimas  Kelių eismo taisyklių Naujovės

Naujais KET pakeitimais siekiama mažinti piktnaudžiavimo atvejus, kai elektromobilių įkrovimo vietos naudojamos ne įkrovimui, o parkavimui, dėl to elektromobilio vairuotojas įpareigojamas pasibaigus krovimui kaip įmanoma greičiau patraukti automobilį iš įkrovimo vietos, jeigu kelio ženklas „Stovėjimo ribotą laiką vieta“ nenurodo kitaip.

KET bilietai Čia

Apsisukimas reguliuojamose sankryžose Kelių eismo taisyklių Naujovės

Siekiama supaprastinti eismo tvarką šviesoforais reguliuojamoje sankryžoje, kai vienas vairuotojas apsisuka, o kitas suka į dešinę. Dažnai mažesnėse sankryžose tokia situacija sukelia neaiškumų dėl to, kad važiavimo pirmumas sankryžose skiriasi ir priklauso nuo sankryžoje naudojamų šviesoforų derinių – tam tikrais atvejais duoti kelią privalo apsisukantis vairuotojas, kitais atvejais – sukantis į dešinę vairuotojas. 

Pagal KET papildymą, apsisukdamas sankryžoje, kurioje eismas reguliuojamas šviesoforu, vairuotojas privalo duoti kelią iš kitų krypčių pagal leidžiamąjį šviesoforo signalą judantiems eismo dalyviams.

Išimtis. Apsisukantis vairuotojas turės pirmumą vieninteliu retai pasitaikančiu atveju – kai į dešinę sukama degant draudžiamam raudonam šviesoforo signalui, ties kuriuo pritvirtinta lentelė su žalia rodykle. Tokiu atveju į dešinę sukantis vairuotojas privalo praleisti visus eismo dalyvius, kurių judėjimo kryptį kerta.

Eismas geležinkelio pervažoje 

Jau egzistuojantis KET punktas draudžia pėstiesiems delsti ar stoviniuoti važiuojamojoje dalyje. Analogiškas reikalavimas nustatytas geležinkelio pervažoje KET 173.7 papunktyje, t. y. nebus leidžiama geležinkelio pervažoje delsti ar stoviniuoti, taip pat užtrukti ilgiau, nei reikia ją pereiti ar pervažiuoti.

Asmenų, turinčių individualių poreikių, transporto priemonių eismas 

Į zoną, pažymėtą kelio ženklais „Eismas draudžiamas“ ir „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“, bus leidžiama įvažiuoti ne tik skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“, bet ir neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms. Vairavimo mokykla kursai čia

Kurčiųjų vairuojamų automobilių ženklinimas specialiu skiriamuoju ženklu tampa neprivalomas. Skiriamasis ženklas „Neįgalusis“ privalomas tik norint pasinaudoti tam tikromis KET numatytomis išimtimis.

Keleivių vežimas priekabose ir draudimas vežti keleivius krovininio automobilio kėbule

Vežti keleivius krovininio automobilio kėbule eismo saugos požiūriu yra nepriimtina, todėl tokių nuostatų bus atsisakyta. Vežti keleivius krovininio automobilio kėbule draudžiama, išskyrus keleivius, vežamus krašto apsaugos sistemos poreikiams. Vežti keleivius priekabose draudžiama, išskyrus 2 išimtis: keleivius, vežamus motociklų šoninėse priekabose arba tam skirtose dviračių priekabose.

Keičiasi kelio ženklų galiojimas

Keičiasi kai kurių draudžiamųjų kelio ženklų galiojimas. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad galiojimo zoną turinčių draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 319, 325, 327, 329, 331–335 draudimai galios iki artimiausios sankryžos ar sankirtos, įskaitant sankryžos ar sankirtos plotą. Pavyzdžiui, greičio ribojimas, nustatytas kelio ženklu „Ribotas greitis“, prieš sankryžą galios važiavimo kryptimi iki sankryžos pabaigos, t. y. įskaitant sankryžos plotą. 

Siekiant mažinti dažniausiai miestuose įrengtų stovėjimą ribojančių kelio ženklų Nr. 332–335 ir stovėjimą leidžiančių kelio ženklų Nr. 528–532 skaičių, nustatoma, kad:
•    galiojimo zoną turės ne tik draudžiamieji kelio ženklai Nr. 319, 325, 327, 329, 331–335, bet ir nurodomieji kelio ženklai Nr. 528–532;
•    galiojimo zoną turinčių draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 332–335 draudimai taip pat galioja nuo draudžiamojo kelio ženklo iki kitų draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 332–335 arba nurodomųjų kelio ženklų Nr. 528–532, o galiojimo zoną turinčių nurodomųjų kelio ženklų Nr. 528–532 stovėjimo tvarkos reikalavimai taip pat galioja nuo nurodomojo kelio ženklo iki kitų nurodomųjų kelio ženklų Nr. 528–532 arba draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 332–335.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikiami paveikslėliai yra schematiniai, skirti perteikti atitinkamo KET punkto esmę. Realiame eisme ir konkrečioje eismo situacijoje eismo dalyviui būtina vertinti eismo organizavimo priemonių ir toje situacijoje taikomų KET punktų visumą.

Esminiai Kelių eismo taisyklių pakeitimai nuo 2022 m. birželio 1 d.

Vairavimo mokykla kursai čia

Nuo kitų metų birželio 1 d. įsigalios nauji Kelių eismo taisyklių (KET) pakeitimai, kuriais įtvirtinamas naujas eismo organizavimo būdas – įrengiamos dviračių gatvės su naujais jas žyminčiais kelio ženklais, sudaroma galimybė efektyviau organizuoti maršrutinio transporto eismą – išskiriamos A ir A+ eismo juostos, įteisinami atskiri šviesoforo signalai, skirti tik maršrutiniam transportui, ir kt.

Dviračių gatvės eismo organizavimas

Siekiant sudaryti kuo saugesnes sąlygas dviračių eismui ir sprendžiant dviračių infrastruktūros trūkumo klausimą, tose vietose, kur dviračių takai ar dviračių juostos negali būti įrengtos, KET įrengiamos dviračių gatvės, žymimos nauju kelio ženklu „Dviračių gatvė“. 

Dviračių gatvės bus įrengiamos ramaus, lėto eismo, pavyzdžiui, siaurose senamiesčių, kurortų, gatvėse. Jose vyks mišrus motorinių ir ne motorinių transporto priemonių eismas ir galios specialūs KET reikalavimai. Dviračių gatvėje bus:
•    draudžiama važiuoti didesniu kaip 30 km/h greičiu; 
•    lenkti transporto priemones išvažiuojant į priešpriešinę eismo juostą (apvažiuoti tos pačios krypties eismo juosta bus leidžiama);
•    dviračių vairuotojams nebus taikomas reikalavimas važiuoti viena eile ir kuo arčiau eismo juostos dešiniojo krašto. 

KET bilietai Čia

Maršrutinio transporto šviesoforai Kelių eismo taisyklių Naujovės

KET pakeitimuose reglamentuoti atskiri, tik maršrutiniam transportui skirti šviesoforo signalai. Šviesoforus bus tikslinga įrengti sankryžose, kur įrengta raide „A“ pažymėta eismo juosta, taip pat sankryžose, kur užtikrinant prioritetą tikslinga leisti maršrutiniam transportui įvažiuoti į sankryžą anksčiau nei likusiam transporto srautui. 

Eismo maršrutiniam transportui skirtose juostose pasikeitimai 

Atsirado poreikis plėsti maršrutiniam transportui skirtomis eismo juostomis besinaudojančių eismo dalyvių ratą, tose juostose kartu išsaugant maršrutinio transporto pirmumą. KET išskirtos 2 tipų maršrutiniam transportui skirtos eismo juostos, žymimos: 
•    raide A, kuriomis gali važiuoti tik maršrutinis transportas;
•    simboliu A+, kuriomis, be maršrutinio transporto, galėtų važiuoti dviračiai, mopedai ir lengvieji keturračiai, automobiliai, pažymėti skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ (kuriuose važiuoja neįgalieji į (iš) švietimo įstaigą (-os) ar į (iš) neįgaliųjų dienos užimtumo centrą (-o) (jeigu važiavimo maršrutas suderintas su kelio savininku)  ir kitos transporto priemonės, kurioms suteikta tokia teisė: motociklai, lengvieji automobiliai taksi, automobiliai, kuriuose važiuoja 4 ir daugiau eismo dalyvių, elektromobiliai, jeigu eismo juosta pažymėta atitinkamu užrašu / simboliu.

Asmenų, turinčių individualių poreikių, transporto priemonių eismas  Kelių eismo taisyklių Naujovės

Pakeitimai nustato, kad kelyje, pažymėtame kelio ženklu „Eismo juosta maršrutiniam transportui“ ir simboliu „A+“, ne maršrutinėms transporto priemonėms važiuoti šia eismo juosta draudžiama, išskyrus automobilius, pažymėtus skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, kuriuose važiuoja neįgalieji į švietimo įstaigą ar iš jos arba į neįgaliųjų dienos užimtumo centrą ar iš jo, jeigu važiavimo maršrutas suderintas su kelio savininku jo nustatyta tvarka.

Nauji kelio ženklai Kelių eismo taisyklių Naujovės

KET papildytos naujais kelio ženklais. Kelio ženklu Nr. 340 bus ribojamas motorinių dviračių (elektrinių paspirtukų, kurių galia iki 1 kW ir maksimalus greitis iki 25 km/h) eismas. Kelio savininkai ženklus galės įrengti tose miestų vietose, kur to reikalauja eismo sąlygos – kur intensyvus pėsčiųjų eismas ar pan.

Kelio ženklais Nr. 341 ir 857 bus sudaryta galimybė riboti gyvenamųjų transporto priemonių – automobilių arba priekabų – eismą.

Kelio ženklais Nr. 559 ir 560 bus žymima dviračių gatvės pradžia ir pabaiga. 

Vairavimo mokykla kursai čia

340    Motorinių dviračių eismas draudžiamas     
Draudžiama važiuoti motoriniais dviračiais.
341    Gyvenamųjų transporto priemonių eismas draudžiamas     
Draudžiama važiuoti gyvenamaisiais automobiliais arba gyvenamosiomis priekabomis (toliau – gyvenamosios transporto priemonės).
559    Dviračių gatvė      
Už kelio ženklo esančiame kelyje galioja Taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką dviračių gatvėje.
560    Dviračių gatvės pabaiga     
Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką dviračių gatvėje nustatantys Taisyklių reikalavimai.
857    Gyvenamosios transporto priemonės     
Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas.


Naujas kelių ženklinimas 

Nauju KET nustatytu kelių ženklinimu (motociklo simboliu) kelio savininkų sprendimu bus ženklinamos tos A+ eismo juostos, kuriomis leidžiama važiuoti motociklams.

Įspėjamojo kelio ženklo „Vaikai“ atvaizdu galės būti ženklinami kelio ruožai, kur važiuojamojoje dalyje gali būti vaikų – prie darželių, mokyklų, žaidimų aikštelių ir panašiai. 

Įspėjamojo kelio ženklo „Pėsčiųjų perėja“ atvaizdu galės būti ženklinama važiuojamoji dalis, kur būtina įspėti apie artėjimą prie pėsčiųjų perėjos. Kelių eismo taisyklių Naujovės

KET testai čia
 

Suvestinė redakcija nuo 2022-06-01
Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 7-263, i. k. 1021100NUTA00001950
Nauja nutarimo redakcija nuo 2008-09-01:
Nr. 768, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 88-3530 (2008-08-02)
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
2002 m. gruodžio 11 d. Nr. 1950
Vilnius
DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo
3 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą
91/671/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių privalomą saugos diržų
naudojimą mažiau kaip 3,5 t sveriančiose transporto priemonėse, suderinimo (OL 2004 m.
specialusis leidimas, 7 skyrius, 1 tomas, p. 353) su paskutiniais pakeitimais, padarytais
2014 m. vasario 27 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2014/37/ES (OL 2014 L 59, p. 32),
Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria :
Preambulės pakeitimai:
Nr. 1086, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-10, i. k. 2014-13954

 1. Patvirtinti Kelių eismo taisykles (pridedama).
 2. Pavesti Susisiekimo ministerijai organizuoti gyventojų supažindinimą su šiuo nutarimu
  patvirtintomis Kelių eismo taisyklėmis per žiniasklaidos priemones.
 3. Nustatyti, kad šiuo nutarimu patvirtintų Kelių eismo taisyklių 229 punkte nustatytas
  draudimas – nuo balandžio 10 d. iki spalio 31 d. eksploatuoti transporto priemones su
  dygliuotomis padangomis – netaikomas iki 2021 m. gegužės 10 d. Papildyta punktu:
  Nr. 315, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06837
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 201, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-04-02, i. k. 2021-06876
  Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas
  Susisiekimo ministras Zigmantas Balčytis
  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos Vyriausybės
  2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950
  (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
  2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1086
  redakcija)
  KELIŲ EISMO TAISYKLĖS
  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS
 4. Kelių eismo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato eismo keliais tvarką visoje
  Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 5. Kiti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ar kitų
  įstatymų, nustatančių eismą keliuose, įgyvendinamieji teisės aktai negali prieštarauti
  Taisyklėms.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 1135, 2015-11-04, paskelbta TAR 2015-11-05, i. k. 2015-17682
  II SKYRIUS
  ŠIOSE TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS
 6. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
  3.1. Aptarnaujantysis transportas – transporto priemonės, priklausančios
  draudžiamaisiais kelio ženklais pažymėtoje zonoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir
  organizacijoms, toje zonoje gyvenantiems ar dirbantiems asmenims arba atvežančios į tą zoną
  krovinius ar atvykstančios jų paimti, įskaitant į tą zoną keleivius atvežančius ar jų paimti
  atvykstančius lengvuosius automobilius taksi arba lengvuosius automobilius, kuriais
  teikiamos keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą paslaugos.“
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  3.2. Duoti kelią – reikalavimas eismo dalyviui sustoti ar nepradėti važiuoti, nedaryti
  jokio manevro, kuris priverstų kitus eismo dalyvius keisti judėjimo kryptį arba greitį.
  3.21
  . Dviračių gatvė – kelias, kurio pradžia pažymėta kelio ženklu „Dviračių gatvė“, o
  pabaiga – „Dviračių gatvės pabaiga“.
  Papildyta papunkčiu:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  3.3. Eismo įvykio deklaracija – eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių
  valdytojų eismo įvykio vietoje užpildyta ir pasirašyta forma, kurioje fiksuojamas eismo įvykio
  faktas, aprašomos aplinkybės ir braižoma schema.
  3.4. Neteko galios nuo 2018-10-09
  Punkto naikinimas:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  3.5. Geležinkelio pervaža – kelio susikirtimas su geležinkeliu viename lygyje.
  3.6. Gyvenamoji zona – teritorija ar kelias, kurių pradžia pažymėta kelio ženklu
  „Gyvenamoji zona“, o pabaiga – „Gyvenamosios zonos pabaiga“.
  2
  3.7. Kelias – eismui skirta ir naudojama žemės arba statinio paviršiaus juosta per visą
  jos plotį, įskaitant važiuojamąją kelio dalį (toliau – važiuojamoji dalis), sankryžas, šaligatvius,
  kelkraščius, pėsčiųjų ir dviračių takus, skiriamąsias kelio juostas.
  3.8. Kelkraštis – šalia važiuojamosios dalies (nuo jos krašto iki kelio sankasos
  briaunos) esantis kelio elementas, dengtas tokia pat kaip važiuojamoji dalis ar kitokia danga
  arba (ir) atskirtas nuo važiuojamosios dalies jos kraštą žyminčia horizontaliojo ženklinimo
  linija, tačiau nelaikomas nei šaligatviu, nei pėsčiųjų taku, nei dviračių taku ar dviračių juosta,
  nei pėsčiųjų ir dviračių taku.
  3.9. Lenkimas – vienos arba kelių važiuojančių transporto priemonių apvažiavimas
  įvažiuojant į priešpriešinio eismo juostą.
  3.91
  . Lydintis asmuo – ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, lydintis eismo dalyvį arba jų
  grupę.
  Papildyta papunkčiu:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  3.10. Mokyklinis autobusas – geltonas vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais
  paženklintas autobusas, kuriuo vežami vaikai (švietimo įstaigų mokiniai). Prie mokyklinių
  autobusų priskiriami ir kitos spalvos autobusai, kuriais vežami vaikai į švietimo įstaigą ar iš
  jos pagal sudarytas su vežėjais sutartis ir kurie paženklinti vaikų vežimo skiriamaisiais
  ženklais.
  3.11. Neįgaliojo vežimėlis – priemonė su ratais neįgaliajam, varoma rankomis arba
  įvairiomis automatizuotomis sistemomis.
  3.12. Organizuota dviratininkų grupė – dviratininkų grupė, dalyvaujanti iš anksto
  suplanuotame renginyje (maratone, varžybose, išvykoje, treniruotėje ir panašiai) ir vykstanti
  suplanuotu maršrutu, lydima motorinės transporto priemonės (-ių) su įjungtu (-ais) oranžiniu (-
  iais) švyturėliu (-iais) ar policijos transporto priemonių su įjungtais mėlynais ir raudonais arba
  tik mėlynais švyturėliais.
  3.13. Organizuota pėsčiųjų grupė – suplanuotu maršrutu keliu judančių pėsčiųjų
  grupė su lydinčiais asmenimis.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  3.14. Pagrindinis kelias – kelias, pažymėtas kelio ženklais „Pagrindinis kelias“,
  „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešinės“, „Šalutinis kelias iš kairės“,
  „Automagistralė“, „Automobilių kelias“, kertamojo ar prisijungiančiojo kelio atžvilgiu; kelias
  kito kelio, pažymėto kelio ženklais „Duoti kelią“, „Stop“, „Gyvenamosios zonos pabaiga“,
  atžvilgiu; kelias su kietąja danga (betono, asfalto danga, grindinys) kelio su biriąja danga
  (skaldos, žvyro danga) ar kelio be dangos (miško, lauko ir panašaus kelio) atžvilgiu, o kelias
  su biriąja danga – kelio be dangos atžvilgiu. Šalutiniame kelyje prieš pat sankryžą esantis
  ruožas su kietąja ar biriąja danga nedaro jo lygiareikšmio su kertamuoju ar prisijungiančiuoju
  keliu. Pagrindinio kelio nėra reguliuojamose sankryžose.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  3.15. Persirikiavimas – eismo juostos keitimas neįvažiuojant į priešpriešinio eismo
  juostą.
  3.16. Transporto priemonių stovėjimo aikštelė (toliau – stovėjimo aikštelė) –
  teritorija, skirta ar pritaikyta transporto priemonėms stovėti.
  3.17. Važiuojamųjų kelio dalių sankirta (toliau – važiuojamųjų dalių sankirta) –
  plotas, kurį riboja linijos, įsivaizduojamos pratęsus išorinius susikertančių važiuojamųjų dalių
  kraštus.
  3.18. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus
  eismo automobilių keliais įstatyme ir Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme.
  3
  Papildyta papunkčiu:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  Papunkčio pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  III SKYRIUS
  BENDROSIOS EISMO DALYVIŲ PAREIGOS
 7. Eismo dalyvių elgesys grindžiamas savitarpio pagarba ir atsargumu.
 8. Eismo dalyviai privalo išmanyti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių
  keliais įstatymą, mokėti Taisykles ir jų laikytis.
 9. Kiekvienas eismo dalyvis turi teisę naudotis keliais, laikydamasis Lietuvos
  Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ir kitų įstatymų, Taisyklių ir kitų
  teisės aktų nustatytų reikalavimų, tvarkos ir apribojimų.
 10. Eismo dalyviai privalo paklusti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytiems
  teisėtiems transporto priemones tikrinančių pareigūnų (toliau – tikrinantis pareigūnas) ir už
  kelių priežiūrą atsakingų institucijų įgaliotų pareigūnų, kelių eismo reguliuotojų (toliau –
  reguliuotojas) reikalavimams, vykdyti jų nurodymus, laikytis Taisyklėse nustatytos elgesio
  tvarkos, kai juos sustabdo tikrinantys pareigūnai.
 11. Eismą keliuose Lietuvos Respublikoje gali apriboti tik kelio ženklai, nurodyti
  Taisyklių 1 priede, prie kelio ženklų priskirtini kintamos informacijos kelio ženklai, kurių
  pavyzdžiai nurodyti Taisyklių 2 priede, kelių ženklinimas, nurodytas Taisyklių 3 priede,
  šviesoforai ir reguliuotojo signalai, nurodyti Taisyklėse ir kituose Lietuvos Respublikoje
  galiojančiuose teisės aktuose, susijusiuose su eismo reguliavimu. Jeigu kelio ženklo ir kelių
  ženklinimo reikalavimai skiriasi, reikia vadovautis kelio ženklu. Kai kelyje įrengti kintamos
  informacijos kelio ženklai, vadovaujamasi kintamos informacijos kelio ženklais. Reguliuotojo
  nurodymai turi pirmenybę šviesoforo signalų, kelio ženklų ir kelio ženklinimo, taip pat
  Taisyklių reikalavimų atžvilgiu. Eismo dalyviai privalo vadovautis jiems skirtais kelio
  ženklais.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 12. Eismo dalyviai privalo laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus
  kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai, nesudaryti kliūčių jų eismui,
  taip pat siekdami išvengti nuostolingų padarinių arba juos sumažinti privalo imtis visų būtinų
  priemonių, išskyrus tuos atvejus, kai dėl to kiltų pavojus jų pačių, kitų žmonių gyvybei ar
  sveikatai arba tokios priemonės padarytų dar daugiau žalos palyginti su ta, kurios būtų galima
  išvengti.
 13. Eismo dalyviai negali savavališkai perkelti, uždengti, pašalinti arba įrengti eismo
  tvarką nustatančių techninių priemonių, užtverti kelio, palikti kelyje kokių nors daiktų ar
  kitaip trukdyti eismui, gadinti kelio, eismo reguliavimo priemonių, avarinio ryšio linijų ir
  želdinių, užtverti ar kitaip trukdyti privažiuoti prie gaisrinio hidranto ar kitos įrengtos
  gelbėjimo įrangos, mėtyti iš transporto priemonės kokių nors daiktų, šiukšlių, pilti tepalų ne
  specialiai tam skirtose vietose ar kitaip teršti aplinkos.
 14. Eismo dalyviai, sudarę ar pastebėję kliūtį kelyje, sukėlę ar pastebėję jame pavojų,
  privalo šią kliūtį ar pavojų pašalinti, o negalėdami to padaryti – pranešti policijai ar kelio
  pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 4 straipsnyje nustatytą kelių suskirstymą
  savininkui, pažymėti kliūtį ar pavojingą vietą ir visais įmanomais būdais įspėti apie kliūtį ar
  pavojų kitus eismo dalyvius.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 15. Eismo dalyviai privalo nedelsdami duoti kelią artėjančioms specialiosioms
  transporto priemonėms su įjungtais mėlynais ir raudonais (arba tik mėlynais) švyturėliais ir
  4
  specialiaisiais garso signalais ir jų lydimoms transporto priemonėms. Artėjančioms
  specialiosioms transporto priemonėms su įjungtais mėlynais ir raudonais (arba tik mėlynais)
  švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais ir jų lydimoms transporto priemonėms kelias
  duodamas ir avarinis koridorius sudaromas tokia tvarka:
  12.1. kelyje, kuriame viena kryptimi yra viena eismo juosta, transporto priemonių
  vairuotojai privalo sustoti dešiniajame kelkraštyje, kai jo nėra, – prie dešiniojo
  važiuojamosios dalies krašto;
  12.2. kelyje, kuriame viena kryptimi yra dvi ar daugiau eismo juostų, kraštinėje kairėje
  eismo juostoje ta pačia kryptimi judančių transporto priemonių vairuotojai privalo pasitraukti
  kuo kairiau prie pat važiuojamosios dalies, skirtos važiuoti ta kryptimi, atitinkamo krašto ir
  sustoti, o kitose eismo juostose, kurios yra dešiniau nuo kraštinės kairės eismo juostos, ta
  pačia kryptimi judančių transporto priemonių vairuotojai privalo pasitraukti kuo dešiniau,
  dešiniojo važiuojamosios dalies krašto arba kelkraščio link ir sustoti;
  12.3. kelyje su skiriamąja kelio juosta (toliau – skiriamoji juosta) Taisyklių 12.1 ir
  12.2 papunkčiuose nurodytus reikalavimus privalo vykdyti tik ta pačia kryptimi judančių
  transporto priemonių vairuotojai.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 16. Eismo dalyviai privalo netrukdyti atlikti pareigų transporto priemonių su įjungtais
  oranžiniais švyturėliais vairuotojams.
  IV SKYRIUS
  TRANSPORTO PRIEMONĖS VAIRUOTOJŲ PAREIGOS IR REIKALAVIMAI
 17. Draudžiama vairuoti transporto priemonę asmenims, neturintiems šios teisės, taip
  pat neblaiviems, apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų ar nepasinaudojusiems
  teisės aktų nustatytu privalomu kasdieniu poilsiu. Taip pat neleidžiama vairuoti susirgus ar
  pavargus, jeigu dėl to gali kilti pavojus eismo saugumui, duoti transporto priemonę vairuoti
  asmenims, kurie yra paveikti bent vieno iš pirmiau nurodytų veiksnių arba neturi teisės
  vairuoti šios transporto priemonės. Vairuodamas transporto priemonę, vairuotojas privalo
  laikytis vairuotojo pažymėjime nurodytų sąlygų.
 18. Draudžiama vairuoti techniškai netvarkingą, transporto priemonėms keliamų
  techninių reikalavimų (toliau – techniniai reikalavimai) neatitinkančią transporto priemonę.
  Prieš pradėdamas važiuoti, motorinės transporto priemonės, traktoriaus, savaeigės mašinos
  vairuotojas privalo įsitikinti, ar transporto priemonė tvarkinga, ar joje yra pirmosios pagalbos,
  gaisrinės saugos, avarinio sustojimo vietos ženklinimo ir kitos atitinkamai transporto
  priemonės rūšiai privalomos priemonės, taip pat kelionės metu stebėti transporto priemonės
  techninę būklę. Jeigu važiuojanti transporto priemonė sugenda ir dėl to neatitinka techninių
  reikalavimų, o gedimo pašalinti neįmanoma, vairuotojas, laikydamasis būtinų atsargumo
  priemonių, gali važiuoti iki stovėjimo ar remonto vietos, išskyrus Taisyklių 234 punkte
  nustatytus atvejus.
 19. Tikrinančio pareigūno stabdomas transporto priemonės vairuotojas privalo ją
  sustabdyti. Motorinės transporto priemonės, traktoriaus, savaeigės mašinos vairuotojas
  privalo su savimi turėti ir tikrinančio pareigūno reikalavimu pateikti galiojantį vairuotojo
  pažymėjimą, transporto priemonės registravimo, privalomosios transporto priemonių
  techninės apžiūros (toliau – privalomoji techninė apžiūra) dokumentus, M2, M3, N2, N3, O3 ir
  O4 klasių transporto priemonių ir T5 kategorijos ratinių traktorių paskutinio techninio
  patikrinimo ataskaitą, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo
  draudimo (toliau – privalomasis draudimas) liudijimą (polisą) ir kitus Lietuvos Respublikos
  įstatymų ir Taisyklių nustatytus dokumentus (išskyrus Lietuvos Respublikos saugaus eismo
  automobilių keliais įstatyme nurodytus atvejus, kai motorinės transporto priemonės ir (ar)
  priekabos vairuotojas neprivalo su savimi turėti atitinkamų dokumentų), taip pat leisti jiems
  5
  patikrinti vairavimo ir poilsio trukmei nustatyti įteisintų prietaisų rodmenis. Tikrinančiam
  pareigūnui vairuotojas privalo paduoti dokumentus neišlipdamas iš transporto priemonės.
  Vairuotojui leidžiama išlipti iš transporto priemonės tik tikrinančiam pareigūnui leidus.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 598, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10480
 20. Policijos pareigūno reikalavimu vairuotojas privalo Lietuvos Respublikos
  Vyriausybės nustatyta tvarka leistis patikrinamas, ar nėra neblaivus, apsvaigęs nuo psichiką
  veikiančių medžiagų.
 21. Vairuotojas privalo imtis visų būtinų priemonių savo, keleivių ir krovinio
  saugumui kelionės metu užtikrinti. Vairuotojui draudžiama važiuoti (tęsti judėjimą), jeigu yra
  (atsirado važiuojant) keleivių (krovinių) vežimo tvarkos reikalavimų pažeidimų, keliančių
  pavojų žmonėms ir aplinkai, kol jie bus pašalinti.
 22. Mopedą, motociklą, triratį, taip pat lengvąjį keturratį, keturratį, galingąjį keturratį
  ir sunkųjį keturratį (toliau – visų rūšių keturračiai) privalu vairuoti abiem rankomis (išskyrus
  tuos atvejus, kai ranka rodomas signalas).
 23. Motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojams
  draudžiama naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, jeigu jomis naudojamasi rankomis,
  išskyrus tuos atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas. Transporto
  priemonių vairuotojai turi vengti bet kokių su transporto priemonės vairavimu nesusijusių
  veiksmų.
 24. Motorinės transporto priemonės, traktoriaus, savaeigės mašinos vairuotojas privalo
  mokėti suteikti pirmąją pagalbą per eismo įvykį nukentėjusiems asmenims.
 25. Motorinės transporto priemonės, traktoriaus, savaeigės mašinos vairuotojas,
  sustojęs tamsiuoju paros metu neapšviestame kelyje arba esant blogam matomumui, išskyrus
  stovėti skirtas vietas, išlipęs iš (nulipęs nuo) transporto priemonės, privalo vilkėti ryškiaspalvę
  liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 26. Vairuotojams draudžiama vairuoti transporto priemones neteisėtai organizuotose
  transporto priemonių lenktynėse.
 27. Transporto priemonių vairuotojai privalo imtis papildomų atsargumo priemonių,
  jeigu kelyje yra vaikų arba neįgaliųjų.
 28. Transporto priemonių vairuotojai, dalyvaudami viešajame eisme, privalo
  pasirūpinti, kad ant transporto priemonės įrengta darbo ar kita įranga neuždengtų išorinių
  šviesos prietaisų, šviesos atšvaitų, valstybinio numerio, skiriamųjų ženklų ir duodamų signalų,
  o papildomos šviesos, skirtos darbo vietai šalia transporto priemonės apšviesti, būtų išjungtos.
 29. Transporto priemonių vairuotojams draudžiama įsiterpti tarp mokinio,
  besimokančio vairuoti mopedą, motociklą, triratį, bet kurios rūšies keturratį (išskyrus
  sunkųjį), ir jį lydinčio vairavimo instruktoriaus vairuojamų transporto priemonių. Mokymo
  metu mokinys privalo vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais ir
  skiriamuoju ženklu „M“ liemenės priekyje ir ant nugaros. Tokią pat liemenę, tik su užrašu
  „VAIRAVIMO INSTRUKTORIUS“, privalo vilkėti ir vairavimo instruktorius, lydintis
  mokinį motociklu. Jeigu vairavimo instruktorius mokinį lydi automobiliu, automobilis turi
  būti paženklintas pagal Taisyklių 4 priedo reikalavimus.
  V SKYRIUS
  VAIRUOTOJŲ PAREIGOS PĖSTIESIEMS
 30. Įvažiuodamas į kelią iš esančių šalia jo teritorijų, išvažiuodamas iš kelio į šalia jo
  esančias teritorijas, vairuotojas privalo praleisti pėsčiąjį, kurio judėjimo kryptį jis kerta, o
  sukdamas į dešinę ar į kairę sankryžose – į jo važiavimo krypties bet kurią eismo juostą
  6
  įžengusį, žengiantį arba prieš pat eismo juostą (važiuojamosios dalies kraštą) stovintį ir
  laukiantį galimybės įžengti pėsčiąjį. Kai sukama į kelią su viena eismo juosta kiekviena
  kryptimi, vairuotojas privalo praleisti į bet kurią eismo juostą įžengusį, žengiantį arba prieš
  pat eismo juostą (važiuojamosios dalies kraštą) stovintį ir laukiantį galimybės įžengti pėsčiąjį.
  Vairuotojas visais atvejais privalo duoti kelią pėsčiajam važiuodamas atbulas.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
 31. Reguliuojamoje sankryžoje ar pėsčiųjų perėjoje, kai šviesoforo ar reguliuotojo
  signalai leidžia važiuoti, vairuotojas privalo duoti kelią nespėjusiam pereiti važiuojamosios
  dalies pėsčiajam, kuris įžengė į ją esant leidžiančiam eiti signalui.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 32. Jeigu šviesoforo arba reguliuotojo signalai draudžia važiuoti per pėsčiųjų perėją,
  vairuotojas privalo sustoti prieš kelio ženklą „Stop“ linija“ ir (ar) „Stop“ liniją, šviesoforą, o
  jeigu jų nėra, – prieš pėsčiųjų perėją. Vairuotojams, kurie užsidegus geltonam (arba balto
  horizontalaus brūkšnio formos) šviesoforo signalui arba reguliuotojui pakėlus ranką aukštyn
  galėtų sustoti nurodytose vietose tik staigiai stabdydami, leidžiama važiuoti toliau.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 33. Artėdamas prie nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos, vairuotojas privalo sulėtinti
  greitį arba sustoti prieš kelio ženklą „Pėsčiųjų perėja“, kad praleistų į bet kurią jo važiavimo
  krypties eismo juostą, o keliuose su viena eismo juosta kiekviena kryptimi – į bet kurią eismo
  juostą perėjoje įžengusį, žengiantį arba prieš pat eismo juostą (važiuojamosios dalies kraštą)
  stovintį ir laukiantį galimybės įžengti pėsčiąjį. Transporto priemonių vairuotojai privalo imtis
  papildomų atsargumo priemonių tamsiuoju paros metu, esant blogam matomumui arba tais
  atvejais, kai pėsčiųjų perėja iš vairuotojo vietos nėra gerai apžvelgiama, ir įsitikinti, kad
  pėsčiųjų perėjoje nėra pėsčiųjų, kuriuos turėtų praleisti.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
 34. Jeigu prieš pėsčiųjų perėją sustojo transporto priemonė, ta pačia kryptimi
  važiuojantis vairuotojas privalo sustoti ir vėl pradėti važiuoti tik įsitikinęs, kad perėjoje nėra
  pėsčiojo, kuriam jis galėtų sutrukdyti arba sukelti pavojų. Jeigu prieš pėsčiųjų perėją
  transporto priemonė sulėtino greitį, ta pačia kryptimi važiuojantis vairuotojas privalo sulėtinti
  greitį arba sustoti ir vėl pradėti važiuoti tik įsitikinęs, kad perėjoje nėra pėsčiojo, kuriam jis
  galėtų sutrukdyti arba sukelti pavojų.
 35. Vairuotojui draudžiama įvažiuoti į pėsčiųjų perėją, kol pėstieji, kuriuos privaloma
  praleisti, neišėjo iš jo užimamos eismo juostos, taip pat jeigu už jos yra kliūtis (grūstis ir
  panašiai), dėl kurios reikėtų sustabdyti transporto priemonę.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
 36. Neteko galios nuo 2022-01-01
  Punkto naikinimas:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 37. Artėdamas prie sustojusios transporto priemonės su vaikų vežimo skiriamaisiais
  ženklais ir įjungta avarine šviesos signalizacija ar prie sustojusio mokyklinio autobuso su
  įjungtomis įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis, vairuotojas privalo sulėtinti
  greitį, prireikus – ir sustoti, kad praleistų vaikus ir juos lydintį asmenį.
 38. Visur (net ir ne pėsčiųjų perėjoje) vairuotojas privalo praleisti neregį pėsčiąjį,
  7
  signalizuojantį balta lazdele, arba neįgalųjį, važiuojantį per kelią neįgaliųjų vežimėliu.
  VI SKYRIUS
  PĖSČIŲJŲ PAREIGOS
 39. Pėstieji privalo judėti šaligatviais, pėsčiųjų takais arba pėsčiųjų ir dviračių takais
  (pėstiesiems skirta puse), o ten, kur jų nėra, – kelkraščiu. Jeigu šaligatvio, pėsčiųjų tako,
  pėsčiųjų ir dviračių tako, kelkraščio nėra arba jais judėti nėra galimybės, leidžiama judėti
  viena eile važiuojamosios dalies pakraščiu.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 40. Kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu judantys arba kelkraščiu
  riedučiais, riedlentėmis ar paspirtukais be variklio važiuojantys pėstieji turi judėti prieš
  transporto priemonių važiavimo kryptį.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 41. Asmenys, kurie kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu važiuoja
  neįgaliųjų vežimėliais, vedasi motociklą, mopedą, dviratį, traukia (stumia) rogutes ar
  vežimėlį, privalo judėti tik viena eile ir tik transporto priemonių judėjimo kryptimi.
 42. Organizuotai pėsčiųjų grupei eiti važiuojamąja dalimi leidžiama kolona ne daugiau
  kaip 4 eilėmis kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto ir tik transporto priemonių
  judėjimo kryptimi. Kolonos priekyje ir gale iš kairės pusės turi eiti lydintys asmenys,
  vilkintys ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais. Tamsiuoju paros metu
  arba esant blogam matomumui organizuotai pėsčiųjų grupei eiti važiuojamąja dalimi
  draudžiama.
 43. Organizuotą pėsčiųjų grupę, kurią sudaro vaikai iki 16 metų, lydimą ne mažiau
  kaip 2 lydinčių asmenų, vesti leidžiama tik šaligatviu, pėsčiųjų taku arba pėsčiųjų ir dviračių
  taku (pėstiesiems skirta puse), o ten, kur jų nėra, – ir kelkraščiu, bet tik šviesiuoju paros metu,
  kai matomumas geras, ne daugiau kaip 2 eilėmis prieš transporto priemonių judėjimo kryptį
  (kai tai saugu). Lydintys asmenys turi eiti kolonos priekyje ir gale ir vilkėti ryškiaspalves
  liemenes su šviesą atspindinčiais elementais. Rekomenduojama ryškiaspalves liemenes su
  šviesą atspindinčiais elementais vilkėti visiems kelkraščiu einantiems organizuotos grupės
  vaikams.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 44. Pėstieji, judėdami neapšviestu kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu
  arba ten stovėdami tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, privalo turėti
  šviečiantį kitiems eismo dalyviams matomą žibintą arba vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą
  atspindinčiais elementais arba būti prie drabužių prisisegę kitiems eismo dalyviams matomoje
  vietoje atšvaitą. Traukiamas (stumiamas) platesnis kaip 1 m vežimėlis turi būti su atšvaitais:
  kairėje vežimėlio pusėje iš priekio – baltu, o iš galo – raudonu.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 45. Į kitą važiuojamosios dalies pusę pėstieji privalo eiti tik pėsčiųjų (taip pat
  požeminėmis ir esančiomis virš kelio) perėjomis, o kur jų nėra, – sankryžose pagal šaligatvių
  arba kelkraščių liniją. Pėstieji neturi peržengti perėjos ribų. Kai matomumo zonoje perėjos ar
  sankryžos nėra, leidžiama eiti stačiu kampu į abi puses gerai apžvelgiamose vietose, tačiau tik
  įsitikinus, kad eiti saugu. Rekomenduojama, kad tamsiuoju paros metu arba esant blogam
  matomumui pėstieji, eidami į kitą važiuojamosios dalies pusę, neštųsi šviečiantį kitiems
  eismo dalyviams matomą žibintą arba vilkėtų ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais
  8
  elementais arba būtų prie drabužių prisisegę kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje
  atšvaitą.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 46. Vietose, kur eismas reguliuojamas, pėstieji privalo vadovautis šviesoforais su
  pėsčiųjų simboliu, o kai jų nėra, – transporto šviesoforų signalais.
 47. Įžengti į važiuojamąją dalį pėstiesiems leidžiama tik po to, kai jie įvertina atstumą
  iki artėjančių transporto priemonių ir jų greitį ir įsitikina, kad tai saugu. Pėstieji, prieš
  įžengdami į važiuojamąją dalį ir eidami ja, turi vengti bet kokių veiksmų (naudotis mobiliojo
  ryšio priemonėmis ir panašiai), kurie atitrauktų jų dėmesį nuo aplinkos ir eismo situacijos
  kelyje stebėjimo ir trukdytų įsitikinti, kad eiti saugu.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
 48. Važiuojamojoje dalyje pėstieji neturi delsti ar stoviniuoti. Nespėjusieji pereiti
  važiuojamosios dalies turi stovėti saugumo salelėje arba ant paženklintos ar įsivaizduojamos
  linijos, skiriančios priešingų krypčių transporto srautus. Baigti eiti per važiuojamąją dalį
  galima tik įsitikinus, kad eiti saugu.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
 49. Užsidegus geltonam šviesoforo signalui arba reguliuotojui pakėlus ranką aukštyn,
  pėstieji, atsižvelgdami į tai, kurioje važiuojamojoje dalyje jie yra, privalo baigti pereiti ją arba
  sustoti saugumo salelėje.
 50. Artėjant specialiajai transporto priemonei su įjungtais mėlynais ir raudonais (arba
  tik mėlynais) švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais, pėstieji neturi pradėti eiti per
  važiuojamąją dalį, o esantys važiuojamojoje dalyje privalo nedelsdami iš jos pasitraukti.
 51. Pėstiesiems draudžiama:
  48.1. eiti per važiuojamąją dalį tose vietose, kur yra transporto ar pėsčiųjų atitvarai, o
  gyvenvietėse – ir ten, kur yra skiriamoji juosta (išskyrus pėsčiųjų perėjas ir sankryžas);
  48.2. eiti automagistrale ar greitkeliu;
  48.3. eiti skiriamąja juosta arba greta jos važiuojamosios dalies pakraščiu;
  48.4. išeiti iš už stovinčios transporto priemonės ar kitos kliūties, trukdančios
  apžvelgti vietą, neįsitikinus, kad nėra artėjančių transporto priemonių;
  48.5. eiti dviračių takais;
  48.6. pasišalinti iš eismo įvykio vietos, jeigu pėstieji yra susiję su juo;
  48.7. važiuoti riedučiais, riedlentėmis ar paspirtukais be variklio važiuojamąja dalimi,
  išskyrus gyvenamąją zoną.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  VII SKYRIUS
  KELEIVIŲ PAREIGOS
 52. Maršrutinių transporto priemonių (toliau – maršrutinis transportas) leidžiama
  laukti tik stotelių laipinimo aikštelėse, o kur jų nėra, – prie kelio ženklo „Stotelė“ ant
  šaligatvio ar kelkraščio.
 53. Keleiviams leidžiama įlipti (išlipti) tik tada, kai transporto priemonė visiškai
  sustoja.
 54. Jeigu tikrinantis pareigūnas sustabdo transporto priemonę, keleiviams leidžiama
  išlipti tik jam leidus.
 55. Iš važiuojamosios dalies pusės keleiviams leidžiama įlipti į transporto priemonę
  9
  (išlipti iš jos) tik tuo atveju, jeigu to padaryti neįmanoma iš šaligatvio ar kelkraščio pusės ir
  jeigu tai bus saugu, netrukdys kitiems eismo dalyviams.
 56. Keleiviams draudžiama blaškyti vairuotojo dėmesį ir trukdyti jam vairuoti
  transporto priemonę.
 57. Neteko galios nuo 2022-01-01
  Punkto naikinimas:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  VIII SKYRIUS
  REIKALAVIMAI DVIRAČIŲ VAIRUOTOJAMS
 58. Važiuoti važiuojamąja dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų
  asmenims, o išklausiusiems Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
  nustatytą mokymo kursą ir turintiems mokyklos išduotą pažymėjimą, – ne jaunesniems kaip
  12 metų asmenims. Prižiūrint suaugusiajam, važiuoti važiuojamąja dalimi dviračiu leidžiama
  ne jaunesniems kaip 8 metų asmenims. Gyvenamojoje zonoje dviračių vairuotojų amžius
  neribojamas.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 1135, 2015-11-04, paskelbta TAR 2015-11-05, i. k. 2015-17682
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 59. Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą
  turinčiu dviračiu. Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas arba raudonos šviesos
  žibintas, iš abiejų šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai, pritvirtinti prie ratų stipinų.
  Važiuodamas važiuojamąja dalimi, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę
  su šviesą atspindinčiais elementais arba dviračio priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o
  gale – raudonos šviesos žibintas. Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam
  matomumui, dviračio priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o dviračio gale – raudonos
  šviesos žibintas, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą
  atspindinčiais elementais. Dviračio vairuotojas (keleivis) iki 18 metų, važiuodamas (vežamas)
  keliu, privalo būti užsidėjęs ir užsisegęs dviratininko šalmą. Vyresniam kaip 18 metų
  asmeniui, dviračiu važiuojančiam keliu, rekomenduojama būti užsidėjus ir užsisegus
  dviratininko šalmą.
 60. Važiuoti dviračiu leidžiama tik dviračių takais, pėsčiųjų ir dviračių takais arba
  dviračių juostomis, o kur jų nėra, – tam tinkamu (su asfalto arba betono danga) kelkraščiu.
  Kai kelyje nėra dviračių tako, pėsčiųjų ir dviračių tako arba dešinėje kelio pusėje nėra
  dviračių juostos, kelkraščio, taip pat tais atvejais, kai jais važiuoti negalima (duobėti ir
  panašiai), leidžiama važiuoti šaligatviu arba viena eile važiuojamosios dalies kraštine dešine
  eismo juosta, kuo arčiau jos dešiniojo krašto, išskyrus Taisyklių 106 punkte nurodytus
  atvejus, taip pat kai reikia apvažiuoti kliūtį, važiuoti tiesiai, kai iš pirmosios eismo juostos
  leidžiama sukti tik į dešinę. Važiuodamas kelkraščiu, pėsčiųjų ir dviračių taku, šaligatviu,
  dviračio vairuotojas privalo duoti kelią pėstiesiems, neturi jiems trukdyti ar kelti pavojaus, o
  pro pat pėsčiąjį leidžiama važiuoti greičiu, kuris yra artimas pėsčiojo judėjimo greičiui
  (3–7 km/h), paliekant tokį tarpą iš šono, kad eismas būtų saugus.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 1077, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26198
 61. Dviračio vairuotojui, važiuojančiam važiuojamąja dalimi, prireikus pasukti į kairę,
  apsisukti ar pervažiuoti į kitą kelio pusę, rekomenduojama nulipti nuo dviračio ir kirsti
  važiuojamąją dalį vedantis dviratį, jeigu eismo sąlygos to reikalauja.
 62. Dviračio vairuotojas, artėdamas prie vietos, kur reikia kirsti važiuojamąją dalį,
  visais atvejais privalo sumažinti važiavimo greitį ir gali tęsti judėjimą tik įsitikinęs, kad
  važiuoti saugu.
  Punkto pakeitimai:
  10
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 63. Dviračio vairuotojas, ketindamas kirsti važiuojamąją dalį ten, kur eismas
  nereguliuojamas arba nėra eismo pirmumą nustatančių kelio ženklų, privalo praleisti
  važiuojamąja dalimi važiuojančias transporto priemones, išskyrus tuos atvejus, kai kerta
  išvažiavimus iš šalia kelio esančių teritorijų, gyvenamosios zonos, kiemo, stovėjimo aikštelės,
  kai kerta važiuojamąją dalį, į kurią kiti vairuotojai suka.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 64. Neteko galios nuo 2018-11-01
  Punkto naikinimas:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 1077, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26198
 65. Dviračių taku ar dviračių juosta dviračio vairuotojas privalo važiuoti kuo arčiau
  tako ar juostos dešiniojo krašto. Jeigu pėsčiųjų ir dviračių take ar šaligatvyje horizontaliuoju
  ženklinimu (dviračio simboliu) yra paženklinta dviračių eismui skirta tako (šaligatvio) dalis,
  dviračio vairuotojas privalo važiuoti tik ja ir kuo arčiau jos dešiniojo krašto.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 1077, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26198
 66. Vietose, kur eismą reguliuoja šviesoforai, dviračių vairuotojai privalo paisyti
  šviesoforų su dviračio simboliu, o kai jų nėra, – transporto šviesoforų signalų.
 67. Dviračių vairuotojams draudžiama:
  64.1. važiuoti važiuojamąja dalimi, išskyrus Taisyklėse nustatytus atvejus;
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  64.2. važiuoti automagistralėmis ir greitkeliais;
  64.3. važiuoti nelaikant bent viena ranka vairo;
  64.4. vežti keleivius, jeigu nėra įrengtų specialių sėdėjimo vietų;
  64.5. vežti, vilkti ar stumti krovinius, kurie trukdo vairuoti arba kelia pavojų kitiems
  eismo dalyviams;
  64.6. būti velkamiems kitų transporto priemonių;
  64.7. vilkti kitas transporto priemones, išskyrus tam skirtas priekabas;
  64.8. važiuoti įsikibus į kitas transporto priemones;
  64.9. kirsti važiuojamąją dalį važiuojant pėsčiųjų perėjomis.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 1077, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26198
 68. Organizuota dviratininkų grupė gali važiuoti važiuojamąja dalimi.
 69. Taisyklėse nustatyti reikalavimai dviračių vairuotojams taip pat privalomi
  motorinių dviračių vairuotojams.
  IX SKYRIUS
  REIKALAVIMAI VADELIOTOJAMS, GYVULIŲ AR PAUKŠČIŲ VAROVAMS,
  RAITELIAMS
 70. Keliais vadelioti, varyti gyvulius ar paukščius, joti leidžiama ne jaunesniems kaip
  14 metų asmenims.
 71. Vadelioti, varyti gyvulius ar paukščius, joti leidžiama tik dešiniuoju kelkraščiu, o
  jeigu jo nėra, – dešiniuoju važiuojamosios dalies pakraščiu, kuo arčiau prie važiuojamosios
  dalies krašto, nesukeliant pavojaus kitiems eismo dalyviams.
  11
 72. Vadeliojamų vežimo ar rogių priekyje turi būti balti, iš šonų – oranžiniai, gale –
  raudoni šviesos atšvaitai, pritvirtinti gerai matomose vietose ir pažymintys kraštinius vežimo
  ar rogių gabaritus.
 73. Vadeliojant, varant gyvulius ar paukščius keliais tamsiuoju paros metu arba esant
  blogam matomumui, kairėje vežimo, rogių, gyvulių ar paukščių voros pusėje turi degti
  žibintai: priekyje baltos, o gale raudonos šviesos. Jeigu nurodytų žibintų pritvirtinti negalima,
  juos kairėje gyvulių ar paukščių pusėje turi nešti varovai. Tamsiuoju paros metu ar esant
  blogam matomumui, vadeliotojas, gyvulių ar paukščių varovas, raitelis privalo dėvėti
  ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.
 74. Varomų gyvulių bandą ar paukščių pulką reikia suskirstyti grupėmis, tarp kurių
  turi būti tokie atstumai, kad nekliudytų eismui. Varovų turi būti tiek, kad jie galėtų valdyti
  gyvulius ar paukščius ir užtikrintų eismo saugumą.
 75. Vadeliotojams, gyvulių ar paukščių varovams, raiteliams, kitiems asmenims
  draudžiama:
  72.1. palikti gyvulius ar paukščius ant kelio arba greta jo be priežiūros;
  72.2. pririšti gyvulius taip, kad jie galėtų išeiti į kelią;
  72.3. varyti gyvulius ar paukščius grindiniu, keliu su asfalto arba betono danga be
  kelio savininko sutikimo;
  72.4. varyti gyvulius ar paukščius per geležinkelį ir kelią, kur nėra specialiai tam
  skirtų vietų;
  72.5. joti važiuojamąja dalimi tamsiuoju paros metu;
  72.6. automagistralėse ir greitkeliuose vadelioti, varyti gyvulius ar paukščius, joti;
  72.7. keliuose vadelioti, joti, varyti gyvulius ar paukščius neblaiviems, apsvaigusiems
  nuo psichiką veikiančių medžiagų.
  X SKYRIUS
  EISMO REGULIAVIMO SIGNALAI
 76. Šviesoforų signalai turi šias reikšmes:
  73.1. žalias skritulio formos signalas leidžia eismą visomis kryptimis (tiesiai, į dešinę,
  į kairę, apsisukti);
  73.2. žalias rodyklės (rodyklių) formos signalas juodame fone leidžia eismą rodyklės
  (rodyklių) nurodyta (nurodytomis) kryptimi (kryptimis); tą pačią reikšmę turi ir žalia rodyklė
  papildomoje šviesoforo sekcijoje; kai leidžiama sukti į kairę, leidžiama ir apsisukti;
  73.3. žalias mirksintis signalas leidžia eismą ir informuoja, kad jo laikas baigiasi ir
  netrukus šviesoforo signalai pasikeis;
  73.4. žalias signalas su pėsčiojo simboliu leidžia eiti pėstiesiems;
  73.5. žalias signalas su dviračio simboliu leidžia važiuoti dviračiais;
  73.6. žalias signalas su juoda (juodomis) rodykle (rodyklėmis) leidžia eismą rodyklės
  (rodyklių) nurodyta (nurodytomis) kryptimi (kryptimis); kai leidžiama sukti į kairę, leidžiama
  ir apsisukti;
  73.7. geltonas signalas draudžia eismą (išskyrus Taisyklių 29 ir 166 punktuose
  nurodytus atvejus) ir informuoja, kad šviesoforo signalai pasikeis; jeigu signale yra juoda
  (juodos) rodyklė (rodyklės), jis draudžia eismą rodyklės (rodyklių) nurodyta (nurodytomis)
  kryptimi (kryptimis) ir informuoja, kuria (kuriomis) kryptimi (kryptimis) bus leidžiama
  važiuoti įsijungus žaliam rodyklės (rodyklių) formos signalui; jeigu signale yra dviračio
  simbolis, signalas galioja tik dviračiams;
  73.8. kartu įjungti geltonas ir raudonas signalai draudžia eismą ir informuoja, kad
  netrukus bus įjungtas žalias signalas;
  73.9. geltonas mirksintis signalas leidžia eismą ir informuoja, kad sankryža arba
  pėsčiųjų perėja nereguliuojama;
  73.10. baltas mirksintis signalas, naudojamas geležinkelio pervažose, leidžia eismą
  12
  įsitikinus, kad prie geležinkelio pervažos neartėja bėginė transporto priemonė;
  73.11. raudonas signalas arba du pakaitomis mirksintys raudoni signalai draudžia
  eismą; jeigu signale yra juoda (juodos) rodyklė (rodyklės), jis draudžia eismą rodyklės
  (rodyklių) nurodyta (nurodytomis) kryptimi (kryptimis) ir informuoja, kuria (kuriomis)
  kryptimi (kryptimis) bus leidžiama važiuoti įsijungus žaliam rodyklės (rodyklių) formos
  signalui;
  73.12. raudonas signalas su pėsčiojo simboliu draudžia pėsčiųjų eismą;
  73.13. raudonas signalas su dviračio simboliu draudžia dviračių eismą;
  73.14. raudonas X formos signalas ir žalias žemyn nukreiptos rodyklės signalas
  (reversinis šviesoforas) atitinkamai draudžia arba leidžia važiuoti ta eismo juosta, virš kurios
  jie įrengti; jeigu reversiniame šviesofore yra geltonas įstrižai į dešinę arba į kairę nukreiptos
  rodyklės formos signalas, jis informuoja, kad važiuoti ta eismo juosta bus draudžiama, ir
  įpareigoja nedelsiant persirikiuoti į gretimą eismo juostą rodyklės nurodyta kryptimi; kai
  šviesoforai yra išjungti arba įjungtas geltonas signalas, įvažiuoti į eismo juostą, pažymėtą
  dviguba brūkšnine horizontaliojo ženklinimo linija, draudžiama.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 77. Šviesoforų signalai išdėstomi vertikaliai nuo viršaus į apačią šia tvarka: raudonas,
  geltonas, žalias. Prireikus signalai gali būti išdėstyti ir horizontaliai: raudonas – kairėje,
  geltonas – viduryje, žalias – dešinėje (reversinis šviesoforas). Eismo dalyviai privalo
  vadovautis jų judėjimo kryptimi įrengtų ir jiems skirtų, taip pat dubliuojančiųjų šviesoforų
  signalais.
 78. Neteko galios nuo 2019-11-01
  Punkto naikinimas:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
 79. Neteko galios nuo 2020-01-01
  Punkto naikinimas:
  Nr. 1086, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-10, i. k. 2014-13954
 80. Jeigu sankryžoje ties raudonu šviesoforo signalu pritvirtinta lentelė su žalia
  rodykle, nukreipta į dešinę, vairuotojams leidžiama sukti į dešinę ir degant draudžiamam
  šviesoforo signalui, tačiau prieš įvažiuodami į sankryžą jie privalo sustoti prieš kelio ženklą
  „Stop“ linija“ ir (ar) „Stop“ liniją, jeigu jų nėra, – prieš pėsčiųjų perėją, šviesoforą ir vėl
  pradėti važiuoti tik įsitikinus, kad tai yra saugu ir nebus trukdoma kitoms transporto
  priemonėms ir pėstiesiems, kurių judėjimo kryptį jie kerta.
  Papildyta punktu:
  Nr. 2, 2020-01-08, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00271
 81. Reguliuotojo signalai turi šias reikšmes:
  77.1. rankos ištiestos į šalis arba nuleistos:
  77.1.1. iš dešiniojo ir kairiojo šono leidžiama važiuoti tiesiai ir į dešinę, o pėstiesiems
  leidžiama eiti per važiuojamąją dalį;
  77.1.2. iš krūtinės ir nugaros pusės visų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismas
  draudžiamas;
  77.2. dešinė ranka ištiesta į priekį:
  77.2.1. iš kairiojo šono transporto priemonėms leidžiama važiuoti visomis kryptimis;
  77.2.2. iš krūtinės pusės transporto priemonėms leidžiama važiuoti tik į dešinę;
  77.2.3. iš nugaros pusės ir dešiniojo šono visų transporto priemonių eismas
  draudžiamas;
  77.2.4. pėstiesiems leidžiama eiti per važiuojamąją dalį už reguliuotojo nugaros;
  77.3. ranka pakelta aukštyn:
  77.3.1. visiems eismo dalyviams draudžiama judėti bet kuria kryptimi;
  13
  77.3.2. vairuotojai privalo sustoti nekeisdami eismo juostos.
 82. Vairuotojas privalo sustabdyti transporto priemonę, pėsčiasis – sustoti, kai
  tikrinantis pareigūnas ar reguliuotojas duoda signalą – mojuoja reguliuotojo lazdele ar
  skrituliu su raudonu atšvaitu, nukreiptu į eismo dalyvį, arba per garsiakalbį liepia sustoti.
  Signalas STOP taip pat gali būti nurodytas specialiomis spalvomis ir atitinkamos tarnybos
  ženklu pažymėtame automobilyje įrengtoje švieslentėje. Siekdamas atkreipti eismo dalyvių
  dėmesį, tikrinantis pareigūnas ar reguliuotojas gali duoti signalą švilpuku. Gavęs signalą
  sustoti, vairuotojas privalo nedelsdamas sustabdyti transporto priemonę nurodytoje vietoje;
  jeigu vieta nenurodoma, – dešiniajame kelkraštyje, o kai kelkraščio nėra, – važiuojamosios
  dalies dešiniajame pakraštyje.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
 83. Šviesoforo signalai gali būti papildomai dubliuojami garso signalais,
  informuojančiais neregius pėsčiuosius, kad galima pereiti važiuojamąją dalį.
 84. Geležinkelio pervažose raudoną šviesoforo signalą gali dubliuoti garso signalas.
  801
  . Šviesoforų, skirtų maršrutiniam transportui, balti signalai juodame fone turi šias
  reikšmes:
  801
  .1. S formos signalas draudžia maršrutinio transporto eismą;
  801
  .2. horizontalaus brūkšnio formos signalas draudžia maršrutinio transporto eismą
  (išskyrus Taisyklių 29 ir 166 punktuose nurodytus atvejus) ir informuoja, kad šviesoforo
  signalai pasikeis;
  801
  .3. kartu įjungti S formos ir horizontalaus brūkšnio formos signalai draudžia
  maršrutinio transporto eismą ir informuoja, kad netrukus bus įjungtas rodyklės (rodyklių)
  formos signalas;
  801
  .4. rodyklės (rodyklių) formos signalas leidžia maršrutinio transporto eismą
  nurodyta (nurodytomis) kryptimi (kryptimis).
  Papildyta punktu:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  XI SKYRIUS
  ĮSPĖJAMIEJI SIGNALAI
 85. Įspėjamieji signalai yra šie: posūkių, stabdžių šviesos signalų įjungimas (gali būti
  rodomi ranka); garso signalo įjungimas; žibintų šviesos perjunginėjimas; avarinės šviesos
  signalizacijos, įspėjamųjų mirksinčių oranžinių šviesų įjungimas; avarinio sustojimo ženklo
  pastatymas arba pritvirtinimas prie transporto priemonės.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
 86. Vairuotojas privalo įspėti atitinkamos krypties posūkių šviesos signalais, o jeigu
  šviesos signalizacijos nėra arba ji sugedusi, – ranka:
  82.1. prieš pradėdamas važiuoti ir prieš sustodamas;
  82.2. prieš persirikiuodamas, prieš lenkdamas ir baigdamas lenkti, prieš
  apvažiuodamas kliūtį ir baigdamas ją apvažiuoti, prieš sukdamas į dešinę ar kairę, prieš
  apsisukdamas, išvažiuodamas iš sankryžos, kurioje eismas vyksta ratu.
 87. Posūkio į kairę signalą atitinka į šoną ištiesta kairė arba į šoną ištiesta ir per alkūnę
  statmenai į viršų sulenkta dešinė ranka.
 88. Posūkio į dešinę signalą atitinka į šoną ištiesta dešinė arba į šoną ištiesta ir per
  alkūnę statmenai į viršų sulenkta kairė ranka.
 89. Stabdymo signalas rodomas aukštyn iškelta kaire arba dešine ranka.
 90. Įspėjamieji signalai turi būti pradėti rodyti iš anksto prieš manevrą (stabdymą,
  susijusį su manevru) ir baigti tuojau pat po manevro (signalizuoti ranka galima baigti prieš pat
  14
  manevrą). Signalą reikia rodyti taip, kad jis neklaidintų kitų eismo dalyvių. Posūkių šviesos
  signalai nerodomi įvažiuojant į sankryžą, kurioje eismas vyksta ratu.
 91. Signalą rodantis vairuotojas neįgyja važiavimo pirmumo teisės.
 92. Gyvenvietėse neleidžiama naudoti garso signalų, išskyrus tuos atvejus, kai jie
  būtini, kad būtų išvengta eismo įvykio.
 93. Norint atkreipti lenkiamos transporto priemonės vairuotojo dėmesį, galima
  perjunginėti šviesas, o ne gyvenvietėse – naudoti garso signalą.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
 94. Draudžiama kaip įspėjamąjį signalą naudoti tolimąsias šviesas, jeigu jos gali akinti
  kitus vairuotojus (net ir per užpakalinio vaizdo veidrodį).
 95. Avarinė šviesos signalizacija transporto priemonėje, jeigu tokia įrengta, privalo
  būti įjungta:
  91.1. priverstinai sustojus, kur sustoti arba stovėti draudžiama;
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  91.2. įvykus eismo įvykiui;
  91.3. tikrinančiam pareigūnui sustabdžius;
  91.4. sustojus neapšviestuose kelių ruožuose tamsiuoju paros metu arba esant blogam
  matomumui, o važiuojant tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, jeigu nedega
  bent viena galinė gabaritinė šviesa;
  91.5. kai ji velkama arba vežama jos priekį arba galą užkėlus ant specialaus atraminio
  įtaiso;
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  91.6. kai vairuotojas akinamas;
  91.7. kai norima perspėti kitus vairuotojus apie kliūtį ar pavojų;
  91.8. vaikų įlaipinimo (išlaipinimo) į (iš) transporto priemonę (-ės) su vaikų vežimo
  skiriamaisiais ženklais metu.
 96. Jeigu avarinės šviesos signalizacijos nėra arba ji sugedusi, taip pat jeigu
  priverstinai sustojama ten, kur sustojusią transporto priemonę kiti eismo dalyviai pamatytų
  likus iki jos mažiau kaip 100 m, motorinės transporto priemonės (išskyrus mopedą, motociklą
  be priekabos), traktoriaus, savaeigės mašinos vairuotojas privalo nedelsdamas prieš transporto
  priemonių važiavimo kryptį toje važiuojamosios dalies pusėje pastatyti avarinio sustojimo
  ženklą: gyvenvietėse – ne arčiau kaip 25 m atstumu, o ne gyvenvietėse – ne arčiau kaip 50 m
  atstumu nuo sustojusios transporto priemonės.
 97. Vairuotojas mokinių įlaipinimo (išlaipinimo) į (iš) mokyklinį (-io) autobusą (-o)
  metu privalo įjungti įspėjamąsias mirksinčias oranžines šviesas. Mokykliniam autobusui
  judant įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos privalo būti išjungtos.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  XII SKYRIUS
  ŠVIESOS PRIETAISŲ NAUDOJIMAS
 98. Tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui motorinių transporto
  priemonių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai privalo važiuoti keliais su įjungtomis
  artimosiomis arba tolimosiomis žibintų šviesomis.
 99. Tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui tolimosios žibintų šviesos
  turi būti perjungtos į artimąsias:
  95.1. tinkamai apšviestuose keliuose;
  15
  95.2. likus iki priešpriešiais atvažiuojančios transporto priemonės ne mažiau kaip
  150 m;
  95.3. kitais atvejais, kai tolimosios žibintų šviesos gali akinti vairuotojus (net ir
  važiuojančius ta pačia kryptimi).
 100. Akinamas vairuotojas privalo įjungti avarinę šviesos signalizaciją ir nekeisdamas
  važiavimo krypties sulėtinti greitį, prireikus – ir sustoti.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
 101. Šviesiuoju paros metu motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų
  vairuotojai privalo važiuoti keliais su įjungtomis artimosiomis arba specialiai šiam metui
  skirtomis žibintų šviesomis.
 102. Rūko žibintus leidžiama naudoti tik esant blogam matomumui, o priekinius – ir
  sugedus priekiniam kairiajam artimųjų šviesų žibintui.
  XIII SKYRIUS
  VAŽIAVIMO PRADŽIA IR MANEVRAVIMAS
 103. Eismas Lietuvos Respublikoje vyksta dešine kelio puse.
 104. Priešingų krypčių eismą važiuojamojoje dalyje, jeigu nėra kitaip nustatančių
  kelio ženklų ar ženklinimo, skiria menamoji išilginė važiuojamosios dalies ašis.
 105. Prieš pradėdamas važiuoti, prieš persirikiuodamas ir kitaip keisdamas važiavimo
  kryptį, vairuotojas privalo įsitikinti, kad tai daryti saugu, ir duoti kelią (nekliudyti) kitiems
  eismo dalyviams.
 106. Įvažiuodamas į kelią iš esančių šalia jo teritorijų, vairuotojas privalo duoti kelią
  juo važiuojančioms transporto priemonėms (dviračiams ir kitoms).
 107. Išvažiuodamas iš kelio, vairuotojas privalo duoti kelią juo važiuojančioms
  transporto priemonėms (dviračiams ir kitoms).
 108. Persirikiuodamas vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms,
  važiuojančioms gretima eismo juosta ta pačia kryptimi. Jeigu ta pačia kryptimi važiuojančios
  transporto priemonės persirikiuoja kartu, vairuotojas privalo duoti kelią dešinėje esančiai
  transporto priemonei, išskyrus Taisyklių 112 punkte nurodytus atvejus.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 109. Jeigu kelyje, kuriame yra dvi (ar daugiau) tos pačios krypties eismo juostos,
  vienoje iš jų eismas negalimas ir susidarė transporto priemonių eilė, kiekvienas gretima eismo
  juosta važiuojantis vairuotojas privalo leisti vienai transporto priemonei (pirmajai iš
  susidariusios eilės) persirikiuoti į jo užimamą eismo juostą. Persirikiuojantysis privalo
  įsitikinti, kad jam duoda kelią.
 110. Prieš sukdamas į dešinę, į kairę arba apsisukdamas (išskyrus posūkį į sankryžą,
  kurioje eismas vyksta ratu) vairuotojas privalo iš anksto pasitraukti prie pat važiuojamosios
  dalies, skirtos važiuoti ta kryptimi, atitinkamo krašto. Kelio ženklai ir (arba) horizontalusis
  ženklinimas gali šį reikalavimą pakeisti.
 111. Kai dėl savo gabaritų ar kitų priežasčių transporto priemonė negali pasukti
  (apsisukti) iš kraštinės padėties, sukti leidžiama ir ne nuo važiuojamosios dalies, skirtos
  važiuoti ta kryptimi, atitinkamo krašto, jeigu tai nesukliudys kitoms transporto priemonėms ir
  nesukels pavojaus kitiems eismo dalyviams.
 112. Reikia sukti taip, kad įvažiuodama į važiuojamųjų dalių sankirtą ir išvažiuodama
  iš jos transporto priemonė neatsidurtų priešpriešinio eismo juostoje. Jeigu sukti leidžiama
  keliomis eismo juostomis, vairuotojas privalo sukti taip, kad nekliudytų sukančiajam gretima
  eismo juosta.
  Punkto pakeitimai:
  16
  Nr. 1077, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26198
 113. Sukdamas į kairę (apsisukdamas) ne sankryžoje, vairuotojas privalo duoti kelią
  priešinga kryptimi tiesiai arba į dešinę važiuojančioms transporto priemonėms, o kur
  leidžiama lenkti, – ir lenkiančioms transporto priemonėms.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 114. Jeigu eismas labai intensyvus ir visos eismo juostos užimtos, keisti eismo juostą
  leidžiama tik prireikus pasukti, apsisukti ar sustoti.
 115. Jeigu yra lėtėjimo juosta, ketinantis sukti vairuotojas privalo iš anksto
  persirikiuoti į šią juostą ir lėtinti greitį tik joje.
 116. Jeigu yra greitėjimo juosta, skirta įvažiuoti į kelią, vairuotojas privalo važiuoti ja
  ir įsilieti į transporto srautą (persirikiuoti į gretimą eismo juostą), duodamas kelią juo
  važiuojančioms arba į lėtėjimo juostą persirikiuojančioms transporto priemonėms.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 117. Kur kas lėčiau už leidžiamą didžiausią greitį važiuojantis vairuotojas (išskyrus
  tuos atvejus, kai jis suka į kairę arba apsisuka) privalo praleisti paskui jį greičiau
  važiuojančias transporto priemones, pasitraukdamas kuo labiau į dešinę. Lėtaeigės ar didelių
  gabaritų transporto priemonės vairuotojas prireikus privalo sustoti ir praleisti už jos
  susikaupusias transporto priemones.
 118. Važiuodamas atbulas, vairuotojas privalo duoti kelią kitiems eismo dalyviams.
 119. Kai transporto priemonių važiavimo trajektorijos kertasi, o važiavimo tvarka
  Taisyklėse neaptarta, kelią privalo duoti vairuotojas, kuriam transporto priemonė artėja iš
  dešinės.
 120. Apsisukti draudžiama:
  116.1. pėsčiųjų perėjose;
  116.2. geležinkelių pervažose;
  116.3. tuneliuose;
  116.4. ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais;
  116.5. vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 metrų;
  116.6. keliuose su skiriamąja juosta, išskyrus tam įrengtas ir kelio ženklais arba kelio
  ženklais bei horizontaliuoju ženklinimu pažymėtas apsisukimo vietas.
  XIV SKYRIUS
  TRANSPORTO PRIEMONIŲ IŠSIDĖSTYMAS KELYJE
 121. Jeigu važiuojamoji dalis horizontaliojo ženklinimo linijomis ir (arba) kelio
  ženklais suskirstyta į eismo juostas, transporto priemonės turi važiuoti šiomis juostomis.
  Užvažiuoti ant brūkšninių horizontaliojo ženklinimo linijų leidžiama tik persirikiuojant į kitą
  eismo juostą, kirsti ištisines horizontaliojo ženklinimo linijas leidžiama tik Taisyklių 3 priede
  nurodytais atvejais. Jeigu yra ištisinė horizontaliojo ženklinimo linija (vienguba ar dviguba),
  skirianti priešingų krypčių eismo juostas, vairuotojas privalo važiuoti dešiniau nuo jos.
 122. Dvipusio eismo kelyje iš keturių ir daugiau eismo juostų arba kelyje su
  skiriamąja juosta draudžiama įvažiuoti į priešingos krypties eismui skirtą kelio pusę, važiuoti
  skiriamąja juosta arba ją pervažiuoti.
 123. Vairuotojas privalo važiuoti kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto.
 124. Krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji transporto priemonės
  masė (toliau – didžiausioji leidžiamoji masė) didesnė kaip 3,5 t, draudžiama važiuoti toliau
  nuo važiuojamosios dalies dešiniojo krašto negu antrąja eismo juosta, išskyrus tuos atvejus,
  17
  kai jiems reikia sukti į kairę, apsisukti, apvažiuoti kliūtį, sustoti arba stovėti vienpusio eismo
  kelyje.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 125. Ne gyvenvietėse vairuotojai, vairuojantys transporto priemones, kurių greitis
  neturi viršyti 40 km/h, taip pat transporto priemones, kurių bendras ilgis – daugiau kaip 7 m,
  turi laikytis tokio atstumo nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės, kad juos
  lenkiančios transporto priemonės netrukdomos galėtų persirikiuoti į dešinę kelio pusę.
  Reikalavimas negalioja, jeigu vairuotojas pats rengiasi lenkti, taip pat esant judriam eismui.
 126. Transporto priemonės, kurių konstrukcinis greitis negali būti didesnis kaip
  40 km/h arba kurios dėl techninių priežasčių negali pasiekti tokio greičio, turi važiuoti tik
  kraštine dešine eismo juosta, išskyrus tuos atvejus, kai jos lenkia, apvažiuoja, persirikiuoja
  arba sustoja vienpusio eismo kelyje krovinio krauti.
 127. Mopedų, lengvųjų keturračių vairuotojai privalo važiuoti tik pirmąja nuo
  važiuojamosios dalies dešiniojo krašto eismo juosta, kuo arčiau jos dešiniojo krašto, išskyrus
  tuos atvejus, kai jiems reikia sukti į kairę, apsisukti, apvažiuoti kliūtį, važiuoti tiesiai, kai iš
  pirmosios eismo juostos leidžiama sukti tik į dešinę, sustoti arba stovėti vienpusio eismo
  kelyje.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 128. Motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojams,
  vadeliotojams draudžiama važiuoti veja, šaligatviu, pėsčiųjų ir (ar) dviračių taku, dviračių
  juosta arba užvažiuoti ant jų, išskyrus tuos atvejus, kai užvažiuoti ant šaligatvio krašto leidžia
  stovėjimo būdą nurodantys kelio ženklai, o dviračių takas ar dviračių juosta pažymėti 1.14
  horizontaliojo ženklinimo linija. Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis skiriamąja
  juosta, pylimų ar iškasų šlaitais, grioviais, įvažiuoti į kelią ar nuvažiuoti nuo jo ne specialiai
  tam įrengtose vietose.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 129. Draudžiama transporto priemonėms (išskyrus dviračius) apvažiuoti ta pačia
  kryptimi važiuojančias transporto priemones iš dešinės (išskyrus leistiną sukančių į kairę,
  apsisukančių transporto priemonių apvažiavimą iš dešinės) važiuojant kelkraščiu, lėtėjimo ar
  greitėjimo juosta. Ta pačia kryptimi lėčiau važiuojančias transporto priemones
  rekomenduojama apvažiuoti iš kairės.
 130. Vairuotojas, atsižvelgdamas į greitį, privalo laikytis tokio atstumo, kad
  neatsitrenktų į priekyje važiuojančią transporto priemonę, jeigu ji būtų stabdoma, taip pat
  palikti tokį tarpą iš šono, kad eismas būtų saugus. Rekomenduojama, kad atstumas iki
  priekyje važiuojančios transporto priemonės būtų ne mažesnis kaip per dvi sekundes
  nuvažiuojamas atstumas arba ne mažesnis kaip pusė spidometro rodmens, paversto metrais,
  pavyzdžiui, kai greitis 70 km/h, atstumas turi būti ne mažesnis kaip 35 m, jeigu eismo sąlygos
  nereikalauja kitaip. Rekomenduojama, kad motorinių transporto priemonių, traktorių,
  savaeigių mašinų vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, tarp transporto
  priemonių paliktų ne mažesnį kaip 1,0 m šoninį atstumą, kai motorinių transporto priemonių,
  traktorių, savaeigių mašinų važiavimo greitis ne didesnis kaip 50 km/h, ir ne mažesnį kaip 1,5
  m šoninį atstumą, kai motorinių transporto priemonių greitis didesnis kaip 50 km/h.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  XV SKYRIUS
  VAŽIAVIMO GREITIS
  18
 131. Vairuotojas privalo važiuoti neviršydamas leistino greičio. Pasirinkdamas
  važiavimo greitį, vairuotojas turi atsižvelgti į važiavimo sąlygas, ypač vietovės reljefą, kelio ir
  transporto priemonės būklę ir krovinį, meteorologines sąlygas, taip pat eismo intensyvumą,
  kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties. Jis turi
  sulėtinti greitį ir prireikus sustoti, jeigu to reikia dėl susidariusių aplinkybių, ypač kai blogas
  matomumas.
 132. Jeigu atsirado kliūtis ar iškilo grėsmė eismo saugumui, vairuotojas (jeigu jis gali
  tai pastebėti) privalo sulėtinti greitį, net visiškai sustabdyti transporto priemonę arba
  apvažiuoti kliūtį nesukeldamas pavojaus kitiems eismo dalyviams.
 133. Gyvenvietėse visoms transporto priemonėms leidžiama važiuoti ne didesniu kaip
  50 km/h greičiu.
 134. Stovėjimo aikštelėse visoms transporto priemonėms leidžiama važiuoti ne
  didesniu kaip 20 km/h greičiu.
 135. Ne gyvenvietėse leidžiama važiuoti:
  131.1. lengvaisiais automobiliais, krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji
  leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t, motociklais ir triračiais automagistralėse balandžio–
  spalio mėnesiais – ne didesniu kaip 130 km/h greičiu, lapkričio–kovo mėnesiais – ne didesniu
  kaip 110 km/h greičiu, greitkeliuose balandžio–spalio mėnesiais – ne didesniu kaip 120 km/h
  greičiu, lapkričio–kovo mėnesiais – ne didesniu kaip 110 km/h greičiu, keliuose su asfalto ar
  betono danga – ne didesniu kaip 90 km/h greičiu, kituose keliuose – ne didesniu kaip 70 km/h
  greičiu;
  131.2. A1, A2, A arba B kategorijų transporto priemonėmis, kurias vairuoja
  pradedantieji vairuotojai, besimokantys vairuoti arba laikantys praktinį vairavimo egzaminą
  asmenys, autobusais (įskaitant mokyklinius) automagistralėse – ne didesniu kaip 100 km/h
  greičiu, greitkeliuose – ne didesniu kaip 90 km/h greičiu, keliuose su asfalto ar betono danga
  – ne didesniu kaip 80 km/h greičiu, kituose keliuose – ne didesniu kaip 70 km/h greičiu;
  131.3. krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5
  t, taip pat šių krovininių automobilių ir priekabų junginiais, autobusais su priekabomis
  automagistralėse ir greitkeliuose – ne didesniu kaip 90 km/h greičiu, keliuose su asfalto ar
  betono danga – ne didesniu kaip 80 km/h greičiu, kituose keliuose – ne didesniu kaip 70 km/h
  greičiu;
  131.4. lengvaisiais automobiliais ir krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji
  leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t, su priekabomis automagistralėse, greitkeliuose ir
  keliuose su asfalto ar betono danga – ne didesniu kaip 90 km/h greičiu, kituose keliuose – ne
  didesniu kaip 70 km/h greičiu;
  131.5. velkant motorines transporto priemones standžia vilktimi – ne didesniu kaip
  70 km/h greičiu, o velkant lanksčia vilktimi – ne didesniu kaip 50 km/h greičiu;
  131.6. keturračiais, galingaisiais keturračiais – ne didesniu kaip 70 km/h greičiu;
  Papunkčio pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  131.7. traktoriais ir savaeigėmis mašinomis – ne didesniu kaip 50 km/h greičiu.
  Papunkčio pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
 136. Jeigu leistinas greitis keliuose padidintas arba sumažintas atitinkamais kelio
  ženklais, vairuotojas privalo vadovautis kelio ženklų reikalavimais, tačiau vairuotojo
  pasirinktas važiavimo greitis gyvenvietėje ir ne gyvenvietėje negali būti didesnis už Taisyklių
  131 punkte atitinkamai transporto priemonei arba jos junginiui su priekaba nustatytą
  maksimalų leistiną greitį.
  19
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 137. Kelių ruožuose, kur eismo sąlygos leidžia saugiai važiuoti greičiau, kelio
  savininko sprendimu leistinas greitis gali būti padidintas įrengus atitinkamus kelio ženklus.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 138. Neteko galios nuo 2018-11-01
  Punkto naikinimas:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 1077, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26198
 139. Vairuotojui draudžiama:
  135.1. viršyti transporto priemonės gamintojo nustatytą maksimalų greitį,
  nepriklausomai nuo to, kad kelio ženklu gali būti nustatytas didesnis leistinas greitis;
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  135.2. viršyti greitį, kuris nurodytas transporto priemonės greičio ribojimo
  skiriamajame ženkle;
  135.3. važiuoti be reikalo pernelyg lėtai, trukdant normalų kitų transporto priemonių
  eismą;
  135.4. staigiai stabdyti, jeigu tai nebūtina eismo saugumui.
  XVI SKYRIUS
  LENKIMAS IR EISMAS JUOSTOSE
 140. Vairuotojams rekomenduojama vengti nebūtinų lenkimo manevrų. Prieš
  pradėdamas lenkti, vairuotojas privalo imtis papildomų atsargumo priemonių ir įsitikinti, kad:
  136.1. nė vienas iš važiuojančių paskui jį vairuotojų nepradėjo jo lenkti;
  136.2. transporto priemonės, kurią ketinama lenkti, vairuotojas nerodo kairiojo
  posūkio signalo;
  136.3. lenkimui būtina eismo juostos dalis yra laisva ir nebus kliudoma priešpriešiais
  atvažiuojančioms transporto priemonėms arba važiuojamąja dalimi judantiems pėstiesiems;
  136.4. lenkiant bus užtikrintas saugus atstumas nuo lenkiamos transporto priemonės;
  136.5. baigdamas lenkti, jis galės grįžti į savo eismo juostą, nesukliudydamas
  lenkiamai transporto priemonei.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 141. Jeigu priekyje važiuojantis vairuotojas rodo kairįjį posūkio signalą ir yra
  persirikiavęs posūkiui į kairę (apsisukimui), važiuojantysis paskui jį privalo apvažiuoti
  sukančią transporto priemonę iš dešinės arba palaukti, kol priekyje važiuojantis vairuotojas
  atlaisvins eismo juostą.
 142. Lenkiamos transporto priemonės vairuotojui draudžiama trukdyti aplenkti
  didinant važiavimo greitį arba kitais veiksmais.
 143. Jeigu su priešais važiuojančia transporto priemone prasilenkti sunku, kelią
  privalo duoti vairuotojas, kurio pusėje yra kliūtis. Nuokalnėse, pažymėtose atitinkamais kelio
  ženklais, esant kliūčiai, kelią privalo duoti žemyn važiuojančios transporto priemonės
  vairuotojas.
 144. Lenkti draudžiama:
  20
  140.1. sankryžose, išskyrus leistiną lenkimą pagrindiniame kelyje, nepažymėtame
  kelio ženklais „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešinės“, „Šalutinis kelias iš
  kairės“ arba „Pagrindinis kelias“;
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  140.2. geležinkelio pervažose ir likus 100 m atstumui iki jų;
  140.3. kelių ruožuose, kur blogai matomas kelias;
  140.4. pėsčiųjų perėjose;
  140.5. vietose, kur važiavimo kryptimi yra daugiau kaip viena eismo juosta.
  XVII SKYRIUS
  SUSTOJIMAS IR STOVĖJIMAS
 145. Sustoti ir stovėti transporto priemonėms leidžiama dešinėje kelio pusėje, kuo
  dešiniau kelkraštyje, o jeigu jo nėra, – važiuojamosios dalies pakraštyje. Transporto
  priemonės vairuotojas, įvažiuodamas (išvažiuodamas) į (iš) kelkraštį (-io), neturi sukelti
  pavojaus kitiems eismo dalyviams. Jeigu važiuojamosios dalies dešinėje yra įrengta dviračių
  juosta, sustoti ir stovėti leidžiama greta dviračių juostos.
 146. Gyvenvietėse sustoti ir stovėti leidžiama ir kairėje pusėje vienos krypties eismo
  keliuose, taip pat keliuose, kuriuose yra po vieną kiekvienos krypties eismo juostą.
 147. Neapšviestuose kelių ruožuose tamsiuoju paros metu arba esant blogam
  matomumui sustoti leidžiama įjungus avarinę šviesos signalizaciją, o stovėti leidžiama tik
  stovėjimo aikštelėse arba už kelio ribų.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 148. Transporto priemonėms sustoti ir stovėti važiuojamojoje dalyje leidžiama viena
  eile.
 149. Motociklus be priekabos, mopedus ir dviračius leidžiama statyti dviem eilėmis,
  jeigu tai nekliudo eismui.
 150. Statyti transporto priemonę kampu į važiuojamosios dalies kraštą, o ne
  lygiagrečiai su važiuojamosios dalies kraštu galima tik ten, kur tai leidžia stovėjimo būdą
  nurodantys kelio ženklai ir (arba) horizontalusis ženklinimas.
 151. Vairuotojas gali pasitraukti iš savo vietos arba palikti transporto priemonę tik
  pasirūpinęs, kad ji savaime nepradėtų riedėti ir ja nepasinaudotų kiti asmenys.
 152. Draudžiama atidaryti sustojusios transporto priemonės dureles, jeigu tai kelia
  pavojų arba kliudo kitiems eismo dalyviams.
 153. Palikdamas stovėti motorinę transporto priemonę stovėjimo trukmę ribojančio
  ženklo galiojimo zonoje, vairuotojas privalo palikti informaciją apie motorinės transporto
  priemonės atvykimo laiką už priekinio motorinės transporto priemonės stiklo taip, kad ji būtų
  matoma kitiems asmenims.
 154. Sustoti ir stovėti draudžiama:
  150.1. geležinkelių pervažose ir arčiau kaip 50 m atstumu nuo jų;
  150.2. skiriamojoje, greitėjimo ir lėtėjimo juostose;
  150.3. ant tiltų, viadukų, estakadų ir po jais, išskyrus tuos atvejus, kai ten stovėti
  leidžia stovėjimo vietą nurodantys kelio ženklai, taip pat tuneliuose;
  150.4. pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 m atstumu prieš jas, o keliuose, kuriuose yra
  po vieną kiekvienos krypties eismo juostą, ir arčiau kaip 5 m atstumu už pėsčiųjų perėjų;
  150.5. ant vejos, šaligatvio (išskyrus tuos atvejus, kai ten stovėti leidžia stovėjimo
  būdą nurodantys kelio ženklai arba transporto priemonė nurodyta leidime, išduotame prekiauti
  viešoje vietoje renginių metu), taip pat sporto, vaikų žaidimo aikštelėse ir kitose transporto
  priemonių eismui (stovėjimui) neskirtose teritorijose;
  21
  150.6. ant pėsčiųjų ar (ir) dviračių tako, dviračių juostos, taip pat arčiau kaip 5 m
  atstumu prieš važiuojamosios dalies susikirtimą su pėsčiųjų ar (ir) dviračių taku, o keliuose,
  kuriuose yra po vieną kiekvienos krypties eismo juostą, ir arčiau kaip 5 m atstumu už pėsčiųjų
  ar (ir) dviračių tako;
  150.7. ten, kur tarp sustojusios transporto priemonės ir ištisinės horizontaliojo
  ženklinimo linijos, bortelio, kai jo nėra, – važiuojamosios dalies krašto mažesnis kaip 3 m
  atstumas;
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  150.8. sankryžoje ir arčiau kaip 5 m atstumu nuo jos, išskyrus tuos atvejus, kai ten
  stovėti leidžia stovėjimo vietą nurodantys kelio ženklai;
  150.9. maršrutinio transporto sustojimo aikštelėse ir arčiau kaip 15 m atstumu nuo jų
  (kai aikštelės nėra, – arčiau kaip 15 m atstumu nuo kelio ženklo „Stotelė“), jeigu tai kliudytų
  maršrutinio transporto eismui; draudžiama stovėti kelio ženklo „Taksi stotelė“ galiojimo
  zonoje;
  150.10. ten, kur sustojusi transporto priemonė užstotų kitiems vairuotojams šviesoforo
  signalus ar kelio ženklus, trukdytų įvažiuoti (išvažiuoti) į (iš) stovėjimo aikštelę (-ės),
  stovėjimo vietą (-os), garažą (-o), kiemą (-o), teritoriją (-os), trukdytų įlipti į kitą transporto
  priemonę arba kitaip kliudytų transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui;
  150.11. ne gyvenvietėse, kur bent viena kryptimi kelias matomas mažiau kaip 100 m
  atstumu; įkalnėje, nuokalnėje arba vingyje, pažymėtuose atitinkamais kelio ženklais Nr. 113–
  118;
  150.12. gyvenvietėse, kur bent viena kryptimi kelias matomas mažiau kaip 50 m
  atstumu; įkalnėje, nuokalnėje arba vingyje, pažymėtuose atitinkamais kelio ženklais Nr. 113–
  118;
  150.13. ant užbrūkšniuotų plotų, žyminčių nukreipimo saleles;
  150.14. kitoms transporto priemonėms maršrutiniam transportui skirtoje eismo
  juostoje.
  150.15. kelio ir įvažiavimo (išvažiavimo) į (iš) šalia kelio esančią (-os) teritoriją (-os)
  važiuojamųjų dalių sankirtoje ir arčiau kaip 5 m atstumu nuo jos (toje kelio pusėje, kurioje yra
  nurodytas įvažiavimas (išvažiavimas) į (iš) šalia kelio esančią (-os) teritoriją (-os)), išskyrus
  tuos atvejus, kai ten stovėti leidžia stovėjimo vietą nurodantys kelio ženklai.
  Papildyta papunkčiu:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 155. Priverstinai sustojęs ten, kur sustoti arba stovėti draudžiama, transporto
  priemonės vairuotojas privalo įjungti avarinę šviesos signalizaciją, jeigu tokia įrengta, ir (ar)
  pastatyti avarinio sustojimo ženklą, kaip nurodyta Taisyklių 92 punkte, ir kuo skubiau
  pašalinti transporto priemonę nuo kelio. Jeigu ketinama sustoti neapšviestame kelio ruože
  tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui ir avarinės šviesos signalizacijos nėra
  arba ji sugedusi, transporto priemonė turi būti pastatyta už kelio ribų. Jeigu to negalima
  padaryti, vietą būtina pažymėti taip, kaip nurodyta Taisyklių 92 punkte.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 156. Greta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtų transporto priemonių savąją
  transporto priemonę vairuotojas privalo pastatyti taip, kad netrukdytų įlipti (išlipti)
  neįgaliesiems.
 157. Jeigu tai įmanoma dėl transporto priemonės gabaritų, transporto priemonė turi
  būti statoma stovėjimo vietos, paženklintos siaura ištisine horizontaliojo ženklinimo linija,
  ribose.
  22
  1531
  . Elektromobilio arba grynojo elektromobilio (toliau – elektromobilis), kurio
  įkrovimas baigtas, vairuotojas turi nedelsdamas patraukti transporto priemonę iš
  elektromobilių įkrovimo vietos, jeigu kelio ženklas „Stovėjimo ribotą laiką vieta“ nenurodo
  kitaip.
  Papildyta punktu:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  XVIII SKYRIUS
  VAŽIAVIMAS PER SANKRYŽAS
 158. Nelygiareikšmių kelių sankryžoje šalutiniu keliu važiuojantis vairuotojas privalo
  duoti kelią transporto priemonėms, artėjančioms prie sankryžos pagrindiniu keliu.
 159. Lygiareikšmių kelių sankryžoje vairuotojas privalo duoti kelią iš dešinės
  artėjančioms transporto priemonėms, jeigu transporto priemonių važiavimo trajektorijos
  kertasi.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
 160. Jeigu sankryžoje keičiasi pagrindinio kelio kryptis, pagrindiniu keliu
  važiuojantys vairuotojai vieni kitų atžvilgiu turi laikytis važiavimo per lygiareikšmių kelių
  sankryžas taisyklių. Šių taisyklių vieni kitų atžvilgiu turi laikytis ir vairuotojai, važiuojantys
  šalutiniais keliais.
 161. Sukdamas į kairę (apsisukdamas), vairuotojas privalo duoti kelią transporto
  priemonėms, važiuojančioms lygiareikšmiu keliu priešinga kryptimi tiesiai arba į dešinę, o
  sankryžoje, kurioje leidžiama lenkti, – ir lenkiančioms transporto priemonėms.
 162. Sukdamas sankryžoje į kairę arba į dešinę, vairuotojas privalo duoti kelią eismo
  dalyviams (dviračių vairuotojams ir kitiems), kertantiems važiuojamosios dalies, į kurią jis
  suka, eismo juostas. Sukdamas į kelią su viena eismo juosta kiekviena kryptimi, vairuotojas
  privalo duoti kelią eismo dalyviams (dviračių vairuotojams ir kitiems), kertantiems bet kurią
  važiuojamosios dalies, į kurią jis suka, eismo juostą.
 163. Jeigu vairuotojas negali nustatyti, kokia kelio danga, o pirmumo kelio ženklų,
  kelio ženklų „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešinės“ arba „Šalutinis kelias
  iš kairės“ nėra, jis turi elgtis taip, lyg važiuotų šalutiniu keliu.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 164. Draudžiama įvažiuoti į važiuojamųjų dalių sankirtą, jeigu joje ar už jos yra
  kliūtis, kuri priverstų vairuotoją sustoti sankryžoje ir trukdyti kitų transporto priemonių
  eismui.
 165. Įsijungus leidžiamajam šviesoforo signalui, vairuotojas privalo duoti kelią
  transporto priemonėms, išvažiuojančioms iš sankryžos važiuojamųjų dalių sankirtos numatyta
  kryptimi (jeigu manevras pradėtas, kai jų krypties signalas buvo leidžiamasis), ir praleisti
  baigiančius pereiti važiuojamąją dalį pėsčiuosius.
 166. Vairuotojui, įvažiavusiam į važiuojamųjų dalių sankirtą pagal leidžiamąjį
  šviesoforo signalą, leidžiama važiuoti numatyta kryptimi, kad ir koks būtų šviesoforo signalas
  išvažiuojant iš sankryžos. Tačiau jeigu sankryžoje prieš pakeliui esančius šviesoforus yra
  kelio ženklas „Stop“ linija“ ir (ar) „Stop“ linija, vairuotojas turi paisyti kiekvieno šviesoforo
  signalo.
 167. Važiuodamas kryptimi, kurią rodo rodyklė, įjungta papildomoje šviesoforo
  sekcijoje kartu su geltonu arba raudonu signalu, vairuotojas privalo duoti kelią iš kitų krypčių
  pagal leidžiamąjį šviesoforo signalą judantiems eismo dalyviams, išskyrus Taisyklių 1631
  punkte nurodytą atvejį.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  23
  1631
  . Apsisukdamas sankryžoje, kurioje eismas reguliuojamas šviesoforu, vairuotojas
  privalo duoti kelią iš kitų krypčių pagal leidžiamąjį šviesoforo signalą judantiems eismo
  dalyviams.
  Papildyta punktu:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 168. Neteko galios nuo 2019-11-01
  Punkto naikinimas:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
 169. Esant draudžiamajam šviesoforo ar reguliuotojo signalui, vairuotojas privalo
  sustoti prieš kelio ženklą „Stop“ linija“ ir (ar) „Stop“ liniją, o jeigu jų nėra, – prieš šviesoforą,
  kertamą ar prisijungiančią važiuojamąją dalį, pėsčiųjų perėją, dviračių pervažą taip, kad
  nekliudytų transporto ir pėsčiųjų eismui.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 170. Vairuotojui, kuris užsidegus geltonam (arba balto horizontalaus brūkšnio formos)
  šviesoforo signalui arba reguliuotojui pakėlus ranką aukštyn galėtų sustoti Taisyklių 165
  punkte nurodytose vietose tik staigiai stabdydamas, leidžiama važiuoti toliau.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 171. Kai eismas reguliuojamas šviesoforu, vairuotojas privalo vadovautis šviesoforo
  signalais, kad ir kokie būtų važiavimo pirmenybę nurodantys kelio ženklai. Jeigu šviesoforas
  išjungtas arba įjungtas geltonas mirksintis jo signalas, vairuotojas turi vadovautis kelio
  ženklais.
  XIX SKYRIUS
  EISMAS PER GELEŽINKELIŲ PERVAŽAS
 172. Prieš pradėdamas judėti per geležinkelio pervažą ir judėdamas per ją, eismo
  dalyvis privalo vadovautis kelio ženklais, ženklinimu, užtvaro padėtimi, šviesoforų, garso ir
  geležinkelio pervažos budėtojų (reguliuotojų) signalais. Prieš pradėdamas judėti per
  geležinkelio pervažą, eismo dalyvis visais atvejais privalo įsitikinti, kad prie geležinkelio
  pervažos neartėja bėginė transporto priemonė. Rekomenduojama, kad per geležinkelio
  pervažą judančius vaikus iki 12 metų lydėtų lydintis asmuo.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 173. Geležinkelio pervažoje eismo dalyvis privalo duoti kelią artėjančiai bėginei
  transporto priemonei.
 174. Duodamas kelią artėjančiai bėginei transporto priemonei, taip pat tuo atveju, kai
  važiuoti per geležinkelio pervažą draudžiama, vairuotojas privalo sustoti prieš „Stop“ liniją,
  kelio ženklą „Stop“, šviesoforą, pakeliamąjį užtvarą, o jeigu jų nėra, – ne arčiau kaip 10 m
  atstumu nuo pirmojo bėgio. Vairuotojas privalo sustoti prieš „Stop“ liniją, kai ji naudojama su
  kelio ženklu „Stop“, o jeigu jos nėra, – prieš minėtą kelio ženklą, net ir mirksint baltam
  šviesoforo signalui.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
 175. Transporto priemonei priverstinai sustojus geležinkelio pervažoje, vairuotojas
  privalo nedelsdamas išlaipinti keleivius, imtis visų veiksmų transporto priemonei iš
  24
  geležinkelio pervažos patraukti, o jeigu jos patraukti nepavyksta, – duoti signalus artėjančios
  bėginės transporto priemonės mašinistui. Stabdymo signalu laikomas rankos sukimas ratu
  šviesiuoju paros metu – su ryškiaspalviu gerai matomu daiktu, o tamsiuoju paros metu – su
  fakelu arba žibintu.
 176. Transporto priemonėms, kurių plotis didesnis kaip 5 m arba aukštis nuo kelio
  paviršiaus didesnis kaip 4,5 m (su kroviniu arba be jo), taip pat lėtaeigėms mašinoms ir
  mechanizmams, kurių greitis mažesnis kaip 8 km/h, važiuoti per geležinkelio pervažą
  leidžiama tik gavus geležinkelių infrastruktūros valdytojo leidimą.
 177. Eismo dalyviui draudžiama:
  173.1. judėti per geležinkelį tam neskirtose vietose;
  173.2. apvažiuoti kitas transporto priemones, kurios sustojo prieš geležinkelio pervažą
  praleisti bėginės transporto priemonės;
  173.3. įvažiuoti ar įeiti į geležinkelio pervažą, kai užtvaras nuleistas arba pradeda
  leistis, savavališkai pakelti užtvarą arba jį apvažiuoti (apeiti);
  173.4. įvažiuoti į geležinkelio pervažą, jeigu už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją
  sustoti geležinkelio pervažoje;
  173.5. gabenti per geležinkelio pervažą specialiai transportuoti neparengtas žemės
  ūkio, kelių, statybos ir kitas mašinas, jeigu tai galėtų pakenkti geležinkelio pervažos įrangai;
  173.6. važiuoti per geležinkelio pervažą neįgaliųjų vežimėliu be lydinčio asmens;
  173.7. geležinkelio pervažoje delsti ar stoviniuoti, taip pat užtrukti ilgiau, nei reikia ją
  pereiti ar pervažiuoti.
  Papildyta papunkčiu:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  XX SKYRIUS
  EISMAS AUTOMAGISTRALĖSE IR GREITKELIUOSE
 178. Keliuose, pažymėtuose kelio ženklais „Automagistralė“ ar „Automobilių kelias“,
  draudžiama:
  174.1. judėti pėstiesiems, vadelioti, varyti gyvulius ar paukščius, joti, važiuoti
  dviračiais, mopedais, visų rūšių keturračiais ir visomis kitomis transporto priemonėmis,
  išskyrus automobilius, motociklus, triračius, motociklus ir automobilius su priekabomis, jeigu
  šių motorinių transporto priemonių maksimalus konstrukcinis greitis arba greitis dėl jų
  techninės būklės ne mažesnis kaip 60 km/h;
  174.2. sustoti arba stovėti, išskyrus specialiai tam skirtas aikšteles;
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  174.3. apsisukti (išskyrus kelio ženklais ir ženklinimu pažymėtas apsisukimo vietas)
  arba važiuoti atbulam;
  174.4. įvažiuoti į automagistralę ar greitkelį arba išvažiuoti iš jų tam neskirtose
  vietose;
  174.5. vilkti lanksčia vilktimi;
  174.6. rengti sporto varžybas, eitynes, kitokius renginius.
  XXI SKYRIUS
  EISMAS GYVENAMOJOJE ZONOJE
 179. Pėstiesiems leidžiama judėti važiuojamąja dalimi visoje gyvenamojoje zonoje,
  tačiau jie neturi trukdyti transporto priemonių eismui. Gyvenamojoje zonoje pėstieji turi
  pirmumo teisę prieš transporto priemones.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  25
 180. Gyvenamojoje zonoje draudžiama:
  176.1. važiuoti didesniu kaip 20 km/h greičiu;
  176.2. stovėti įjungus transporto priemonės variklį ilgiau, nei būtina paruošti
  transporto priemonę važiuoti (nuvalyti sniegą ir panašiai);
  176.3. palikti stovėti didesnės kaip 3,5 t didžiausiosios leidžiamosios masės
  krovininius automobilius, daugiau kaip 12 sėdimų vietų autobusus, taip pat traktorius,
  savaeiges mašinas ir jų priekabas;
  176.4. mokyti vairuoti.
 181. Transporto priemonės vairuotojas, įvažiuodamas į kelią iš gyvenamosios zonos,
  privalo duoti kelią juo artėjančioms transporto priemonėms.
 182. Šio skyriaus reikalavimai taip pat taikomi daugiabučių gyvenamųjų namų
  kiemuose.
  XXI1 SKYRIUS
  EISMAS DVIRAČIŲ GATVĖJE
  1781
  . Dviračių gatvė skirta ne motorinių ir motorinių transporto priemonių (mišriam)
  eismui.
  1782
  . Dviračių gatvėje dviračio vairuotojui netaikomas Taisyklių 57 punkte nustatytas
  reikalavimas važiuoti viena eile ir kuo arčiau eismo juostos dešiniojo krašto.
  1783
  . Dviračių gatvėje draudžiama:
  1783
  .1. važiuoti didesniu kaip 30 km/h greičiu;
  1783
  .2. lenkti.
  Papildyta skyriumi:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  XXII SKYRIUS
  MARŠRUTINIO TRANSPORTO PIRMENYBĖ IR EISMAS MARŠRUTINIAM
  TRANSPORTUI SKIRTOSE EISMO JUOSTOSE
  Pakeistas skyriaus pavadinimas:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 183. Gyvenvietėje vairuotojai privalo duoti kelią maršrutiniam transportui,
  pradedančiam važiuoti iš pažymėtos stotelės.
 184. Prieš pradėdamas važiuoti iš stotelės, maršrutinio transporto vairuotojas turi
  įsitikinti, kad jam duodamas kelias.
 185. Kelyje, pažymėtame kelio ženklu „Eismo juosta maršrutiniam transportui“ ir
  raide „A“, ne maršrutinėms transporto priemonėms važiuoti šia eismo juosta draudžiama.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  1811
  . Kelyje, pažymėtame kelio ženklu „Eismo juosta maršrutiniam transportui“ ir
  simboliu „A+“, ne maršrutinėms transporto priemonėms važiuoti šia eismo juosta
  draudžiama, išskyrus:
  1811
  .1. dviračius, mopedus ir lengvuosius keturračius;
  1811
  .2. automobilius, pažymėtus skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių
  asmenų automobilių statymo kortele, kuriuose važiuoja neįgalieji į (iš) švietimo įstaigą (-os)
  ar į (iš) neįgaliųjų dienos užimtumo centrą (-o), jeigu važiavimo maršrutas suderintas su kelio
  savininku jo nustatyta tvarka;
  1811
  .3. lengvuosius automobilius taksi, jeigu eismo juosta pažymėta užrašu „TAKSI“;
  1811
  .4. automobilius, kuriuose važiuoja 4 ir daugiau eismo dalyvių, jeigu eismo juosta
  26
  pažymėta simboliu 4+;
  1811
  .5. elektromobilius, jeigu eismo juosta pažymėta elektromobilio simboliu;
  1811
  .6. motociklus, jeigu eismo juosta pažymėta motociklo simboliu.
  Papildyta punktu:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 186. Jeigu eismo juosta, skirta maršrutiniam transportui važiuoti ta pačia kryptimi, yra
  dešiniajame važiuojamosios dalies krašte ir nėra atskirta ištisine horizontaliojo ženklinimo
  linija, į dešinę sukantys privalo, o apvažiuojantys sustojusią į kairę sukti transporto priemonę
  vairuotojai gali persirikiuoti į šią eismo juostą.
  XXIII SKYRIUS
  NEĮGALIŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ EISMAS
 187. Vairuotojui, vairuojančiam transporto priemonę, kuri pažymėta skiriamuoju
  ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, leidžiama įvažiuoti į
  zoną, pažymėtą kelio ženklais „Eismas draudžiamas“ ir „Motorinių transporto priemonių
  eismas draudžiamas“.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 188. Vairuotojui, kurio transporto priemonė pažymėta skiriamuoju ženklu
  „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, leidžiama:
  184.1. nepaisyti kelio ženklų „Stovėjimo ribotą laiką vieta“ ir „Stovėjimo nurodytu
  laiku vieta“ reikalavimų;
  184.2. sustoti ir stovėti kelio ženklų „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“
  galiojimo zonoje ir (arba) ties nubrėžtomis prie važiuojamosios dalies krašto 1.4 ar
  1.9 horizontaliojo ženklinimo linijomis.
 189. Neįgaliųjų vežimėliais neįgaliesiems leidžiama važiuoti dešiniuoju
  važiuojamosios dalies pakraščiu (nesvarbu, ar yra kelkraštis, šaligatvis, pėsčiųjų takas,
  pėsčiųjų ir dviračių takas), o esant galimybei rekomenduojama naudotis pėstiesiems skirta
  infrastruktūra. Neįgaliesiems važiuojant dešiniuoju važiuojamosios dalies pakraščiu tamsiuoju
  paros metu arba esant blogam matomumui, neįgaliųjų vežimėlis turi būti su atšvaitais: kairėje
  neįgaliųjų vežimėlio pusėje iš priekio – baltu, o iš galo – raudonu.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  27
  XXIV SKYRIUS
  SPECIALIŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ EISMO YPATUMAI
 190. Specialiųjų transporto priemonių vairuotojai, turintys leidimus naudoti mėlynus ir
  raudonus švyturėlius ir specialiuosius garso signalus, gali naudotis įjungtais mėlynais ir
  raudonais (arba tik mėlynais) švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais tik tuo atveju, kai
  tai būtina gelbėjant žmogaus gyvybę, sveikatą ar turtą, užtikrinant viešąją tvarką ir eismo
  saugumą, sulaikant įtariamus padariusius teisės pažeidimą asmenis, eskortuojant ir lydint
  Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatyme nurodytus saugomus asmenis. Specialiųjų
  transporto priemonių vairuotojai, važiuodami kelyje su įjungtais mėlynais ir raudonais (arba
  tik mėlynais) švyturėliais (kurie turi būti matomi 360º kampu) ir specialiaisiais garso
  signalais, gali nepaisyti Taisyklių V, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXI1
  ,
  XXII skyrių ir 1–3 priedų reikalavimų ir pasinaudoti pirmenybe tik tuo atveju, jeigu
  nepakenks eismo saugumui, ir tik tada, kai įsitikina, kad jiems duodamas kelias. Šia teise taip
  pat naudojasi transporto priemonių, kurias lydi specialiosios transporto priemonės,
  vairuotojai.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 664, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13774
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 191. Siekiant perspėti eismo dalyvius apie pavojų eismo saugumui, gali būti įjungiami
  stovinčių specialiųjų transporto priemonių mėlyni ir raudoni (arba tik mėlyni) švyturėliai be
  specialiųjų garso signalų. Pro stovinčią specialiąją transporto priemonę su įjungtu mėlynu ir
  raudonu arba tik mėlynu švyturėliu vairuotojas privalo važiuoti tokiu greičiu, kad prireikus
  galėtų tuoj pat sustoti nesukeldamas pavojaus kitiems eismo dalyviams.
 192. Transporto priemonės oranžinį švyturėlį būtina įjungti tada, kai trukdoma eismui
  (dėl transporto priemonės didesnių, negu leidžiama, matmenų su kroviniu ar be jo, dirbant
  kelyje, sustojus ir stovint, važiuojant lėtai, lydint organizuotą dviratininkų grupę, vežant
  pavojinguosius krovinius). Įjungtas oranžinis švyturėlis nesuteikia pirmenybės, tik atkreipia
  dėmesį ir įspėja kitus eismo dalyvius apie galimą pavojų. Transporto priemonių su įjungtais
  oranžiniais švyturėliais vairuotojai, važiuodami keliu, stovėdami ir (ar) atlikdami darbus,
  užtikrina, kad tai nekenkia eismo saugumui.
  XXV SKYRIUS
  KELEIVIŲ VEŽIMAS
 193. Keleivius vežti leidžiama tik tam skirtomis (arba specialiai tam pritaikytomis)
  transporto priemonėmis ir tik pagal konstrukciją keleiviams skirtose vietose. Krovininio
  automobilio kėbule vežti keleivius draudžiama, išskyrus keleivius, vežamus krašto apsaugos
  sistemos poreikiams, pritaikius kėbulą keleiviams vežti.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 194. Neteko galios nuo 2022-01-01
  Punkto naikinimas:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 195. Neteko galios nuo 2022-01-01
  Punkto naikinimas:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 196. Neteko galios nuo 2022-01-01
  Punkto naikinimas:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  28
 197. Ant vaikų (iki 16 metų) grupes vežančio autobuso priekio ir galo turi būti
  pritvirtinti skiriamieji ženklai, nurodyti Taisyklių 4 priede. Vaikus vežančio mokyklinio
  autobuso ir transporto priemonės su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais salone turi būti
  vienas lydintis asmuo. Mokinius vežant mokykliniu autobusu, lydinčio asmens funkcijas gali
  atlikti vairuotojas.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 198. Mokyklinio autobuso ar transporto priemonės su vaikų vežimo skiriamaisiais
  ženklais vairuotojas ar vaikus lydintis asmuo privalo:
  194.1. užtikrinti saugų vaikų įlipimą (išlipimą) į (iš) transporto priemonę (-ės);
  194.2. pagal galimybes vaikus įlaipinti ir išlaipinti stotelėse;
  194.3. palydėti į kitą kelio pusę jaunesnius kaip 10 metų vaikus;
  194.4. būdamas kelyje vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais
  elementais.
 199. Draudžiama:
  195.1. vežti keleivių daugiau, negu numatyta transporto priemonės techninėje
  charakteristikoje;
  195.2. vežti keleivius taip, kad jie trukdytų vairuoti ir ribotų vairuotojui matomumą;
  195.3. vežti mopedais, motociklais (išskyrus motociklus su priekabomis), triračiais,
  visų rūšių keturračiais vaikus iki 12 metų;
  195.4. vežti keleivius velkamame autobuse, troleibuse ar velkamo krovininio
  automobilio kėbule; jeigu automobilio priekis arba galas užkeliamas ant specialaus atraminio
  įtaiso, draudžiama keleiviams būti vežamos transporto priemonės kabinoje (salone) arba
  kėbule;
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  195.5. vežti keleivius priekabose, išskyrus keleivius, vežamus motociklų šoninėse
  priekabose arba tam skirtose dviračių priekabose;
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  195.6. mokant vairuoti, vežti vaikus iki 14 metų;
  195.7. mokykliniame autobuse ir transporto priemonėje su vaikų vežimo
  skiriamaisiais ženklais vežti daugiau mokinių, negu įrengta sėdimųjų vietų;
  195.8. mokykliniame autobuse ir transporto priemonėje su vaikų vežimo
  skiriamaisiais ženklais vežti stovinčius mokinius;
  195.9. laipinti autobuso keleivius į (iš) važiuojamosios dalies pusę (-ės).
  XXVI SKYRIUS
  SAUGOS DIRŽŲ IR KITŲ SAUGOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS
 200. Važiuodami transporto priemone su įrengtais saugos diržais, vairuotojas ir
  keleiviai privalo juos užsisegti. Jeigu autobuse įrengti saugos diržai, priešais kiekvieną
  sėdynę, ant sėdynės arba šalia jos matomoje vietoje turi būti pavaizduotas informacinis
  ženklas „Užsisek saugos diržą“. Rekomenduojama, kad prieš pradedant važiuoti autobuso
  keleiviai apie reikalavimą naudotis saugos diržais būtų informuojami žodžiu arba garso ir
  vaizdo priemonėmis.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 201. Saugos diržas privalo būti užsegtas juosiant jį per petį ir per juosmenį arba kaip
  29
  numatė transporto priemonės gamintojas.
 202. Gyvenvietėse vairuotojui leidžiama neužsisegti saugos diržo važiuojant
  atbulomis arba stovėjimo aikštelėse.
 203. Žemesni kaip 135 cm ūgio vaikai lengvuoju ar krovininiu automobiliu vežami
  prisegti jų ūgiui ir masei pritaikytomis vaikų prisegimo sistemomis pagal gamintojo nurodytą
  dydžio intervalą ir didžiausią vaiko masę arba šias grupes:
  199.1. 0 grupė skirta vaikams, kurie sveria mažiau kaip 10 kg;
  199.2. 0+ grupė skirta vaikams, kurie sveria mažiau kaip 13 kg;
  199.3. I grupė skirta vaikams, kurie sveria nuo 9 iki 18 kg;
  199.4. II grupė skirta vaikams, kurie sveria nuo 15 iki 25 kg;
  199.5. III grupė skirta vaikams, kurie sveria nuo 22 iki 36 kg.
 204. Vairuotojai turi naudoti saugumo standartus atitinkančias vaikų prisegimo
  sistemas, kurias vaikų prisegimo sistemų gamintojai sertifikavo ir kurios turi būti patvirtintos
  pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos patvirtintų taisyklių Nr. 44/03 ar Nr.
  129 ar 1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 77/541/EEB dėl valstybių narių teisės aktų,
  reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržus ir tvirtinimo sistemas,
  suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 4 tomas, p. 235) arba vėlesnių jų
  versijų reikalavimus.
 205. Draudžiama ant priekinės motorinės transporto priemonės sėdynės vežti vaiką
  specialioje jo ūgiui ir masei pritaikytoje sėdynėje, kuri atsukta kryptimi, priešinga įprastai
  motorinės transporto priemonės važiavimo krypčiai, jeigu priekinė sėdynė apsaugota saugos
  pagalve. Ši nuostata netaikoma, jeigu priekinės saugos pagalvės veikimo mechanizmas
  išjungtas.
 206. Vyresni kaip 3 metų autobusų keleiviai privalo naudotis įrengtomis prisegimo
  sistemomis.
 207. Vairuotojas privalo užtikrinti, kad motorine transporto priemone vežami vaikai
  naudotų įrengtas ir jiems pritaikytas prisegimo sistemas.
 208. Važiuodami mopedu, motociklu, triračiu, visų rūšių keturračiais, vairuotojas ir
  keleiviai privalo naudoti motociklininkų apsaugas (motociklininkų šalmus, akių apsaugos nuo
  sužeidimo priemones). Leidžiama važiuoti be motociklininkų apsaugų, jeigu mopedas,
  motociklas, triratis, bet kurios rūšies keturratis turi kėbulą (kabiną) ar įmontuotus stogo
  saugos lankus, kurių paskirtis apsaugoti vairuotoją, keleivį nuo smūgių, ir yra įrengti saugos
  diržai.
 209. Asmeniui, kuriam kompetentingos institucijos dėl rimtų medicininių priežasčių
  išdavė specialų pažymėjimą, leidžiama neužsisegti saugos diržo. Šiame pažymėjime turi būti
  nurodytas jo galiojimo laikas.
 210. Vairuotojas privalo pasirūpinti stovinčioje transporto priemonėje esančių gyvūnų
  augintinių saugumu ir užtikrinti, kad gyvūnai augintiniai būtų vežami tokiu būdu, kad
  netrukdytų vairuoti, nesusižalotų ir nesužeistų transporto priemonėje esančių eismo dalyvių,
  jeigu transporto priemonė būtų staigiai stabdoma.
  XXVII SKYRIUS
  KROVINIŲ VEŽIMAS
 211. Vežamo krovinio (keleivių) masė ir ašies (-ių) apkrova (-os) neturi būti didesnė (-
  ės) už Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir gamintojo nustatytas tai transporto
  priemonei. Traukiamos priekabos masė (su kroviniu ar be jo) neturi būti didesnė už Lietuvos
  Respublikos susisiekimo ministerijos ir gamintojo nustatytą didžiausiąją leidžiamąją masę.
  Draudžiama motorine transporto priemone tempti ne motorinių transporto priemonių
  priekabas, taip pat ne motorine transporto priemone tempti motorinių transporto priemonių
  priekabas.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  30
 212. Krovinys N ir O kategorijų transporto priemonėse turi būti išdėstytas ir (ar)
  pritvirtintas vadovaujantis Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus nustatytais
  N ir O kategorijų transporto priemonėse krovinio išdėstymo ir (ar) jo pritvirtinimo
  reikalavimais. Krovinys visų kategorijų transporto priemonėse turi būti padėtas, o prireikus –
  pritvirtintas ir uždengtas taip, kad:
  208.1. neblogintų vairuotojui matomumo;
  208.2. nepažeistų transporto priemonės stabilumo ir netrukdytų jos vairuoti;
  208.3. neuždengtų išorinių šviesos prietaisų, šviesos atšvaitų, valstybinio numerio
  ženklų, skiriamųjų ženklų ir duodamų signalų;
  208.4. nekristų, nesivilktų, nekeltų triukšmo, neterštų kelio ir aplinkos;
  208.5. nekeltų pavojaus žmonėms ar materialinėms vertybėms, negadintų kelio
  įrenginių ir techninių eismo reguliavimo priemonių.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 213. Vairuotojas nedelsdamas privalo pašalinti krovinio išdėstymo ir (ar) pritvirtinimo
  trūkumus, o jeigu to padaryti negalima, – toliau nebevažiuoti.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 214. Jeigu krovinys priekyje arba gale išsikiša už transporto priemonės gabaritų
  daugiau kaip 1 m arba jo šoninis kraštas bent kiek išsikiša už transporto priemonės šoninio
  gabarito, jis turi būti pažymėtas, kaip nurodyta Taisyklių 4 priede.
 215. Neteko galios nuo 2019-11-01
  Punkto naikinimas:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
 216. Vežant pavojinguosius krovinius, turi būti laikomasi Lietuvos Respublikos
  pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo, šio
  įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų, Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio
  vežimo keliais (ADR) ir jos A, B techninių priedų reikalavimų.
 217. Draudžiama transporto priemone važiuoti toliau, kol nebus pašalinti sunkiasvorių
  ir (ar) didžiagabaričių krovinių, pavojingųjų krovinių vežimo reikalavimų pažeidimai,
  keliantys pavojų žmonėms ir aplinkai.
  XXVIII SKYRIUS
  TRANSPORTO PRIEMONIŲ VILKIMAS IR VEŽIMAS
  Pakeistas skyriaus pavadinimas:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
 218. Velkamą standžia arba lanksčia vilktimi transporto priemonę vairuoti gali tik
  asmuo, turintis teisę ją vairuoti. Transporto priemonė, kurios vairo mechanizmas sugedęs,
  vežama užkelta ant vilkiko platformos arba jos priekį arba galą užkėlus ant specialaus
  atraminio įtaiso.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
 219. Lanksčios vilkties ilgis turi būti nuo 4 m iki 6 m, ji turi būti pažymėta
  ryškiaspalvėmis vėliavėlėmis (skydeliais) arba turi būti ryškios spalvos ir ne siauresnė kaip
  50 mm. Standi vilktis neturi būti ilgesnė kaip 4 m.
 220. Velkamoji arba vežama ant specialaus atraminio įtaiso priekiu arba galu užkelta
  transporto priemonė bet kuriuo paros metu turi važiuoti su įjungta avarine šviesos
  31
  signalizacija. Jeigu avarinės šviesos signalizacijos nėra arba ji neveikia, velkamosios
  transporto priemonės gale arba vežamos transporto priemonės dalyje, atsuktoje prieš
  transporto priemonių judėjimo kryptį, turi būti kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje
  pritvirtintas avarinio sustojimo ženklas.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
 221. Vilkti arba vežti transporto priemones draudžiama:
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  217.1. tiek standžia, tiek lanksčia vilktimi transporto priemonę, kurios vairo
  mechanizmas sugedęs;
  217.2. lanksčia vilktimi transporto priemonę, jeigu bent dalis važiuojamosios dalies,
  kuria važiuojama, yra apsnigta ar apledėjusi, taip pat transporto priemonę, kurios pagrindiniai
  stabdžiai sugedę;
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 1077, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26198
  217.3. tiek standžia, tiek lanksčia vilktimi transporto priemonę be velkamosios
  transporto priemonės vairuotojo;
  217.4. užkėlus transporto priemonės dalį ant specialaus atraminio įtaiso, kai vežamos
  transporto priemonės masė su kroviniu yra didesnė už pusę vežančiosios transporto priemonės
  masės su kroviniu, išskyrus atvejus, kai vežančiosios transporto priemonės gamintojas numatė
  kitaip;
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  217.5. standžia vilktimi transporto priemonę, kurios pagrindiniai stabdžiai sugedę ir
  transporto priemonės masė su kroviniu yra didesnė už pusę velkančiosios transporto
  priemonės masės su kroviniu;
  217.6. vilkti daugiau kaip vieną motorinę transporto priemonę, traktorių, savaeigę
  mašiną;
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  217.7. vilkti motociklais be priekabos ir tokius motociklus;
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  217.8. vilkti mopedais ir mopedus;
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  217.9. lanksčia vilktimi keliuose, pažymėtuose kelio ženklais „Automagistralė“ ar
  „Automobilių kelias“;
  217.10. užkėlus vežamos transporto priemonės dalį ant vežimėlio.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 222. Velkančiosios transporto priemonės vairuotojas atsako už tai, kad būtų laikomasi
  šio skyriaus reikalavimų.
  32
  XXIX SKYRIUS
  EISMO DALYVIŲ PAREIGOS ĮVYKUS EISMO ĮVYKIUI
 223. Įvykus eismo įvykiui, kiekvienas su juo susijęs vairuotojas ar kitas eismo dalyvis
  privalo:
  219.1. nedelsdamas sustoti, nesukeldamas papildomo pavojaus eismui, ir pažymėti
  eismo įvykio vietą Taisyklių 91.2 papunktyje ir 92 punkte nustatyta tvarka;
  219.2. pagal galimybes imtis visų reikiamų priemonių saugiam eismui užtikrinti eismo
  įvykio vietoje, o tais atvejais, kai į eismo įvykio vietą kviečiama policija, neleisti (kiek tai
  nekelia pavojaus eismui), kad pasikeistų eismo įvykio aplinkybės, taip pat saugoti eismo
  įvykio pėdsakus;
  219.3. pateikti galiojantį savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba galiojantį
  vairuotojo pažymėjimą, informaciją, būtiną transporto priemonės valdytojo civilinę
  atsakomybę apdraudusiai draudimo įmonei nustatyti, jeigu to reikalauja kiti su eismo įvykiu
  susiję eismo dalyviai;
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 598, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10480
  219.4. jeigu eismo įvykio metu žuvo ar buvo sužeistas žmogus, pranešti apie eismo
  įvykį policijai ir pasilikti eismo įvykio vietoje arba, pranešęs policijai, sugrįžti į eismo įvykio
  vietą ir laukti, kol atvažiuos policija, išskyrus tuos atvejus, kai policija leido palikti eismo
  įvykio vietą arba turi būti suteikta pirmoji pagalba nukentėjusiam asmeniui ar jam pačiam;
  219.5. imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų suteikta pirmoji medicinos pagalba
  nukentėjusiesiems, iškviesti greitąją medicinos pagalbą, o jeigu iškviesti greitosios medicinos
  pagalbos arba nukentėjusiųjų nuvežti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą kitu transportu
  neįmanoma, nuvežti juos į artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigą savo transporto
  priemone, išskyrus tuos atvejus, kai tai sukeltų pavojų nukentėjusiųjų gyvybei ar sveikatai.
 224. Jeigu eismo įvykio metu nežuvo ir nebuvo sužeistas žmogus, o su eismo įvykiu
  susiję eismo dalyviai sutaria dėl eismo įvykio aplinkybių ir nekviečia policijos į eismo įvykio
  vietą, su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai privalo eismo įvykio deklaracijoje nubraižyti
  eismo įvykio schemą, aprašyti eismo įvykio aplinkybes ir duoti visiems su eismo įvykiu
  susijusiems eismo dalyviams pasirašyti. Jeigu nė vienas su eismo įvykiu susijęs eismo dalyvis
  neturi eismo įvykio deklaracijos, eismo įvykio aplinkybės gali būti aprašomos ir eismo įvykio
  schema nubraižoma švariame popieriaus lape, kuriame nurodomi su eismo įvykiu susiję
  eismo dalyviai, transporto priemonės, eismo įvykio liudininkai, pateikiama informacija ir
  eismo įvykio aplinkybės patvirtinamos su eismo įvykiu susijusių eismo dalyvių parašais.
  Jeigu dėl eismo įvykio aplinkybių nesutariama, su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai kviečia
  policiją į eismo įvykio vietą.
 225. Su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai iškart po eismo įvykio privalo nevartoti
  psichiką veikiančių medžiagų (alkoholio, narkotinių priemonių, psichotropinių ir kitų
  svaigiųjų medžiagų), kol bus patikrintas blaivumas ar apsvaigimas arba atsisakyta tai atlikti.
 226. Jeigu dėl eismo įvykio padaryta tik turtinė žala ir nukentėjusio asmens eismo
  įvykio vietoje nėra, su eismo įvykiu susijęs eismo dalyvis privalo nedelsdamas pranešti apie
  eismo įvykį nukentėjusiajam, o jeigu tai neįmanoma, – policijai.
  XXX SKYRIUS
  TRANSPORTO PRIEMONIŲ REIKALAVIMAI
 227. Eisme dalyvaujanti transporto priemonė turi atitikti nustatytus techninius
  reikalavimus, kurie taikomi Lietuvos Respublikoje atliekant privalomąją techninę apžiūrą.
 228. Lietuvos Respublikoje viešajame eisme leidžiama dalyvauti tik techniškai
  tvarkingoms motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, išskyrus Taisyklėse nurodytus
  atvejus. Vieną parą dalyvauti viešajame eisme nustatyta tvarka ir tik Lietuvos Respublikos
  33
  teritorijoje leidžiama laikinaisiais valstybinio numerio ženklais paženklintoms motorinėms
  transporto priemonėms, priekaboms, kurių savininkai (valdytojai) yra apsidraudę
  privalomuoju draudimu ir sumokėję valstybės nustatytus su transporto priemone ar jos
  dalyvavimu viešajame eisme susijusius mokesčius.
 229. Kiekviena motorinė transporto priemonė, traktorius, savaeigė mašina, priekaba
  turi būti su tam skirtoje vietoje vertikalioje plokštumoje pritvirtintais registruojant jai
  priskirtais valstybinio numerio ženklais.
 230. Dalyvauti viešajame eisme Lietuvos Respublikoje leidžiama nustatyta tvarka
  įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, kurių privalomoji techninė
  apžiūra atlikta ir galioja (įskaitant transporto priemones, turinčias leidimą nuvykti į transporto
  priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros) ir kurių
  valdytojai yra apsidraudę privalomuoju draudimu ir sumokėję valstybės nustatytus su
  transporto priemone ar jos dalyvavimu viešajame eisme susijusius mokesčius.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 1135, 2015-11-04, paskelbta TAR 2015-11-05, i. k. 2015-17682
  Nr. 1077, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26198
 231. Viešajame eisme dalyvaujančių motorinių transporto priemonių, priekabų
  reikiamą techninę būklę, registravimą ir privalomąjį draudimą užtikrina transporto priemonės
  valdytojas.
 232. Draudžiama važiuoti keliais, dengtais asfalto arba betono danga, transporto
  priemonėmis su vikšrine važiuokle, išskyrus transporto priemones, ant kurių vikšrų uždėtos
  apsaugos pagalvės arba kurių vikšrai yra guminiai ir nepažeidžia asfalto arba betono dangos.
 233. Nuo balandžio 10 d. iki spalio 31 d. draudžiama eksploatuoti transporto
  priemones su dygliuotomis padangomis. Šiltuoju metų laiku rekomenduojama eksploatuoti
  transporto priemones su vasarinėmis padangomis. Žiemos sąlygoms užsitęsus, dygliuotų
  padangų naudojimas gali būti pratęstas susisiekimo ministro įsakymu.
 234. Nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. draudžiama eksploatuoti motorines transporto
  priemones, išskyrus mopedus, motociklus, triračius, visų rūšių keturračius, ir priekabas su
  vasarinėmis padangomis. Mopedus, motociklus, triračius, visų rūšių keturračius eksploatuoti
  su vasarinėmis padangomis draudžiama gruodžio–vasario mėnesiais, taip pat kovo–lapkričio
  mėnesiais, jeigu bent dalis važiuojamosios dalies, kuria važiuojama, yra apsnigta ar
  apledėjusi.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 1077, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26198
 235. Eisme dalyvaujančioje motorinėje transporto priemonėje (išskyrus mopedą,
  motociklą be priekabos), traktoriuje, savaeigėje mašinoje turi būti avarinio sustojimo ženklas
  ir tiek gesintuvų ir pirmosios pagalbos rinkinių, kiek nustato techniniai motorinių transporto
  priemonių ir jų priekabų reikalavimai. Kiekvienoje eisme dalyvaujančioje motorinėje
  transporto priemonėje, traktoriuje, savaeigėje mašinoje turi būti ryškiaspalvė liemenė su
  šviesą atspindinčiais elementais.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 1135, 2015-11-04, paskelbta TAR 2015-11-05, i. k. 2015-17682
  Nr. 1077, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26198
 236. Kiekviena eisme dalyvaujanti transporto priemonė, kurios konstrukcijoje
  numatyti saugos diržai (yra jų tvirtinimo vietos), turi būti su saugos diržais.
 237. Transporto priemonėje draudžiama įrengti greitį matuoti trukdančias priemones ir
  daiktus.
 238. Motorine transporto priemone, traktoriumi, savaeige mašina važiuoti draudžiama,
  jeigu:
  234.1. neveikia pagrindinis stabdys (vairuotojas juo negali sustabdyti transporto
  priemonės);
  34
  234.2. neveikia vairo mechanizmas (vairuotojas negali juo valdyti transporto
  priemonės);
  234.3. netvarkingas transporto priemonės ir priekabos sukabinimo įtaisas;
  234.4. lyjant, sningant arba esant rūkui vairuotojo pusėje neveikia stiklo valytuvas;
  234.5. tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui nedega joks (artimųjų,
  rūko šviesų) priekinis kairysis žibintas, o sugedus bent vienai galinei gabaritinei šviesai
  neveikia (neįjungta) avarinė šviesos signalizacija arba transporto priemonės gale nėra
  pritvirtinto avarinio sustojimo ženklo.
 239. Motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai privalo
  užtikrinti, kad jų transporto priemonės neviršytų teisės aktuose nustatyto triukšmo lygio.
  XXXI SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 240. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
  ––––––––––––––––––––
  Priedo pakeitimai:
  Nr. 1086, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-10, i. k. 2014-13954
  Kelių eismo taisyklių
  1 priedas
  KELIO ŽENKLAI
  I SKYRIUS
  ĮSPĖJAMIEJI KELIO ŽENKLAI
 241. Įspėjamieji kelio ženklai, įspėjantys vairuotoją apie būsimą pavojingą kelio ruožą,
  kuriuo važiuojant reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, yra šie:
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  101 Pervaža su užtvaru Geležinkelio pervaža su pakeliamuoju užtvaru
  102 Pervaža be užtvaro Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro
  103 Pakeliamasis tiltas Įspėja apie artėjimą prie pakeliamojo tilto
  104 Krantinė Įvažiavimas į krantinę arba krantą
  105 Vaikai Kelio ruožas, kur važiuojamojoje dalyje gali
  būti vaikų (prie darželių, mokyklų, žaidimų
  aikštelių ir panašiai)
  106 Darbai kelyje Kelio ruožas, kuriame dirbama
  107 Lygiareikšmių kelių
  sankryža
  36
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  108 Sankryža su šalutiniu
  keliu
  Pagrindinį kelią kerta šalutinis kelias
  109 Šalutinis kelias iš
  dešinės
  Prie pagrindinio kelio iš dešinės pusės
  prisijungia šalutinis kelias
  110 Šalutinis kelias iš
  kairės
  Prie pagrindinio kelio iš kairės pusės
  prisijungia šalutinis kelias
  111 Žiedinė sankryža Sankryža, kurioje privaloma važiuoti ratu
  112 Šviesoforas Sankryža, pėsčiųjų perėja arba kelio ruožas,
  kuriame eismas reguliuojamas šviesoforais
  113 Vingis į dešinę Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio
  vingis į dešinę pusę
  37
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  114 Vingis į kairę Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio
  vingis į kairę pusę
  115 Vingiai Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto
  matomumo vingiais. Pirmasis vingis į dešinę
  116 Vingiai Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto
  matomumo vingiais. Pirmasis vingis į kairę
  117 Stati nuokalnė
  118 Stati įkalnė
  119 Slidus kelias Kelio ruožas su slidesne negu prieš tai
  buvusiame ruože važiuojamąja dalimi
  120 Nelygus kelias Kelio ruožas su važiuojamosios dalies
  nelygumais (kelio bangos, kalneliai, duobės,
  nesklandžios sandūros su tiltais ir kita)
  121 Žvyras Patobulintos dangos kelio ruožas, kuriame iš
  po ratų gali būti išsviesta žvyro, skaldos ir
  panašiai
  38
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  122 Pavojingas kelkraštis Kelio ruožas su netvirtu, duobėtu kelkraščiu
  123 Susiaurėjimas Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš abiejų
  pusių
  124 Susiaurėjimas iš
  dešinės
  Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš
  dešinės pusės
  125 Susiaurėjimas iš
  kairės
  Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš kairės
  pusės
  126 Dvipusis eismas Važiuojamosios dalies ruožo su priešpriešiniu
  eismu pradžia
  127 Pėsčiųjų perėja Nurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų
  perėja“ ir 1.13.1–1.13.3 ženklinimo linijomis
  arba tik nurodomaisiais kelio ženklais
  „Pėsčiųjų perėja“ pažymėta pėsčiųjų perėja
  128 Pėstieji Kelio ruožas, kurio važiuojamąja dalimi
  (kelkraščiu) skersai arba išilgai kelio vaikšto
  pėstieji
  129 Dviratininkai Įspėja apie kelio ruožą, į kurį dažnai įvažiuoja
  ar jį kerta dviratininkai
  130 Gyvulių pergina
  131 Laukiniai
  gyvūnai
  Įspėja apie kelio ruožą, kuriame yra didelė
  tikimybė, kad per kelią gali judėti laukiniai
  gyvūnai
  39
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  132 Krintantys akmenys Kelio ruožas, kuriame galimos griūtys,
  nuošliaužos, krintantys akmenys
  133 Šoninis vėjas
  134 Lėktuvai Kelio ruožas, virš kurio kyla arba leidžiasi
  lėktuvai
  135 Transporto grūstis Kelio ruožas, kuriuo dėl transporto priemonių
  susigrūdimo sunku važiuoti
  136 Daug eismo įvykių Kelio ruožas, kuriame įvyksta daug eismo
  įvykių
  137 Kiti pavojai Kelio ruožas, kuriame yra kitais kelio ženklais
  nenumatytų pavojų
  138 Vienkelis geležinkelis Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro
  per vienkelį geležinkelį
  139 Daugiakelis
  geležinkelis
  Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro
  per dviejų ir daugiau kelių geležinkelį
  140 Artėjama prie
  pervažos
  Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos
  ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai
  nuo geležinkelio pervažos, dešinėje kelio
  pusėje
  141 Artėjama prie
  pervažos
  Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos
  ne gyvenvietėse. Ženklas statomas dešinėje
  kelio pusėje
  142 Artėjama prie
  pervažos
  Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos
  ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai
  geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje
  40
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  143 Artėjama prie
  pervažos
  Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos
  ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai
  nuo geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje
  144 Artėjama prie
  pervažos
  Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos
  ne gyvenvietėse. Ženklas statomas kairėje
  kelio pusėje
  145 Artėjama prie
  pervažos
  Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos
  ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai
  geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje
  146 Posūkio kryptis į
  dešinę
  Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo
  spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo
  arba kelio remonto, statybos darbų vietoje
  147 Posūkio kryptis į kairę Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo
  spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo
  arba kelio remonto, statybos darbų vietoje
  148 Eismo krypčių
  išsiskyrimas
  Važiavimo kryptys T formos sankryžoje, kelių
  atsišakojime arba kelio remonto, statybos
  darbų vietoje
  149 Nukreipiamoji gairė Kelio darbų vietoje žymi eismo juostos ribas ir
  važiavimo trajektoriją
  150 Provėžos Kelio ruožas, kuriame yra išilginių nelygumų
  151 Greičio mažinimo
  priemonė
  Įspėja apie kelyje įrengtą greičio mažinimo
  priemonę (kalnelį ir kitą)
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 242. Įspėjamaisiais kelio ženklais Nr. 101–137, 150, 151 žymimas pavojingas kelio ruožas
  prasideda už 50–100 m gyvenvietėje ir 150–300 m ne gyvenvietėje nuo įspėjamojo kelio ženklo
  įrengimo vietos. Jeigu nurodyti įspėjamieji kelio ženklai įrengiami kartu su papildoma lentele
  „Atstumas iki objekto“, pavojingas kelio ruožas prasideda už atstumo, nurodyto papildomoje
  lentelėje „Atstumas iki objekto“. Jeigu nurodyti įspėjamieji kelio ženklai įrengiami kartu su
  papildoma lentele „Galiojimo zona į priekį“, ši lentelė nurodo, kokio ilgio yra pavojingas kelio
  41
  ruožas, kuris prasideda už 50–100 m gyvenvietėse ir 150–300 m ne gyvenvietėse nuo įspėjamojo
  kelio ženklo įrengimo vietos.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  II SKYRIUS
  PIRMUMO KELIO ŽENKLAI
 243. Pirmumo kelio ženklai, nurodantys vairuotojui važiavimo per nereguliuojamas
  sankryžas, važiuojamųjų dalių sankirtas arba siaurus kelio ruožus pirmenybę, yra šie:
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  201 Pagrindinis kelias Kelias, kuriame suteikta pirmenybė važiuoti per
  nereguliuojamas sankryžas
  202 Pagrindinio kelio
  pabaiga
  Kelio ženklu „Pagrindinis kelias“ pažymėto
  kelio pabaiga
  203 Duoti kelią Vairuotojas privalo duoti kelią transporto
  priemonėms, važiuojančioms kertamuoju ar
  prisijungiančiuoju keliu, o esant papildomai
  lentelei Nr. 843 „Pagrindinio kelio kryptis“,
  – važiuojančioms pagrindiniu keliu
  204 Stop Draudžiama važiuoti nesustojus prieš
  „Stop“ liniją, o jeigu jos nėra, – prieš kelio
  ženklą. Vairuotojas privalo duoti kelią
  transporto priemonėms, važiuojančioms
  kertamuoju ar prisijungiančiuoju keliu, o
  jeigu yra papildoma lentelė Nr. 843
  „Pagrindinio kelio kryptis“, –
  važiuojančioms pagrindiniu keliu
  205 Priešpriešinio eismo
  pirmenybė
  Įvažiuoti į siaurą kelio ruožą draudžiama, jeigu
  tai apsunkintų priešpriešinį eismą. Vairuotojas
  privalo duoti kelią siaurame ruože esančioms
  arba iš kito galo prie jo artėjančioms transporto
  priemonėms
  206 Pirmenybė
  priešpriešinio eismo
  atžvilgiu
  Siauras kelio ruožas, kuriuo važiuodamas
  vairuotojas turi pirmenybę prieš artėjantį
  priešpriešinį transportą
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  42
  III SKYRIUS
  DRAUDŽIAMIEJI KELIO ŽENKLAI
 244. Draudžiamieji kelio ženklai ką nors draudžia arba tuos draudimus panaikina ir yra šie:
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  301 Įvažiuoti draudžiama Draudžiama įvažiuoti visoms transporto
  priemonėms, išskyrus maršrutinį transportą
  302 Eismas draudžiamas Draudžiamas transporto priemonių eismas,
  išskyrus maršrutinį transportą, skiriamuoju
  ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų
  automobilių statymo kortele pažymėtas
  transporto priemones“.
  303 Motorinių transporto
  priemonių eismas
  draudžiamas
  Draudžiamas motorinių transporto priemonių,
  traktorių ir savaeigių mašinų eismas, išskyrus
  mopedus, motociklus be priekabų, maršrutinį,
  aptarnaujantįjį transportą, skiriamuoju ženklu
  „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių
  statymo kortele pažymėtas transporto priemones
  304 Krovininių
  automobilių eismas
  draudžiamas
  Draudžiama važiuoti krovininiais automobiliais
  ir transporto priemonių junginiais, kurių
  didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t
  arba didesnė už nurodytąją kelio ženkle, taip pat
  traktoriais ir savaeigėmis mašinomis, išskyrus
  aptarnaujantįjį transportą
  305 Motociklų eismas
  draudžiamas
  Draudžiama važiuoti motociklais, išskyrus
  aptarnaujantįjį transportą. Kelio ženklo
  reikalavimai taikomi triračiams, keturračiams,
  galingiems keturračiams
  306 Traktorių eismas
  draudžiamas
  Draudžiama važiuoti traktoriais ir savaeigėmis
  mašinomis, išskyrus aptarnaujantįjį transportą
  307 Važiuoti su
  priekabomis
  draudžiama
  Draudžiama važiuoti automobiliais,
  traktoriais ir savaeigėmis mašinomis su
  priekabomis
  308 Vežimų eismas
  draudžiamas
  Draudžiama važiuoti vežimais (rogėmis), joti,
  varyti gyvulius
  309 Dviračių eismas
  draudžiamas
  Draudžiama važiuoti dviračiais
  43
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  310 Pėsčiųjų eismas
  draudžiamas
  Draudžiama pėstiesiems judėti ta kelio puse,
  kurioje pastatytas kelio ženklas
  311 Pavojinguosius
  krovinius vežančių
  transporto
  priemonių, kurioms
  numatytas
  specialusis
  ženklinimas, eismas
  draudžiamas
  Draudžiama važiuoti pavojinguosius krovinius
  vežančiomis transporto priemonėmis, kurioms
  numatytas specialusis ženklinimas oranžinėmis
  lentelėmis
  312 Nurodyto transporto
  eismas draudžiamas
  Kelio ženklas atstoja kelis kartu pastatytus
  draudžiamuosius kelio ženklus ir draudžia
  važiuoti tomis transporto priemonėmis,
  kuriomis važiuoti draudžia atitinkami kelio
  ženklai
  313 Nurodyto transporto
  eismas draudžiamas
  Kelio ženklas atstoja kelis kartu pastatytus
  draudžiamuosius kelio ženklus ir draudžia
  važiuoti tomis transporto priemonėmis,
  kuriomis važiuoti draudžia atitinkami kelio
  ženklai
  314 Ribota masė Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis,
  taip pat transporto priemonių junginiais, kurių
  masė su kroviniu ar be jo didesnė už nurodytą
  kelio ženkle
  315 Ribota ašies apkrova Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis,
  kurių bent vienos ašies apkrova didesnė už
  nurodytą kelio ženkle
  316 Ribotas aukštis Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis,
  kurių aukštis (su kroviniu ar be jo) didesnis už
  nurodytą kelio ženkle
  317 Ribotas plotis Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis,
  kurios (su kroviniu ar be jo) platesnės, negu
  nurodyta kelio ženkle
  318 Ribotas ilgis Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis,
  taip pat transporto priemonių junginiais, kurie
  (su kroviniu ar be jo) ilgesni, negu nurodyta
  kelio ženkle
  319 Ribotas atstumas Draudžiama važiuoti paskui kitą transporto
  priemonę laikantis mažesnio atstumo, negu
  nurodyta kelio ženkle
  44
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  320 Muitinė
  Draudžiama važiuoti nesustojus prieš kelio
  ženklą. Toliau važiuoti galima tik tikrinančiam
  pareigūnui leidus
  321 Kontrolė
  Draudžiama važiuoti nesustojus prieš kelio
  ženklą. Toliau važiuoti galima tik tikrinančiam
  pareigūnui leidus
  322 Sukti į dešinę
  draudžiama
  Galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš
  kurią jie pastatyti. Negalioja maršrutiniam
  transportui
  323 Sukti į kairę
  draudžiama
  Galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš
  kurią jie pastatyti. Negalioja maršrutiniam
  transportui ir nedraudžia apsisukti
  324 Apsisukti
  draudžiama
  Negalioja maršrutiniam transportui ir
  nedraudžia sukti į kairę
  325 Lenkti draudžiama Draudžiama lenkti transporto priemones,
  išskyrus pavienes (pavienius transporto
  priemonių junginius), važiuojančias mažesniu
  kaip 30 km/h greičiu
  326 Lenkimo draudimo
  pabaiga
  327 Krovininiais
  automobiliais lenkti
  draudžiama
  Krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji
  leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t, draudžiama
  lenkti transporto priemones, išskyrus pavienes
  (pavienius transporto priemonių junginius),
  važiuojančias mažesniu kaip 30 km/h greičiu.
  Kelio ženklo reikalavimai taikomi traktoriams ir
  savaeigėms mašinoms
  45
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  328 Lenkimo
  krovininiais
  automobiliais
  draudimo pabaiga
  329 Ribotas greitis Draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu
  nurodyta kelio ženkle
  330 Greičio ribojimo
  pabaiga
  331 Naudoti garso
  signalą draudžiama
  Draudžiama naudoti garso signalus, išskyrus
  tuos atvejus, kai siekiama išvengti eismo įvykio
  332 Sustoti draudžiama Draudžiama transporto priemonėms sustoti arba
  stovėti toje kelio pusėje, kurioje yra kelio
  ženklas, išskyrus sustojimą maršrutiniam
  transportui skirtose stotelėse. Negalioja
  skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių
  asmenų automobilių statymo kortele
  pažymėtoms transporto priemonėms. Jeigu
  naudojamas kartu su 1.4 ženklinimo linija,
  galioja iki šios linijos pabaigos
  333 Stovėti draudžiama Draudžiama transporto priemonėms stovėti toje
  kelio pusėje, kurioje yra ženklas. Negalioja
  skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių
  asmenų automobilių statymo kortele
  pažymėtoms transporto priemonėms ir taksi su
  įjungtu taksometru. Jeigu naudojamas kartu su
  1.9 ženklinimo linija, galioja iki šios linijos
  pabaigos
  334 Stovėti draudžiama
  nelyginėmis
  dienomis
  Draudžiama transporto priemonėms stovėti
  nelyginėmis mėnesio dienomis toje kelio pusėje,
  kurioje yra kelio ženklas. Kai kelio ženklai
  Nr. 334 ir 335 naudojami skirtingose kelio
  pusėse, transporto priemonės iš vienos kelio
  pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir
  21 valandos
  335 Stovėti draudžiama
  lyginėmis dienomis
  Draudžiama transporto priemonėms stovėti
  lyginėmis mėnesio dienomis toje kelio pusėje,
  kurioje yra toks kelio ženklas. Kai kelio ženklai
  Nr. 334 ir 335 naudojami skirtingose kelio
  pusėse, transporto priemonės iš vienos kelio
  pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir
  21 valandos
  46
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  336 Apribojimų pabaiga Pažymi vietą, nuo kurios baigiasi kelio ženklų
  Nr. 319, 325, 327, 329, 331–335 galiojimo zona
  337 Mopedų eismas
  draudžiamas
  Draudžiama važiuoti mopedais, išskyrus
  aptarnaujantįjį transportą. Kelio ženklo
  reikalavimai taikomi lengviesiems keturračiams
  338 Transporto
  priemonių, vežančių
  sprogstamųjų ar
  lengvai
  užsiliepsnojančių
  medžiagų daugiau,
  negu nustatyta,
  eismas draudžiamas
  Draudžiama važiuoti pavojinguosius krovinius
  vežančiomis transporto priemonėmis, kuriomis
  vežama sprogstamųjų medžiagų ir gaminių arba
  liepsniųjų medžiagų daugiau, negu nustatyta, ir
  kurioms dėl to numatytas specialusis
  ženklinimas oranžinėmis lentelėmis
  339 Transporto
  priemonių, vežančių
  medžiagų, galinčių
  užteršti vandenį,
  daugiau, negu
  nustatyta, eismas
  draudžiamas
  Draudžiama važiuoti pavojinguosius krovinius
  vežančiomis transporto priemonėmis, kuriomis
  vežama aplinkai (vandens aplinkai) pavojingų
  medžiagų daugiau, negu nustatyta, ir kurioms
  dėl to numatytas specialusis ženklinimas
  oranžinėmis lentelėmis ir (ar) aplinkai
  pavojingos medžiagos ženklu
  340 Motorinių dviračių
  eismas draudžiamas
  Draudžiama važiuoti motoriniais dviračiais
  341 Gyvenamųjų
  transporto priemonių
  eismas draudžiamas
  Draudžiama važiuoti gyvenamaisiais
  automobiliais arba gyvenamosiomis
  priekabomis (toliau – gyvenamosios transporto
  priemonės)
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 1135, 2015-11-04, paskelbta TAR 2015-11-05, i. k. 2015-17682
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 245. Galiojimo zoną turinčių draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 319, 325, 327, 329, 331–335
  draudimai galioja nuo draudžiamojo kelio ženklo iki artimiausios sankryžos (įskaitant sankryžos
  plotą) ar važiuojamųjų dalių sankirtos (įskaitant sankirtos plotą) už draudžiamojo kelio ženklo,
  kurios pažymėtos pirmumo kelio ženklais, kelio ženklais „Lygiareikšmių kelių sankryža“,
  „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešinės“, „Šalutinis kelias iš kairės“ arba
  „Eismas ratu“, o gyvenvietėse, kai nėra nurodytos sankryžos ar važiuojamųjų dalių sankirtos, –
  iki gyvenvietės pabaigos, pažymėtos nurodomuoju kelio ženklu „Gyvenvietės pabaiga“.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  47
  51
  . Galiojimo zoną turinčių draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 332–335 draudimai taip pat
  galioja nuo draudžiamojo kelio ženklo iki kitų draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 332–335 arba
  nurodomųjų kelio ženklų Nr. 528–532.
  Papildyta punktu:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 246. Pastatytas prieš gyvenvietę, pažymėtą nurodomuoju kelio ženklu „Gyvenvietės
  pradžia“, draudžiamasis kelio ženklas „Ribotas greitis“ galioja iki šio nurodomojo kelio ženklo,
  tačiau draudžiamojo kelio ženklo galiojimo zona gali būti sumažinta pastačius kitą draudžiamąjį
  kelio ženklą „Ribotas greitis“ su kitokiu leidžiamu važiavimo greičiu.
  IV SKYRIUS
  NUKREIPIAMIEJI KELIO ŽENKLAI
 247. Nukreipiamieji kelio ženklai yra šie:
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  401 Važiuoti tiesiai Leidžiama važiuoti tik tiesiai. Kelio ženklas,
  pastatytas kelio ruožo pradžioje, galioja iki
  artimiausios sankryžos, nedraudžia sukti į
  dešinę, kai norima įvažiuoti į šalia kelio
  esančias teritorijas. Kelio ženklas, pastatytas
  prieš sankryžą, galioja tik toje važiuojamųjų
  dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio
  ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam
  transportui
  402 Važiuoti į dešinę Leidžiama važiuoti tik rodyklės kryptimi. Kelio
  ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių
  sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio
  ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam
  transportui
  403 Važiuoti į kairę Leidžiama važiuoti tik rodyklės kryptimi ir
  apsisukti. Kelio ženklas galioja toje
  važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis
  pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi
  maršrutiniam transportui
  404 Važiuoti tiesiai arba
  į dešinę
  Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis. Kelio
  ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių
  sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio
  ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam
  transportui
  405 Važiuoti tiesiai arba
  į kairę
  Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis ir
  apsisukti. Kelio ženklas galioja toje
  važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis
  pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi
  maršrutiniam transportui
  406 Važiuoti į dešinę
  arba į kairę
  Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis ir
  apsisukti. Kelio ženklas galioja toje
  važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis
  pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi
  maršrutiniam transportui
  48
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  407 Apvažiuoti iš
  dešinės
  Kliūtį apvažiuoti leidžiama tik iš dešinės pusės
  408 Apvažiuoti iš kairės Kliūtį apvažiuoti leidžiama tik iš kairės pusės
  409 Apvažiuoti iš
  dešinės arba kairės
  Kliūtį apvažiuoti leidžiama iš dešinės arba
  kairės pusės
  410 Eismas ratu Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimi
  411 Dviračių takas Leidžiama važiuoti tik dviračiais
  412 Pėsčiųjų takas Takas skirtas tik pėstiesiems. Kai takas eina
  išilgai kelio, pėstieji privalo eiti tik juo
  413 Pėsčiųjų ir dviračių
  takas
  Leidžiama eiti pėstiesiems ir važiuoti dviračiais.
  Jeigu dviračio ir pėsčiųjų simboliai kelio ženkle
  yra ne vienas po kitu, o vienas šalia kito ir
  skiriami vertikaliu baltu brūkšniu, eismo
  dalyviai privalo naudotis ta tako puse, kuri
  jiems skirta (parodyta kelio ženkle)
  414 Ribotas minimalus
  greitis
  Leidžiama važiuoti tik nurodytu arba didesniu
  greičiu (km/h)
  415 Minimalaus greičio
  apribojimo pabaiga
  49
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  416 Pavojinguosius
  krovinius vežančių
  transporto priemonių
  važiavimo kryptis
  Pavojinguosius krovinius vežančioms transporto
  priemonėms, kurioms numatytas specialusis
  ženklinimas oranžinėmis lentelėmis, leidžiama
  važiuoti tik nurodyta kryptimi
  V SKYRIUS
  NURODOMIEJI KELIO ŽENKLAI
 248. Nurodomieji kelio ženklai nustato arba panaikina tam tikrą eismo tvarką ir yra šie:
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  501 Automagistralė Kelio, kuriame galioja automagistralėse
  nustatyta eismo tvarka, pradžia
  502 Automagistralės
  pabaiga
  Kelio, kuriame galioja automagistralėse
  nustatyta eismo tvarka, pabaiga
  503 Vienpusis eismas Kelias arba važiuojamoji dalis, kur transporto
  priemonių eismas per visą plotį vyksta viena
  kryptimi
  504 Vienpusio eismo
  pabaiga
  505 Įvažiavimas į
  vienpusio eismo
  kelią
  Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties
  eismo kelią arba važiuojamąją dalį
  506 Įvažiavimas į
  vienpusio eismo
  kelią
  Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties
  eismo kelią arba važiuojamąją dalį
  507 Eismo kryptys
  sankryžoje
  Nurodo eismo juostų skaičių ir kryptis, kuriomis
  leidžiama važiuoti kiekviena eismo juosta. Kai
  leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo
  juostos leidžiama ir apsisukti
  50
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  508 Eismo kryptis
  sankryžoje tiesiai
  Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria
  leidžiama važiuoti šia eismo juosta
  509 Eismo kryptis
  sankryžoje į dešinę
  Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria
  leidžiama važiuoti šia eismo juosta
  510 Eismo kryptis
  sankryžoje į kairę
  Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria
  leidžiama važiuoti šia eismo juosta. Kai
  leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo
  juostos leidžiama ir apsisukti
  511 Eismo kryptis
  sankryžoje tiesiai ir
  į dešinę
  Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria
  leidžiama važiuoti šia eismo juosta
  512 Eismo kryptis
  sankryžoje tiesiai ir
  į kairę
  Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria
  leidžiama važiuoti šia eismo juosta. Kai
  leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo
  juostos leidžiama ir apsisukti
  513 Eismo juostos
  pradžia iš dešinės
  Papildoma eismo juosta arba lėtėjimo juostos
  pradžia. Iš kelio išsukančios transporto
  priemonės turi persirikiuoti į lėtėjimo juostą, į
  kalną važiuojančios transporto priemonės,
  kurios negali važiuoti greičiau už važiuojančias
  paskui jas, turi persirikiuoti į papildomą eismo
  juostą
  514 Eismo juostos
  pradžia iš kairės
  Papildomos eismo juostos važiuojamojoje
  dalyje iš kairės pusės pradžia ir eismo juostų
  važiuoti ta kryptimi skaičius
  515 Dešinės eismo
  juostos pabaiga
  Papildomos eismo juostos arba greitėjimo
  juostos pabaiga
  516 Kairės eismo
  juostos pabaiga
  Eismo juostos, esančios kairėje važiuojamosios
  dalies pusėje, pabaiga
  517 Eismo kryptys
  eismo juostose
  Nurodo eismo kryptis eismo juostose
  51
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  518 Eismo kryptys
  eismo juostose
  Nurodo eismo kryptis eismo juostose
  519 Eismo kryptys
  eismo juostose
  Nurodo eismo kryptis eismo juostose ir
  važiavimo trajektoriją
  520 Eismo kryptys ir
  apribojimai
  Kelio ženkle pavaizduoto draudžiamojo arba
  nukreipiamojo kelio ženklo reikalavimai galioja
  ta eismo juosta važiuojančioms transporto
  priemonėms ruože iki artimiausios sankryžos
  521 Eismo juostos
  pradžia ir
  apribojimai
  Transporto priemonės, kurioms galioja kelio
  ženkle nurodyti apribojimai, turi persirikiuoti į
  prasidėjusią eismo juostą
  522 Eismas juostose Nurodo, kad kraštinė eismo juosta sankryžoje
  skirta į kelią įvažiuojančioms transporto
  priemonėms. Kitiems vairuotojams įvažiuoti į ją
  leidžiama tik už sankryžos. Pirmasis kelio
  ženklas naudojamas pagrindiniame kelyje,
  antrasis – prisijungiančiame šalutiniame
  kelyje“.
  523 Eismo juosta
  maršrutiniam
  transportui
  Nurodo eismo juostą, skirtą maršrutiniam
  transportui, važiuojančiam ta pačia kryptimi
  kaip ir visas transporto priemonių srautas. Kai
  kelio ženklas naudojamas su galiojimo laiką
  nurodančiomis papildomomis lentelėmis,
  nurodo, kad maršrutiniam transportui skirta
  eismo juosta galioja nurodytu laiku
  524 Kelias su eismo
  juosta
  maršrutiniam
  transportui
  Kelias, kuriame maršrutinis transportas važiuoja
  specialiai skirta eismo juosta prieš transporto
  priemonių srautą. Kai kelio ženklas naudojamas
  su galiojimo laiką nurodančiomis papildomomis
  lentelėmis, nurodo, kad maršrutiniam
  transportui skirta eismo juosta galioja nurodytu
  laiku
  525 Įvažiavimas į kelią
  su eismo juosta
  maršrutiniam
  transportui
  Nurodo, kad įvažiuojama į kelio ženklu „Kelias
  su eismo juosta maršrutiniam transportui“
  pažymėtą kelią
  52
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  526 Įvažiavimas į kelią
  su eismo juosta
  maršrutiniam
  transportui
  Nurodo, kad įvažiuojama į kelio ženklu „Kelias
  su eismo juosta maršrutiniam transportui“
  pažymėtą kelią
  527 Apsisukimo vieta Apsisukimo ne sankryžoje vieta
  528 Stovėjimo vieta Transporto priemonių stovėjimo vieta
  529 Stovėjimo ribotą
  laiką vieta
  Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms
  leidžiama stovėti ne ilgiau, negu nurodyta“.
  530 Stovėjimo
  nurodytu laiku
  vieta
  Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms
  leidžiama stovėti tik nurodytu laiku, išskyrus
  skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių
  asmenų automobilių statymo kortele pažymėtas
  transporto priemones
  531 Rezervuota
  stovėjimo vieta
  Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms
  leidžiama stovėti tik su specialiais leidimais. Ne
  elektroniniai leidimai tvirtinami už priekinio
  stiklo“.
  532 Stovėjimo vieta ir
  maršrutinis
  transportas
  Stovėjimo vieta, prie kurios yra maršrutinio
  transporto stotelė. Palikus stovėti transporto
  priemonę, toliau galima važiuoti maršrutiniu
  transportu
  533 Pėsčiųjų perėja Perėjimo per kelią vieta
  53
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  534 Pėsčiųjų perėja Perėjimo per kelią vieta
  535 Požeminė pėsčiųjų
  perėja
  536 Požeminė pėsčiųjų
  perėja
  537 Pėsčiųjų perėja virš
  kelio
  538 Pėsčiųjų perėja virš
  kelio
  539 Rekomenduojamas
  greitis
  Greitis, kuriuo rekomenduojama važiuoti tame
  kelio ruože iki artimiausios sankryžos. Kai kelio
  ženklas pastatytas kartu su įspėjamuoju kelio
  ženklu, rekomendacija galioja pavojingame
  ruože
  540 Zona, kurioje
  draudžiama stovėti
  Nurodytu laiku, o jeigu laikas nenurodytas, –
  visą parą transporto priemonėms draudžiama
  stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje
  už kelio ženklo, išskyrus specialiai stovėti
  skirtas vietas, pažymėtas atitinkamais kelio
  ženklais ir (ar) horizontaliuoju ženklinimu
  541 Stovėjimo zona Transporto priemonėms galima stovėti visuose
  keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo.
  Kai nurodytas laikas, kelio ženklas galioja tik
  tuo laiku
  542 Riboto greičio
  zona
  Visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už
  kelio ženklo, draudžiama važiuoti greičiau
  (km/h), negu nurodyta šiame ženkle. Kai
  nurodytas laikas, kelio ženklas galioja tik tuo
  laiku
  54
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  543 Zonos, kurioje
  draudžiama stovėti,
  pabaiga
  Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo
  „Zona, kurioje draudžiama stovėti“ reikalavimai
  544 Stovėjimo zonos
  pabaiga
  Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo
  „Stovėjimo zona“ reikalavimai
  545 Riboto greičio
  zonos pabaiga
  Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo
  „Riboto greičio zona“ reikalavimai
  546 Tunelis Tunelyje draudžiama važiuoti atbulam,
  apsisukti, sustoti arba stovėti. Sustojus
  eismui, vairuotojas privalo išjungti variklį
  547 Tunelio pabaiga Vieta, nuo kurios negalioja kelio ženklo
  „Tunelis“ reikalavimai
  548 Stotelė Maršrutinio transporto sustojimo vieta
  549 Taksi stotelė Lengvųjų automobilių taksi stovėjimo vieta
  55
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  550 Gyvenvietės
  pradžia
  Gyvenvietės, kurioje galioja eismo tvarką
  gyvenvietėse nustatantys Kelių eismo taisyklių
  (toliau – Taisyklės) reikalavimai, pradžia
  551 Gyvenvietės
  pabaiga
  Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką
  gyvenvietėse nustatantys Taisyklių reikalavimai
  552 Gyvenamoji zona Už kelio ženklo esančioje teritorijoje galioja
  Taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką
  gyvenamosiose zonose
  553 Gyvenamosios
  zonos pabaiga
  Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką
  gyvenamosiose zonose nustatantys Taisyklių
  reikalavimai
  554 „Stop“ linija Nurodo vietą, kur turi sustoti transporto
  priemonės esant draudžiamajam šviesoforo
  (reguliuotojo) signalui
  555 Automobilių kelias Kelio, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta
  eismo tvarka, pradžia
  556 Automobilių kelio
  pabaiga
  Kelio, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta
  eismo tvarka, pabaiga
  557 Iškili saugumo
  salelė
  Kelyje įrengta iškili saugumo salelė
  56
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  558 Priverstinio
  (avarinio)
  sustojimo vieta
  Transporto priemonės priverstinio (avarinio)
  sustojimo vieta
  559 Dviračių gatvė Už kelio ženklo esančiame kelyje galioja
  Taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką
  dviračių gatvėje
  560 Dviračių gatvės
  pabaiga
  Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką
  dviračių gatvėje nustatantys Taisyklių
  reikalavimai
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  81
  . Galiojimo zoną turinčių nurodomųjų kelio ženklų Nr. 528–532 stovėjimo tvarkos
  reikalavimai galioja nuo nurodomojo kelio ženklo iki artimiausios sankryžos ar važiuojamųjų
  dalių sankirtos už nurodomojo kelio ženklo, kurios pažymėtos pirmumo kelio ženklais, kelio
  ženklais „Lygiareikšmių kelių sankryža“, „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš
  dešinės“, „Šalutinis kelias iš kairės“ arba „Eismas ratu“, o gyvenvietėse, kai nėra nurodytos
  sankryžos ar važiuojamųjų dalių sankirtos, – iki gyvenvietės pabaigos, pažymėtos nurodomuoju
  kelio ženklu „Gyvenvietės pabaiga“.
  Papildyta punktu:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  82
  . Galiojimo zoną turinčių nurodomųjų kelio ženklų Nr. 528–532 stovėjimo tvarkos
  reikalavimai taip pat galioja nuo nurodomojo kelio ženklo iki kitų nurodomųjų kelio ženklų
  Nr. 528–532 arba draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 332–335.
  Papildyta punktu:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  VI SKYRIUS
  INFORMACINIAI KELIO ŽENKLAI
 249. Informaciniai kelio ženklai yra šie:
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  601 Išankstinė krypčių
  rodyklė
  Eismo kryptys į kelio ženkle nurodytas
  gyvenvietes. Atstumas iki sankryžos
  nurodomas kelio ženklo apačioje
  57
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  602 Išankstinė krypčių
  rodyklė
  Eismo kryptys į kelio ženkle nurodytas
  gyvenvietes. Atstumas iki sankryžos
  nurodomas kelio ženklo apačioje
  603 Išankstinė krypčių
  rodyklė
  Eismo kryptys į kelio ženkle nurodytas
  gyvenvietes ar jų dalis. Atstumas iki
  sankryžos nurodomas kelio ženklo apačioje
  604 Išankstinė krypčių
  rodyklė
  Nurodo eismo kryptis į kelio ženkle
  nurodytas gyvenvietes
  605 Krypties rodyklė Eismo kryptis į gyvenvietes ir atstumas iki

  606 Krypties rodyklė Eismo kryptis į gyvenvietes ir atstumas iki

  607 Krypties rodyklė Eismo kryptis į gyvenvietes ar jų dalis ir
  atstumas iki jų
  608 Krypčių rodyklė Nurodo keletą krypčių ir atstumų
  609 Važiavimo schema Važiavimo maršrutas, kai sankryžoje
  uždrausti manevrai, arba važiavimo
  kryptis – sudėtingoje sankryžoje
  610 Važiavimo kryptis Rekomenduojama krovininių automobilių,
  traktorių ir savaeigių mašinų važiavimo
  kryptis, kai važiuoti viena iš galimų
  krypčių sankryžoje draudžiama
  611 Aklakelis Kelias, neturintis viename gale išvažiavimo
  612 Gyvenvietės pradžia Gyvenvietės, kurioje negalioja Taisyklių
  reikalavimai, nustatantys eismo tvarką
  gyvenvietėse, pradžia ir pavadinimas
  613 Gyvenvietės pabaiga Gyvenvietės, pažymėtos kelio ženklu
  „Gyvenvietės pradžia“, pabaiga, kitos
  gyvenvietės pavadinimas ir atstumas iki jos
  58
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  614 Vandens telkinio
  pavadinimas
  Upės, ežero ar kokio nors kito vandens
  telkinio pavadinimas
  615 Objekto pavadinimas Apskrities, rajono (savivaldybės)
  pavadinimas ir riba
  616 Gatvės pavadinimas Kelio ženklas, pastatytas prieš sankryžą,
  nurodo skersai einančios gatvės
  pavadinimą
  617 Gatvės pavadinimas Nurodo gatvės pavadinimą
  618 Atstumų rodyklė Atstumai (km) iki nurodytų gyvenviečių
  (miestų)
  619 Greičio ribojimo ir
  kitos informacijos
  rodyklė
  Informuoja apie greičio apribojimus ir
  kitus reikalavimus
  620 Kilometrų ženklas Atstumas nuo kelio pradžios arba pabaigos
  621 Kilometrų ženklas Atstumas nuo kelio pradžios arba pabaigos
  622 Kelio arba dviračių
  trasos numeris
  Keliui (maršrutui) arba dviračių trasai
  suteiktas numeris. Žalios spalvos kelio
  ženklas nurodo tarptautinio, raudonos –
  magistralinio, geltonos – krašto, o
  mėlynos – rajoninio kelio numerį. Kelio
  ženklas su brūkšniniu apvadu rodo
  važiavimo į tą numerį turintį kelią kryptį.
  Raudonos spalvos kelio ženklas, kuris
  naudojamas kartu su dviračių trasą
  žyminčiu kelio ženklu, nurodo
  nacionalinės, o kelio ženklas su Europos
  Sąjungos vėliavos simboliu – tarptautinės
  dviračių trasos numerį
  59
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  623 Kelio arba dviračių
  trasos numeris ir
  kryptis
  Keliui (maršrutui) arba dviračių trasai
  suteiktas numeris ir kryptis. Kelio ženklas
  su brūkšniniu apvadu rodo važiavimo į tą
  numerį turintį kelią kryptį
  624 Apylankos schema Nurodo laikinai uždarytą kelio ruožą ir
  apvažiavimo maršrutą
  625 Apylankos kryptis Nurodo kryptį, kuria reikia apvažiuoti
  laikinai uždarytą kelio ruožą, ir informuoja
  vairuotojus apie apylankos pradžią. Kelio
  ženklo „Aklakelis“ simbolis patikslina,
  kuris iš esamųjų kelių uždarytas. Toliau
  maršrute galima vadovautis kelio ženklu
  Nr. 626
  626 Apylankos kryptis Nurodo pagal kelio ženklą Nr. 625
  uždarytą kelio ruožą apvažiuojančių
  transporto priemonių važiavimo kryptį.
  Vairuotojai, kurie nepravažiavo pro kelio
  ženklą Nr. 625, informuojami, kad jie
  pateko į kitų transporto priemonių
  važiavimo maršrutą
  627 Persirikiavimo
  rodyklė
  Nurodo važiavimo kryptį keliuose, kur
  vykdomi kelio darbai
  60
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  628 Krypties rodyklė į
  lankytiną vietą
  Nurodo eismo kryptį į lankytiną vietą ir
  atstumą
  629 Lankytinos vietos
  pavadinimas
  Lankytinos vietos pavadinimas
  630 Punkto redakcija iki
  2019-12-31:
  Krypties rodyklė į
  nacionalinius,
  regioninius parkus,
  valstybinius gamtinius
  rezervatus,
  valstybinius gamtinius
  ir kompleksinius
  draustinius
  Kelio ženklas naudojamas rodyti krypčiai į
  nacionalinius, regioninius parkus,
  valstybinius gamtinius rezervatus,
  valstybinius gamtinius ir kompleksinius
  draustinius
 250. Punkto redakcija nuo
  2020-01-01:
  Neteko galios nuo 2020-
  01-01
  631 Punkto redakcija iki
  2019-12-31:
  Nacionalinio,
  regioninio parko,
  valstybinio gamtinio
  rezervato, valstybinio
  gamtinio ar
  kompleksinio
  draustinio pradžia
 251. Punkto redakcija nuo
  2020-01-01:
  Neteko galios nuo 2020-
  01-01
  632 Punkto redakcija iki
  2019-12-31:
  Nacionalinio,
  regioninio parko,
  valstybinio gamtinio
  rezervato, valstybinio
  gamtinio ar
  kompleksinio
  draustinio pabaiga
 252. Punkto redakcija nuo
  2020-01-01:
  Neteko galios nuo 2020-
  01-01
  61
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  633 Punkto redakcija iki
  2019-12-31:
  Krypties rodyklė į
  istorinius
  nacionalinius,
  istorinius regioninius
  parkus, valstybinius
  kultūrinius rezervatus,
  muziejus
  Kelio ženklas naudojamas rodyti krypčiai į
  istorinius nacionalinius, istorinius
  regioninius parkus, valstybinius kultūrinius
  rezervatus
 253. Punkto redakcija nuo
  2020-01-01:
  Neteko galios nuo 2020-
  01-01
  634 Punkto redakcija iki
  2019-12-31:
  Istorinio nacionalinio,
  istorinio regioninio
  parko, valstybinio
  kultūrinio rezervato,
  muziejaus
  pavadinimas
 254. Punkto redakcija nuo
  2020-01-01:
  Neteko galios nuo 2020-
  01-01
  635 Lietuvos Respublika Kelio ženklas žymi valstybės sienos
  perėjimo punktą
  636 Automatinė eismo
  kontrolė
  Kelio ruožas, kuriame įrengti stacionarūs
  (nekilnojami) nustatyto greičio režimo ar
  kitus pažeidimus fiksuojantys automatiniai
  prietaisai
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 1077, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26198
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  VII SKYRIUS
  PASLAUGŲ KELIO ŽENKLAI
  62
 255. Paslaugų kelio ženklai yra šie:
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  701 Medicinos pagalba Vieta, kur suteikiama pirmoji medicinos
  pagalba
  702 Ligoninė
  703 Degalinė
  704 Dirbtuvės Transporto priemonių remonto dirbtuvės
  705 Plovykla
  706 Telefonas
  707 Valgykla Valgykla arba restoranas
  63
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  708 Kavinė Kavinė arba bufetas
  709 Viešbutis
  710 Stovyklavietė
  711 Gyvenamųjų
  transporto priemonių
  stovėjimo vieta
  712 Stovyklavietė su
  gyvenamųjų
  transporto priemonių
  stovėjimo vieta
  713 Poilsio vieta
  714 Policija
  64
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  715 Tualetas
  716 Maudymosi vieta
  717 Neteko galios nuo 2022-
  06-01
  718 Geriamasis vanduo
  719 Muitinė Ne pasienyje esanti muitinės įstaiga
  720 Oro uostas
  721 Neteko galios nuo 2022-
  06-01
  722 Informacijos centras Turizmo, kelionių ar kitokios informacijos
  teikimo centras
  65
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  723 Nakvynės namai
  724 Kaimo turizmo
  sodyba
  725 Lankytina vieta Viešam lankymui parengtas kultūros paveldo ar
  gamtos objektas
  726 Žvejybos vieta
  727 Golfo aikštelė
  728 Žirgų sportas
  66
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  729 Slidininkų keltuvas
  730 Autobusų stotis Vieta, skirta keleiviams, vykstantiems
  reguliariais reisais vietinio, tolimojo ir
  tarptautinio susisiekimo maršrutais, aptarnauti
  731 Geležinkelio stotis Vieta, skirta traukiniams priimti, skirstyti,
  formuoti, praleisti ir išleisti, keleiviams, bagažo
  ar krovinių siuntėjams (gavėjams) aptarnauti
  732 Transporto priemonių
  keltas, uostas arba
  prieplauka
  Plaukiantis tiltas ar laivas, skirtas transporto
  priemonėms per jūrą, ežerą, upę ar kitą vandens
  telkinį kelti. Kelio ženklu gali būti pažymėtas
  uostas, prieplauka arba valčių nuleidimo vieta
  733 Transporto priemonių
  ir vairuotojų registras
  Motorinių transporto priemonių registravimo,
  vairuotojų egzaminavimo ar vairuotojo
  pažymėjimų išdavimo vieta
  734 Privalomosios
  techninės apžiūros
  stotis
  Vieta, skirta privalomajai techninei apžiūrai
  atlikti
  67
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  735 Elektromobilių
  įkrovimo vieta
  Vieta, skirta elektromobiliams įkrauti
  736 Pramoninė zona Vieta, kur įsikūrusios gamyklos ar kiti
  pramoniniai objektai
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 1077, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26198
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  VIII SKYRIUS
  PAPILDOMOS LENTELĖS
 256. Papildomos lentelės (toliau – lentelės) patikslina arba apriboja kelio ženklų, su kuriais
  jos naudojamos, galiojimą ir yra šios:
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  801 Atstumas iki objekto Nurodo kryptį ir atstumą iki objekto arba
  pavojingo kelio ruožo pradžios. Lentelėje
  nurodyto objekto (ruožo) kryptis yra tiesiai
  802 Atstumas iki objekto Nurodo kryptį į dešinę ir atstumą iki
  objekto arba pavojingo kelio ruožo
  pradžios
  803 Atstumas iki objekto Nurodo kryptį į kairę ir atstumą iki objekto
  arba pavojingo kelio ruožo pradžios
  804 Atstumas iki
  sankryžos
  Nurodo atstumą iki sankryžos, prieš kurią
  pastatytas kelio ženklas „Stop“
  805 Galiojimo zona į
  priekį
  Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų
  kelio ženklų, su kuriais ji naudojama,
  galiojimo zonos ilgį už kelio ženklo
  68
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  806 Galiojimo zona į
  priekį
  Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų
  kelio ženklų, su kuriais ji naudojama,
  galiojimo zonos ilgį už kelio ženklo
  807 Galiojimo zona į
  priekį ir atgal
  Nurodo kelio ženklų galiojimo zoną
  808 Galiojimo zonos
  pabaiga
  Nurodo kelio ženklų galiojimo zonos
  pabaigą
  809 Galiojimo zona į
  dešinę
  Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti
  ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532, 549
  galiojimo zonos kryptį (į dešinę) ir ilgį
  810 Galiojimo zona į kairę Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti
  ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532, 549
  galiojimo zonos kryptį (į kairę) ir ilgį
  811 Galiojimo zona į abi
  puses
  Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti
  ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532, 549
  galiojimo zonos kryptį (į abi puses) ir ilgį
  812 Galiojimo kryptis į
  dešinę
  Nurodo kelio ženklų Nr. 135, 302–318,
  pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis
  arba važiavimo į esančius prie pat kelio
  objektus kryptį
  813 Galiojimo kryptis į
  kairę
  Nurodo kelio ženklų Nr. 135, 302–318,
  pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis
  arba važiavimo į esančius prie pat kelio
  objektus kryptį
  814 Galiojimo kryptis į abi
  puses
  Nurodo kelio ženklų Nr. 135, 302–318,
  pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis
  arba važiavimo į esančius prie pat kelio
  objektus kryptį
  815 Krovininiai
  automobiliai
  Kelio ženklas su lentele „Krovininiai
  automobiliai“ galioja krovininiams
  automobiliams ir jų junginiams, kurių
  didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip
  3,5 tonos
  69
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  816 Transporto
  priemonės su
  priekaba
  Kelio ženklas su lentele „Transporto
  priemonės su priekaba“ galioja
  automobiliams, traktoriams ir
  savaeigėms mašinoms su priekaba
  817 Lengvieji automobiliai Kelio ženklas su lentele „Lengvieji
  automobiliai“ galioja lengviesiems
  automobiliams ir krovininiams
  automobiliams, kurių didžiausioji
  leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos
  818 Autobusai Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai
  galioja kelio ženklas
  819 Traktoriai Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai
  galioja kelio ženklas. Kelio ženklas su
  lentele „Traktoriai“ galioja traktoriams ir
  savaeigėms mašinoms
  820 Motociklai Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai
  galioja kelio ženklas
  821 Dviračiai Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai
  galioja kelio ženklas
  822 Ne darbo dienos Nurodo, kad kelio ženklas galioja tik
  šeštadieniais, sekmadieniais, Lietuvos
  Respublikos darbo kodekse nustatytų
  švenčių ir Lietuvos Respublikos
  Vyriausybės paskelbtomis ne darbo
  dienomis
  823 Darbo dienos Nurodo, kad kelio ženklas galioja nuo
  pirmadienio iki penktadienio įskaitytinai,
  išskyrus Lietuvos Respublikos darbo
  kodekse nustatytas švenčių dienas ir
  Lietuvos Respublikos Vyriausybės
  paskelbtas ne darbo dienas
  824 Savaitės dienos Nurodo savaitės dienas, kurias galioja kelio
  ženklas
  825 Savaitės diena Nurodo savaitės dieną, kurią galioja kelio
  ženklas
  826 Galiojimo laikas Nurodo, kad kelio ženklas galioja kasdien,
  nurodytomis valandomis
  70
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  827 Galiojimo laikas ne
  darbo dienomis
  Nurodo laiką ne darbo dienomis, kada
  galioja kelio ženklas
  828 Galiojimo laikas
  darbo dienomis
  Nurodo laiką darbo dienomis, kada galioja
  kelio ženklas
  829 Galiojimo laikas
  savaitės dienomis
  Nurodo dienas ir laiką, kada galioja kelio
  ženklas
  830 Stovėjimo būdas Visoms transporto priemonėms stovėti
  leidžiama tik važiuojamojoje dalyje išilgai
  šaligatvio
  831 Lengvųjų automobilių
  stovėjimo būdas
  Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir
  tik motorinėms transporto priemonėms,
  kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne
  didesnė kaip 3,5 tonos, ir jų junginiams su
  priekabomis. Mopedai ir motociklai
  statomi palei važiuojamosios dalies kraštą
  832 Stovėjimo būdas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir
  tik motorinėms transporto priemonėms,
  kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne
  didesnė kaip 3,5 tonos, ir jų junginiams su
  priekabomis. Transporto priemonė turi
  stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį
  arčiausiai prie važiuojamosios dalies
  833 Stovėjimo būdas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir
  tik motorinėms transporto priemonėms,
  kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne
  didesnė kaip 3,5 tonos
  834 Stovėjimo būdas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir
  tik motorinėms transporto priemonėms,
  kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne
  didesnė kaip 3,5 tonos. Mopedai ir
  motociklai gali būti statomi palei
  važiuojamosios dalies kraštą
  835 Stovėjimo būdas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir
  tik motorinėms transporto priemonėms,
  kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne
  didesnė kaip 3,5 tonos. Transporto
  priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio
  kraštą, esantį arčiausiai važiuojamosios
  dalies
  836 Stovėjimo būdas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir
  tik motorinėms transporto priemonėms,
  kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne
  didesnė kaip 3,5 tonos
  71
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  837 Stovėjimo būdas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir
  tik motorinėms transporto priemonėms,
  kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne
  didesnė kaip 3,5 tonos. Mopedai ir
  motociklai gali būti statomi palei
  važiuojamosios dalies kraštą
  838 Stovėjimo būdas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir
  tik motorinėms transporto priemonėms,
  kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne
  didesnė kaip 3,5 tonos. Transporto
  priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio
  kraštą, esantį arčiausiai važiuojamosios
  dalies“.
  839 Stovėti išjungus
  variklį
  Stovėjimo vietoje stovėti leidžiama tik
  išjungus variklį
  840 Mokamos paslaugos Nurodo, kad už paslaugas reikia mokėti.
  Lentelė, pastatyta kartu su kelio ženklu
  „Kelio arba dviračių trasos numeris“,
  pažymi vietą, nuo kurios kelias mokamas.
  Jeigu lentelėje nurodytas galiojimo laikas,
  už paslaugas reikia mokėti nurodytu laiku
  841 Pavojingas kelkraštis Įspėja, kad užvažiuoti ant kelkraščio
  pavojinga
  842 Pagrindinio kelio
  kryptis
  Nurodo pagrindinio kelio kryptį
  sankryžoje. Naudojama su kelio ženklais
  „Pagrindinis kelias“
  843 Pagrindinio kelio
  kryptis
  Nurodo pagrindinio kelio kryptį
  sankryžoje. Naudojama su kelio ženklais
  „Duoti kelią“ arba „Stop“
  844 Neregiai Nurodo, kad pėsčiųjų perėja vaikšto
  neregiai
  72
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  845 Drėgna danga Nurodo, kad kelio ženklas, su kuriuo
  naudojama lentelė, galioja tada, kai
  važiuojamosios dalies danga drėgna
  (šlapia)
  846 Neįgalieji Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta tik
  Taisyklėse nustatytą skiriamąjį ženklą
  „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų
  automobilių statymo kortelę turinčioms
  transporto priemonėms
  847 Išskyrus neįgaliuosius Nurodo, kad kelio ženklai negalioja
  skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba
  neįgalių asmenų automobilių statymo
  kortele pažymėtoms transporto
  priemonėms
  848 Apledėjęs kelias Taip pažymėtas ruožas dažnai būna slidus
  dėl ledo arba sniego
  849 Suslėgtosios gamtinės
  dujos
  Naudojama su kelio ženklu „Degalinė“ ir
  nurodo, kad degalinėje transporto
  priemonės aprūpinamos suslėgtosiomis
  gamtinėmis dujomis
  850 Suskystintosios naftos
  dujos
  Naudojama su kelio ženklu „Degalinė“ ir
  nurodo, kad degalinėje transporto
  priemonės aprūpinamos suskystintosiomis
  naftos dujomis
  851 Degalų rūšys Naudojama su ženklu „Degalinė“ ir nurodo
  degalinėje esančių degalų rūšis
  852 Mopedai Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai
  galioja kelio ženklas
  853 Išskyrus dviratininkus Nurodo, kad kelio ženklai negalioja
  dviratininkams
  854 Elektromobiliai Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta
  elektromobiliams stovėti tik jų įkrovimo
  metu
  73
  Numeris Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
  855 Išskyrus
  elektromobilius
  Nurodo, kad kelio ženklai negalioja
  elektromobiliams
  856 Dviračių eismas Informuoja, kad nurodytomis kryptimis
  vyksta dviračių eismas
  857 Gyvenamosios
  transporto priemonės
  Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai
  galioja kelio ženklas
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 257. Lentelė galioja tam kelio ženklui, po kuriuo pritvirtinta.
  IX SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 258. Draudžiama prie kelio ženklo, jo stovo ar kurio nors kito eismo reguliavimo įtaiso
  tvirtinti ką nors, kas nesusiję su to kelio ženklo ar įtaiso paskirtimi. Kelio ženkle draudžiama
  nurodyti informaciją, susijusią su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla,
  skatinančia įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis (pavyzdžiui, įmonės pavadinimą, prekės
  ženklą, teikiamų paslaugų rūšį, adresą, telefono numerį ir kita).
 259. Įrengiamo kelio ženklo atvaizdas gali skirtis nuo pavaizduoto šiame priede, tačiau
  padaryti kelio ženklo atvaizdų pakeitimai turi atitikti Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo
  ženklinimo taisyklėse, patvirtintose susisiekimo ministro įsakymu, nustatytus reikalavimus.
  ––––––––––––––––––––
  Kelių eismo taisyklių
  2 priedas
  KINTAMOS INFORMACIJOS KELIO ŽENKLŲ PAVYZDŽIAI
  Kintamos informacijos kelio ženklai priskiriami prie kelio ženklų ir atitinka Taisyklių
  1 priede pateiktus kelio ženklų paaiškinimus.
  ––––––––––––––––––––
  Kelių eismo taisyklių
  3 priedas
  KELIŲ ŽENKLINIMAS IR JO CHARAKTERISTIKOS
  I SKYRIUS
  HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS
 260. Horizontalusis ženklinimas (linijos, strėlės, užrašai ir kitokie simboliai ant
  važiuojamosios dalies) nustato tam tikrą eismo režimą ir tvarką:
  1.1. Siaura ištisinė linija skiria priešingų krypčių transporto srautus ir draudžia
  paženklintame kelio ruože važiuoti priešpriešinio eismo juosta; žymi eismo juostų kraštus,
  važiuojamosios dalies ruožus, į kuriuos draudžiama įvažiuoti, transporto priemonių stovėjimo
  vietų ribas ir važiuojamosios dalies kraštą. Šią liniją kirsti draudžiama, išskyrus tuos atvejus,
  kai ji žymi važiuojamosios dalies kraštą arba stovėjimo vietą.
  1.2. Plati ištisinė linija žymi važiuojamosios dalies kraštus automagistralėse ir
  greitkeliuose; atskiria važiuojamosios dalies eismo juostą, skirtą maršrutiniam transportui;
  atskiria eismo juostą nuo maršrutinio transporto stotelės; atskiria dviračių juostą. Šią liniją
  kirsti draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai ji žymi važiuojamosios dalies kraštą arba kelio
  ženklai „Eismo juosta maršrutiniam transportui“ ir „Kelias su eismo juosta maršrutiniam
  transportui“ negalioja.
  1.3. Dviguba ištisinė linija skiria priešingų krypčių transporto srautus keliuose ir
  draudžia paženklintame kelio ruože važiuoti priešpriešinio eismo juostomis. Šią liniją kirsti
  draudžiama.
  1.4. Geltona ištisinė linija žymi vietas, kur uždrausta sustoti arba stovėti, gali būti
  naudojama eismo juostoms žymėti darbų vietoje. Šią liniją kirsti draudžiama. Jeigu geltona
  ištisinė linija naudojama su baltomis ženklinimo linijomis, žyminčiomis eismo juostas, reikia
  vadovautis geltona ištisine linija.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  2
  1.5. Siaura brūkšninė linija, kurios brūkšniai tris kartus trumpesni už tarpus, skiria
  priešingų krypčių transporto srautus ir žymi eismo juostų ribas. Šią liniją leidžiama kirsti iš
  abiejų pusių.
  1.6. Artėjimo linija – siaura brūkšninė linija, kurios brūkšniai tris kartus ilgesni už
  tarpus, – įspėja, kad artėjama prie 1.1, 1.3 arba 1.10 ištisinės ženklinimo linijos, kuri atskiria
  priešingų krypčių arba tos pačios krypties transporto srautus. Šią liniją leidžiama kirsti iš
  abiejų pusių.
  1.7. Siaura brūkšninė linija, kurios brūkšnių ir tarpų ilgis vienodas, žymi eismo juostas
  sankryžoje, įvažiavimo į kelią (išvažiavimo iš kelio) vietą ir gali žymėti važiuojamosios dalies
  kraštą. Šią liniją leidžiama kirsti iš abiejų pusių.
  1.8. Plati brūkšninė linija, kurios brūkšnių ilgis tris kartus trumpesnis už tarpus, žymi
  ribas tarp greitėjimo, lėtėjimo juostos ir kitos eismo juostos (sankryžose ir skirtingų aukščių
  kelių sankirtose). Šią liniją leidžiama kirsti iš abiejų pusių.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  1.9. Geltona brūkšninė linija žymi vietas, kur draudžiama stovėti, gali būti naudojama
  eismo juostoms žymėti darbų vietoje. Šią liniją leidžiama kirsti iš abiejų pusių. Jeigu geltona
  brūkšninė linija naudojama su baltomis ženklinimo linijomis, žyminčiomis eismo juostas,
  reikia vadovautis geltona brūkšnine linija.
  1.10. Dviguba linija, susidedanti iš dviejų siaurų lygiagrečių linijų, kurių viena yra
  ištisinė, o kita – brūkšninė, skiria priešingų arba tų pačių krypčių transporto srautus kelių
  ruožuose, kur persirikiuoti leidžiama tik iš vienos juostos; žymi vietas, skirtas apsisukti,
  įvažiuoti į stovėjimo aikšteles ir iš jų išvažiuoti, kur leidžiama važiuoti tik viena kryptimi. Šią
  liniją leidžiama kirsti iš brūkšninės linijos pusės, taip pat iš ištisinės pusės, bet tik baigiant
  lenkti arba apvažiuoti.
  1.11. Plati linija, brėžiama skersai važiuojamosios dalies („Stop“ linija), rodo vietą,
  kur vairuotojas privalo sustoti esant kelio ženklui „Stop“ (kai sankryža nereguliuojama) arba
  draudžiamajam šviesoforo ar reguliuotojo signalui.
  3
  1.12. Iš trikampių sudaryta linija rodo vietą, kur vairuotojas privalo duoti kelią
  kertamuoju ar prisijungiančiuoju keliu važiuojančioms transporto priemonėms.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  1.13. Pėsčiųjų perėjos:
  1.13.1. „Zebras“ žymi nereguliuojamą pėsčiųjų perėją.
  1.13.2. „Zebras“ žymi nereguliuojamą pėsčiųjų perėją, o rodyklės – pėsčiųjų ėjimo
  kryptį.
  1.13.3. Dvi lygiagrečios linijos, sudarytos iš stačiakampių, žymi pėsčiųjų perėją,
  kurioje eismas reguliuojamas šviesoforu.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  1.14. Dviračių pervaža (dvi lygiagrečios linijos, sudarytos iš kvadratų) žymi vietą, kur
  dviračių takas, dviračių juosta kerta važiuojamąją dalį.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  1.15. Užbrūkšniuotas arba uždažytas plotas žymi nukreipimo saleles, kuriomis
  važiuoti draudžiama.
  4
  1.16. Rodyklės nurodo leistinas važiavimo kryptis juostoje. Aklakelio ženklas įspėja,
  kad draudžiama sukti į artimiausią važiuojamąją dalį. Ženklinimas, leidžiantis iš kairės
  kraštinės juostos sukti į kairę, leidžia ir apsisukti.
  1.17. Rodyklės su lenktu kotu įspėja, kad artėjama prie važiuojamosios dalies
  susiaurėjimo arba 1.1 ar 1.3, 1.10 ištisinės ženklinimo linijos, kuri atskiria priešingų krypčių
  transporto srautus.
  1.18. Trikampis praneša, kad artėjama prie sankryžos su pagrindiniu keliu.
  1.19. Užrašas „STOP“ praneša, kad artėjama prie 1.11 ženklinimo linijos, kai ji
  naudojama kartu su kelio ženklu „Stop“.
  1.20. Raidės ir skaičiai nurodo kelio numerį (maršrutą).
  1.21. Raidė „A“ žymi eismo juostą, skirtą tik maršrutiniam transportui, arba
  maršrutinio transporto stotelę, išskyrus Taisyklių 182 punkte nustatytą atvejį.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 1135, 2015-11-04, paskelbta TAR 2015-11-05, i. k. 2015-17682
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  5
  1.211
  . Simbolis „A+“ žymi eismo juostą, skirtą maršrutiniam transportui ir kitoms
  transporto priemonėms, kaip nurodyta Taisyklių 1811 punkte, išskyrus Taisyklių 182 punkte
  nustatytą atvejį.
  Papildyta papunkčiu:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  1.22. Plati brūkšninė linija, kurios brūkšnių ir tarpų tarp brūkšnių ilgis vienodas, žymi
  eismo juostą, skirtą maršrutiniam transportui, maršrutinio transporto stotelę tose vietose, kur į
  jas leidžiama įvažiuoti (išvažiuoti iš jų), arba dviračių juostą, kurią leidžiama kirsti iš abiejų
  pusių.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  1.23. Dviračio simbolis žymi dviračių juostą, dviračių eismui skirtą tako dalį arba
  dviračių taką.
  1.24. Neįgaliojo su vežimėliu simbolis žymi stovėjimo vietą, kurioje gali stovėti tik
  transporto priemonės, pažymėtos skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų
  automobilių statymo kortele.
  1.25. Šachmatų tvarka išdėstyti langeliai žymi greičio mažinimo priemones, įrengtas
  važiuojamojoje dalyje.
  1.26. Dviguba brūkšninė linija žymi reversines eismo juostas, kuriose eismo kryptis
  keičiasi į priešingą, skiria priešingų krypčių transporto srautus. Šią liniją, skiriančią priešingų
  krypčių transporto srautus, draudžiama kirsti. Jeigu ši linija skiria tos pačios važiavimo
  krypties srautus, kai įjungtas žalias reversinio šviesoforo signalas, šią liniją leidžiama kirsti iš
  abiejų jos pusių, o kai įjungtas geltonas reversinio šviesoforo signalas, – tik tada, kai ši linija
  yra vairuotojui iš dešinės.
  6
  1.27. Geltonos spalvos zigzagas žymi kelio vietą (pusę), kur per visą zigzago ilgį
  uždrausta stovėti.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 1077, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26198
  1.28. Užrašu „TAKSI“ ir simboliu A+ pažymėta maršrutiniam transportui ir kitoms
  transporto priemonėms skirta eismo juosta leidžiama važiuoti lengviesiems automobiliams
  taksi. Užrašu „TAKSI“ gali būti žymimos lengvųjų automobilių taksi stovėjimo vietos.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  1.29. Simboliais 4+ ir A+ pažymėta maršrutiniam transportui ir kitoms transporto
  priemonėms skirta eismo juosta leidžiama važiuoti automobiliais, kuriuose važiuoja 4 ir
  daugiau eismo dalyvių.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  1.30. Elektromobilio ir A+ simboliais pažymėta maršrutiniam transportui ir kitoms
  transporto priemonėms skirta eismo juosta leidžiama važiuoti elektromobiliams.
  Elektromobilio simboliu gali būti žymimos stovėjimo vietos, skirtos elektromobiliams stovėti
  tik jų įkrovimo metu.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  7
  1.301
  . Motociklo ir A+ simboliais pažymėta maršrutiniam transportui ir kitoms
  transporto priemonėms skirta eismo juosta leidžiama važiuoti motociklams.
  Papildyta papunkčiu:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  1.31. Pėsčiųjų simbolis žymi pėsčiųjų taką ar pėsčiųjų eismui skirtą tako dalį.
  1.32. Geltonomis linijomis pažymėtas plotas važiuojamųjų dalių sankirtoje žymi vietą,
  į kurią įvažiuoti draudžiama, jeigu joje ar už jos yra kliūtis, kuri priverstų vairuotoją sustoti
  važiuojamųjų dalių sankirtoje ir trukdyti kitų transporto priemonių eismui.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  1.33. Pėsčiųjų ir dviračio simboliai vienas po kitu žymi pėsčiųjų ir dviračių taką.
  Papildyta papunkčiu:
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  1.34. Įspėjamojo kelio ženklo Nr. 105 „Vaikai“ atvaizdas įspėja apie kelio ruožą, kur
  važiuojamojoje dalyje gali būti vaikų (prie darželių, mokyklų, žaidimų aikštelių ir panašiai).
  8
  Papildyta papunkčiu:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  1.35. Įspėjamojo kelio ženklo Nr. 127 „Pėsčiųjų perėja“ atvaizdas įspėja, kad artėjama
  prie pėsčiųjų perėjos.
  Papildyta papunkčiu:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  II SKYRIUS
  VERTIKALUSIS ŽENKLINIMAS
 261. Vertikalusis ženklinimas, susidedantis iš pakaitomis einančių baltų ir juodų juostų
  ant kelio statinių ir kelio įrangos elementų, nurodo jų gabaritus, padeda orientuotis ir žymimas
  taip:
  2.1. Įstrižos juodos ir baltos juostos žymi kelio statinių (tiltų, viadukų atramų,
  aptvėrimų (atitvarų) galinių dalių ir taip toliau) vertikaliuosius elementus, kai šie elementai
  kelia pavojų važiuojančioms transporto priemonėms.
  2.2. Vertikalios juodos ir baltos juostos žymi tiltų, viadukų, tunelių konstrukcijų
  apatinį kraštą.
  2.3. Horizontalios juodos ir baltos juostos žymi signalinius įrenginius, pastatytus
  skiriamosiose juostose arba saugumo salelėse.
  9
  2.4. Įstriža plati juoda juosta žymi signalinius stulpelius, užtvarus, aptvėrimų (atitvarų)
  atramas ir panašiai.
  2.5. Horizontalios plačios brūkšninės linijos žymi šoninius aptvėrimų (atitvarų)
  paviršius staigiuose posūkiuose, stačiose nuokalnėse ir kituose pavojinguose ruožuose.
  2.6. Horizontali ištisinė juoda linija žymi šoninius aptvėrimų (atitvarų) paviršius
  kituose kelių ruožuose.
  2.7. Horizontalios brūkšninės baltos ir juodos linijos žymi gatvės bortelius
  pavojinguose ruožuose ir iškilias saugumo saleles.
  ––––––––––––––––––––
  Kelių eismo taisyklių
  4 priedas
  TRANSPORTO PRIEMONIŲ SKIRIAMIEJI IR INFORMACINIAI ŽENKLAI
  TRANSPORTO PRIEMONĖSE
 262. Valstybinio numerio ženklus draudžiama uždengti apsauginėmis medžiagomis,
  lankstyti ar kitaip keisti jų formą, jie neturi būti apgadinti, užteršti ar surūdiję. Valstybės
  įmonės „Regitra“ išduodama lentelė su valstybiniu numeriu turi būti pritvirtinta gerai
  matomoje vietoje motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos gale, vežant prie motorinės
  transporto priemonės, priekabos galinės dalies pritvirtintą dviratį (dviračius), kuris (kurie)
  uždengia valstybinio numerio ženklą.
 263. Lietuvos Respublikoje įregistruotos ir į kitas valstybes išvykstančios motorinės
  transporto priemonės galas ir jos priekabos galas turi būti paženklinti Lietuvos Respublikos
  skiriamuoju ženklu, jeigu trumpinio „LT“ nėra valstybinio numerio ženkle. Tai baltas elipsės
  formos ženklas su juodomis raidėmis „LT“ viduryje. Ženklo horizontalioji ašis turi būti ne
  trumpesnė kaip 175 mm, vertikalioji – ne trumpesnė kaip 115 mm, raidės – ne mažiau kaip
  80 mm aukščio ir ne mažiau kaip 10 mm storio.
 264. Iš kitos valstybės į Lietuvos Respubliką atvykusi transporto priemonė turi būti
  paženklinta tos valstybės, kurioje ji įregistruota, skiriamuoju ženklu, jeigu šio ženklo nėra
  valstybinio numerio ženkle. Į Lietuvos Respubliką atvykstančių užsienyje registruotų
  transporto priemonių skiriamieji ženklai nustatomi tarptautinėmis sutartimis.
 265. Draudžiama Lietuvos Respublikoje įregistruotą transporto priemonę eksploatuoti su
  kitos valstybės skiriamuoju ženklu.
 266. Automobilio su dygliuotomis padangomis gale turi būti priklijuotas skiriamasis
  ženklas – baltas lygiakraštis trikampis su raudonu apvadu ir padangos dyglio simboliu
  viduryje. Trikampio kraštinės ilgis – 200–300 mm, apvado plotis – 1/10 kraštinės ilgio.
 267. Vežančio vaikų grupes autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais
  šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais su raudonu apvadu ir juodu kelio
  ženklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 400 mm, apvado plotis – 40 mm.
  Autobuso priekyje gali būti naudojamas mažesnis skiriamasis ženklas, kurio kvadrato
  kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm.
  2
 268. Mokyklinio autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą
  atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo
  „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm. Ant abiejų
  autobuso šonų turi būti užrašas „MOKYKLINIS“, raidžių aukštis – ne mažesnis kaip
  200 mm. Mokyklinis autobusas ženklinamas išryškinančiu autobuso gabaritus linijiniu
  žymėjimu iš šviesą atspindinčios 50 mm pločio juostos: priekyje – balta, ant abiejų šonų –
  geltona, gale – raudona juosta. Ant transporto priemonės stogo keturiuose kampuose turi būti
  įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios įjungiamos tik
  mokinių įlaipinimo (išlaipinimo) metu ir mirkčioja paeiliui kairiajame ir dešiniajame
  transporto priemonės šonuose.
 269. Kurčiųjų vairuojamų automobilių priekis ir galas gali būti pažymėti skritulio formos
  160 mm skersmens skiriamuoju ženklu su trimis 40 mm skersmens juodais skrituliukais,
  išdėstytais įsivaizduojamo lygiakraščio trikampio, nukreipto smaigaliu žemyn, kampuose.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 1135, 2015-11-04, paskelbta TAR 2015-11-05, i. k. 2015-17682
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 270. Transporto priemonės, kurią vairuoja teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“
  turintys neįgalieji arba juos vežantys asmenys, priekis ir galas gali būti pažymėti kvadratiniais
  mėlynais skiriamaisiais ženklais „Neįgalusis“ su baltu apvadu ir baltu kelio ženklo
  „Neįgalieji“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 100 mm, apvado plotis – 10 mm. Teisę
  naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ turintys asmenys turi turėti tai patvirtinantį
  dokumentą.
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 271. Motorinių transporto priemonių (jų junginių), kuriomis mokoma vairuoti, priekis ir
  galas turi būti pažymėti baltu lygiakraščio trikampio formos skiriamuoju ženklu su raudonu
  apvadu ir juoda raide „M“ viduryje. Trikampio kraštinės ilgis – 200–300 mm, apvado plotis –
  1/10 kraštinės ilgio.
 272. Transporto priemonių (jų junginių), kurių matmenys (su kroviniu ar be jo) yra
  didesni už Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatytuosius, taip pat motorinių
  transporto priemonių, kurių maksimalus greitis pagal techninę charakteristiką mažesnis už
  maksimalų greitį, leidžiamą Taisyklėse toms transporto priemonėms, gale, kairėje pusėje, turi
  būti skiriamasis greičio ribojimo ženklas – spalvotas ženklas „Ribotas greitis“, kuriame
  nurodytas leidžiamas greitis. Ženklo skersmuo – 160–250 mm (nelygu transporto priemonės
  rūšis), apvado plotis – 1/10 ženklo skersmens.
  3
 273. Priekyje arba gale už transporto priemonės gabaritų daugiau kaip 1 m išsikišantys
  arba bent kiek į šoną išsikišantys tolimiausi krovinio arba platesnių kaip 2,6 m transporto
  priemonių kraštiniai taškai turi būti pažymėti skiriamaisiais ženklais – 400 mm ilgio kraštinės
  kvadratais su pakaitomis einančiomis šviesą atspindinčiomis įstrižomis baltomis ir
  raudonomis 50 mm pločio juostomis. Šie ženklai ant transporto priemonės turi būti pritvirtinti
  ne žemiau kaip 0,4 m ir ne aukščiau kaip 1,6 m nuo žemės paviršiaus. Tamsiuoju paros metu
  arba esant blogam matomumui nurodytose transporto priemonės vietose turi degti žibintai –
  balti iš priekio, oranžiniai – iš šonų ir raudoni – iš galo.
 274. Pavojinguosius krovinius vežančios transporto priemonės turi būti paženklintos ir
  pažymėtos Europos sutartyje dėl pavojingų krovinių vežimo keliais (ADR) ir jos A ir B
  techniniuose prieduose nustatyta tvarka.
 275. Ilgi ir sunkūs kroviniai automobiliai, autobusai ir priekabos, nurodyti Jungtinių
  Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklėje Nr. 70, turi būti paženklinti sertifikuotais ilgų
  ir sunkių transporto priemonių skiriamaisiais ženklais pagal šioje taisyklėje nustatytus
  reikalavimus (skiriamųjų ženklų matmenis, skaičių, išsidėstymą ir kt.).
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
 276. Neteko galios nuo 2022-01-01
  Punkto naikinimas:
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  Punkto pakeitimai:
  Nr. 1135, 2015-11-04, paskelbta TAR 2015-11-05, i. k. 2015-17682
 277. Motorinėse transporto priemonėse, išskyrus mopedus ir motociklus be priekabos,
  turi būti avarinio sustojimo ženklas – lygiakraštis trikampis, kurio 450–500 mm ilgio
  kraštinės pagamintos iš 50 mm pločio šviesą atspindinčios medžiagos.
  4
 278. Autobusuose, kuriuose įrengti saugos diržai, priešais kiekvieną sėdynę arba ant
  autobuso sėdynės ar šalia jos matomoje vietoje gali būti pavaizduotas informacinis ženklas
  „Užsisek saugos diržą“. Ženklas yra juodos ir baltos spalvos, jo apskritimo skersmuo –
  60 mm, o balto apvado plotis – 3 mm.
 279. Pradedantiesiems vairuotojams privaloma automobilio galinės dalies kairėje
  pusėje turėti baltą kvadrato formos skiriamąjį ženklą su žaliu apvadu ir žaliu klevo lapu
  viduryje. Kvadrato kraštinės ilgis – nuo 100 mm iki 150 mm, apvado plotis – 1/10 kraštinės
  ilgio.
  ––––––––––––––––––––
  Pakeitimai:
  1.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
  Nr. 1195, 2004-09-20, Žin., 2004, Nr. 142-5197 (2004-09-23)
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 „DĖL
  KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAPILDYMO
  2.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
  Nr. 1307, 2004-10-20, Žin., 2004, Nr. 155-5646 (2004-10-23)
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 „DĖL
  KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO
  3.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
  Nr. 1669, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 187-6980 (2004-12-30)
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 „DĖL
  KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAPILDYMO
  4.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
  Nr. 975, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 108-4115 (2006-10-11)
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 „DĖL
  KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO
  5.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
  Nr. 275, 2008-03-20, Žin., 2008, Nr. 40-1456 (2008-04-08)
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 „DĖL
  KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO
  5
  6.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
  Nr. 768, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 88-3530 (2008-08-02)
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 „DĖL
  KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO
  Nauja nutarimo redakcija įsigalioja nuo 2008-09-01, taisyklių 247 punktas – nuo 2009-07-01.
  7.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
  Nr. 1222, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5147 (2009-10-08)
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 „DĖL
  KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO
  Nutarimas įsigalioja 2010-01-01. Šio nutarimo 1.16 punktas įsigalioja 2012-07-01. Šio nutarimo 1.24.3
  punktas įsigalioja 2012-01-01.
  8.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
  Nr. 1431, 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 121-6179 (2010-10-13)
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 „DĖL
  KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO
  9.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
  Nr. 236, 2011-03-02, Žin., 2011, Nr. 28-1323 (2011-03-05)
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 „DĖL
  KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO
  10.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
  Nr. 1127, 2011-09-28, Žin., 2011, Nr. 120-5652 (2011-10-05)
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 „DĖL
  KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO
  11.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
  Nr. 224, 2012-02-29, Žin., 2012, Nr. 29-1302 (2012-03-08)
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 „DĖL
  KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO
  12.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
  Nr. 660, 2012-06-06, Žin., 2012, Nr. 66-3354 (2012-06-13)
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 „DĖL
  KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO
  13.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
  Nr. 1436, 2012-11-28, Žin., 2012, Nr. 140-7186 (2012-12-05)
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 „DĖL
  KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO
  Šis nutarimas, išskyrus 1.3, 1.17 ir 1.25.5 punktus, įsigalioja 2013 m. sausio 19 dieną.
  Šio nutarimo 1.3 punktas įsigalioja 2013 m. sausio 1 dieną.
  Šio nutarimo 1.17 ir 1.25.5 punktai įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną
  Pakeitimai:
  1.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
  Nr. 1086, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-10, i. k. 2014-13954
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių
  patvirtinimo“ pakeitimo
  6
  2.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
  Nr. 1135, 2015-11-04, paskelbta TAR 2015-11-05, i. k. 2015-17682
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių
  patvirtinimo“ pakeitimo
  3.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
  Nr. 1077, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26198
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių
  patvirtinimo“ pakeitimo
  4.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
  Nr. 598, 2018-06-20, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10480
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių
  patvirtinimo“ pakeitimo
  5.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
  Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių
  patvirtinimo“ pakeitimo
  6.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
  Nr. 2, 2020-01-08, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00271
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių
  patvirtinimo“ pakeitimo
  7.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
  Nr. 315, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06837
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių
  patvirtinimo“ pakeitimo
  8.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
  Nr. 664, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13774
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių
  patvirtinimo“ pakeitimo
  9.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
  Nr. 201, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-04-02, i. k. 2021-06876
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių
  patvirtinimo“ pakeitimo
  10.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
  Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl

About The Author