Pradinis » KET pažeidėjams

KET pažeidėjams

PAPILDOMI KURSAI KET PAŽEIDĖJAMS PRARADUSIEMS TEISĘ VAIRUOTI ARBA PRADEDANTIESIEMS VAIRUOTOJAMS PADARIUS KET PAŽEIDIMĄ – Klaipėdoje ir Šilutėje

Papildomi kursai KET pažeidėjams

KARANTINO METU MOKYMAI VYKSTA:

Mokymai vyksta

Šeštadieniais 9:00

Trečiadieniais 9:00

Registruotis iš anksto.

+37062222522

1. Dabar atlikite teorinę dalį nuotoliniu būdu.

2. Praktiką atliksime iškart arba Sekančią dieną.

REGISTRUOKITĖS DABAR!

Kontaktai – Žemėlapis – Kaip mus rasti?

 • PRARADUSIEMS TEISĘ VAIRUOTI.
 • PRADEDANTIESIEMS VAIRUOTOJAMS NETURINTIEMS 2 M. VAIRAVIMO PATIRTIES IR PADARIUSIEMS KET PAŽEIDIMUS .
 • Kursai vyksta 9 valandą.
 • Trukmė nuo 4 valandų.
 • ŠEŠTADIENIAIS !!!!!!
 • Trukmė priklauso nuo dalyvių skaičiaus.
 • Baigsite ir pažymėjimus gausite tą pačią dieną!
 • Turėti su savimi:
 • Teismo arba policijos nutarimą;
 • Asmens dokumentą;
 • Vairuotojo pažymėjimą (nereikia praradusiems teisę vairuoti).

Taip pat kursų dieną galite gauti pažymėjimą apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai (Papildomi kursai KET pažeidėjams):

Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, išduotą pagal Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 (Žin., 2008, Nr. 14-490) (kai vairuotojo pažymėjimas buvo atimtas atėmus teisę vairuoti už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs).

Kas yra Papildomi kursai KET pažeidėjams vairuotojų mokymas?

Papildomi kursai KET pažeidėjams – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka organizuojamas ir vykdomas pradedančiųjų vairuotojų*, pažeidusių Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) reikalavimą (-us), susijusį (-ius) su vairuotojų pareigų pėstiesiems, lenkimo taisyklių, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, eismo reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo, važiavimo per sankryžas, vairuotojų naudojimosi saugos diržais, motociklininko šalmais pažeidimais, nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h ir transporto priemonių vairavimu, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 iki 0,4 promilės), taip pat sukėlusių eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata, mokymas bei motorinių transporto priemonių vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų, mokymas.

* Pradedantysis vairuotojas – asmuo, įgijęs teisę vairuoti A, A1, A, B, B1 kategorijos motorinę transporto priemonę ir turintis vairavimo stažą iki dvejų metų.

Kas gali organizuoti ir rengti vairuotojų papildomą mokymą?

Papildomi kursai KET pažeidėjams. Motorinių transporto priemonių vairuotojų papildomą mokymą organizuoja įstaigos ar įmonės, kurioms iki 2013 m. liepos 1 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu  buvo suteikta teisė organizuoti ir rengti tokį mokymą. Šios įstaigos ir įmonės papildomą vairuotojų mokymą turi teisę vykdyti iki 2014 m. birželio 30 d.

Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys Papildomi kursai KET pažeidėjams vairuotojų mokymą

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213).

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 3-363 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų papildomo mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 70-3543).

Kaip gali pradedantysis vairuotojas, pažeidęs Kelių eismo taisyklių reikalavimą (-us), už kurį (-iuos) numatytas papildomas vairuotojų mokymas, pakeisti vairuotojo pažymėjimą į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą?

Pradedantysis vairuotojas,pažeidęs Kelių eismo taisyklių reikalavimą (-us), už kurį (-iuos) numatytas papildomas vairuotojų mokymas, pakeisti vairuotojo pažymėjimą į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą gali pagal Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-328 (Žin., 2008, Nr. 106-4060), nustatytą tvarką, jei per vienus metus nuo pažeidimo padarymo datos bus baigęs Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatytą papildomą vairuotojų mokymą.

Koks Papildomi kursai KET pažeidėjams kursas privalomas pradedančiajam vairuotojui, pažeidusiam Kelių eismo taisyklių reikalavimą (-us), už kurį (-iuos) numatytas papildomas vairuotojų mokymas?

Pradedantysis vairuotojas, pažeidęs Kelių eismo taisyklių reikalavimą (-us), už kurį (-iuos) numatytas papildomas vairuotojų mokymas, privalo:- išklausyti 30 minučių teorijos mokymo kursą ir įgyti žinių apie saugų, ekonomišką ir ekologišką vairavimą;- 60 minučių mokytis saugiai, ekonomiškai ir ekologiškai vairuoti transporto priemonę (išskyrus A1, A2, A ir B1 kategorijų motorinių transporto priemonių pradedančiuosius vairuotojus);- atlikti žinių patikrinimo testą.   

Kaip pradedantysis vairuotojas, pažeidęs Kelių eismo taisyklių reikalavimą (-us), už kurį (-iuos) numatytas papildomas vairuotojų mokymas, įgis teisę vairuoti, jei nustatyta tvarka nebaigs papildomo vairuotojų mokymo?

Jei pradedantysis vairuotojas, pažeidęs Kelių eismo taisyklių reikalavimą (-us), už kurį (-iuos) numatytas papildomas vairuotojų mokymas, per nustatytą terminą nebaigs  papildomo vairuotojų mokymo, jis praras teisę vairuoti transporto priemones, o jo turimas vairuotojo pažymėjimas nebus keičiamas į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą. Tokiam pradedančiajam vairuotojui teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik valstybės įmonėje „Regitra“ perlaikius vairavimo egzaminą ir išduodat jam 2 metus galiojantį vairuotojo pažymėjimą, kurį reikės pakeisti į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą teisės aktų nustatyta tvarka.

VAIRUOTOJŲ, KURIEMS TEISĖ VAIRUOTI BUVO ATIMTA DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMŲ, PAPILDOMAS MOKYMAS

Kaip vairuotojui, kuriam teisė vairuoti motorines transporto priemones buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, susigrąžinti teisę vairuoti transporto priemones?

Vairuotojas, kuriam teisė vairuoti motorines transporto priemones buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, teisę vairuoti transporto priemones gali susigrąžinti pagal Motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo atėmimo ir grąžinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-418 (Žin., 2009, Nr. 96-4079),  nustatytą tvarką, jei bus baigęs Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatytą Papildomi kursai KET pažeidėjams.

Ką vairuotojas privalo atlikti per Papildomi kursai KET pažeidėjams?

Vairuotojas, kuriam teisė vairuoti motorines transporto priemones buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, per papildomą mokymą privalo:- išklausyti 90 minučių bendrąjį mokymo kursą (įgyti teorinių žinių apie saugų eismą, vairuotojo etiką ir pagarbą kitiems eismo dalyviams, saugų, ekonomišką ir ekologišką vairavimą);- 45 minutes individualiai su psichologu analizuoti  padarytą (-us) Kelių eismo taisyklių pažeidimą (-us), jo (jų) priežastį (-is) ir asmeninę atsakomybę; suvokti savo nesaugaus vairavimo priežastis, aplinkybes ir galimas pasekmes; formuoti saugaus vairavimo įgūdžius;- atlikti individualų 30 minučių vairavimo gebėjimo testą (vairuotojo reakcijos testą) su rezultatų aptarimu grupėje; įvertinti vairuotojo psichomotorinės reakcijos greitį;- atlikti 30 minučių  stabdymo pratimų analizę (naudojant lėtėjimo pagreičio matuoklį) su rezultatų aptarimu grupėje (tik vairuotojams, siekiantiems susigrąžinti vairuotojų pažymėjimus, suteikiančius teisę vairuoti automobilius); įvertinti transporto priemonių stabdymo ypatumus;- atlikti žinių patikrinimo testą.

2 komentarai apie “KET pažeidėjams”

Parašykite komentarą