Privatumo politika Respublikos Mokykla

Privatumo politika Respublikos Mokykla

 

 

 

UAB „LT RESPUBLIKOS VAIRAVIMO MOKYKLA“

PRIVATUMO POLITIKA

 

 1. SĄVOKOS
 2. UAB „LT respublikos vairavimo mokykla“ (toliau – LT respublikos vairavimo mokykla) Privatumo politikoje (toliau  – Politika) naudojamos sąvokos:
  1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;
  2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
  3. Reglamentas – Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679.
  4. Slapukas – nedidelis tekstinis failas, kurį internetinis puslapis https://respublikosvm.lt/ išsaugo lankytojo galiniame įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone) tam, kad naudotojo galinis įrenginys būtų atpažintas naudotojui pakartotinai apsilankius internetiniame puslapyje;
  5. kitos sąvokos kaip jos apibrėžtos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose LR teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.
 3.  INTERNETINIAME PUSLAPYJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
 4. LT respublikos vairavimo mokykla internetiniame puslapyje https://respublikosvm.lt/ Jūsų asmens duomenis tvarko:
  1. įrašant internetiniame puslapyje https://respublikosvm.lt/ naudojamus slapukus į Jūsų galinį įrenginį, kurį naudodami apsilankote šiame puslapyje.

 

 1. LT RESPUBLIKOS VAIRAVIMO MOKYKLA INTERNETINIAME PUSLPAPYJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

 

 1. LT respublikos vairavimo mokykla naudojami internetinio puslapio https://respublikosvm.lt/ slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį pirmą kartą apsilankius šiame puslapyje.
 2. Slapukų pagalba LT respublikos vairavimo mokykla tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:
  1. Jūsų naudojamos naršyklės tipą;
  2. Jūsų naršymo istoriją;
  3. Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;
  4. apsilankymų internetiniame puslapyje skaičių;
  5. naršymo LT respublikos vairavimo mokykla internetiniame puslapyje trukmę;
  6. peržiūrėtas LT respublikos vairavimo mokykla internetinio puslapio sekcijas;
  7. kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus LT respublikos vairavimo mokykla internetiniame puslapyje.

Privatumo politika Respublikos Mokykla

 1. Slapukus LT respublikos vairavimo mokykla naudoja siekdamas:
  1. užtikrinti internetinio puslapio funkcionalumą;
  2. tobulinti ir vystyti internetinį puslapį, kad jis atitiktų Jūsų naršymo poreikius;
  3. diegti internetiniame puslapyje naujas funkcijas, kurios palengvintų naudojimąsi puslapiu, informacijos puslapyje paiešką, taip pat sudarytų galimybes internetiniu puslapiu naudotis platesniam naudotojų ratui;
  4. užtikrinti parduodamos produkcijos ir teikiamų paslaugų plėtrą;
  5. analizuoti naudotojų elgseną naršant LT respublikos vairavimo mokykla internetiniame puslapyje;
  6. susieti savo internetinį puslapį su administruojamomis socialinio tinklo paskyromis:
   1. https://lt-lt.facebook.com/respublikos.vairavimomokykla/;
   2. https://twitter.com/respublikosvm;
   3. https://www.youtube.com/channel/UCEzsoh4jy4qqTmL2PDE1fHw?view_as=subscriber.
  7. sekti savo internetinio puslapio parodymus.

Privatumo politika Respublikos Mokykla

 1. LT respublikos vairavimo mokykla internetiniame puslapyje naudojami šių kategorijų slapukai:
  1. griežtai privalomi slapukai, skirti užtikrinti internetinio puslapio funkcionavimą tam, kad galėtumėte naudotis visomis internetinio puslapio funkcijomis. Šie slapukai renka bendro pobūdžio informaciją apie lankytojų naudojimąsi internetiniu puslapiu;
  2. analitiniai slapukai, leidžiantys atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojų apsilankymų skaičių, stebėti, kokiomis internetinio puslapio sekcijomis lankytojai naudojasi, taip pat renkantys kitą informaciją, susijusią su svetainės naudojimu. Šie slapukai suteikia LT respublikos vairavimo mokykla informaciją, kuri panaudojama internetinio puslapio tobulinimui ir naujų funkcijų diegimui;
  3. funkciniai slapukai, padedantys atpažinti ir įsiminti internetiniame puslapyje besilankiusius lankytojus, jų lankytas internetinio puslapio sekcijas, naudotas internetinio puslapio funkcijas, internetiniame puslapyje darytus pakeitimus ir kitus internetiniame puslapyje atliktus pasirinkimus. Pakartotinai lankantis LT respublikos vairavimo mokykla internetiniame puslapyje jis bus suderintas pagal Jūsų anksčiau atliktus pasirinkimus, išskyrus atvejus, kai Jūs rankiniu būdu pašalinate LT respublikos vairavimo mokykla internetinio puslapio funkcinius slapukus iš savo interneto naršyklės arba šie slapukai automatiniu būdu yra pašalinami iš jūsų galinio įrenginio pasibaigus slapukų naudojimo laikotarpiui;
  4. tiksliniai arba reklaminiai socialinių tinklų paskyrų, nurodytų šios Politikos 5.6 punkte, slapukai, skirti pasiūlyti Jūsų poreikius ir naršymo elgseną atitinkančius pasiūlymus šiose paskyrose apie LT respublikos vairavimo mokykla teikiamas paslaugas.
 2. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodomi LT respublikos vairavimo mokykla slapukų naudojimo laikotarpiai:

Privatumo politika Respublikos Mokykla

7.1. Interneto puslapis https://respublikosvm.lt/.

 

Slapuko pavadinimas Naudojimo laikotarpis
Griežtai privalomi slapukai
wc_cart_hash_# Neterminuotas
wc_fragments_# Baigus naršymo sesiją
Analitiniai slapukai
__utm.gif Baigus naršymo sesiją
__utma 2 metai
__utmb 1 diena
__utmc Baigus naršymo sesiją
__utmt 1 diena
__utmz 6 mėnesiai
Funkciniai slapukai
_fbp 3 mėnesiai
fr 3 mėnesiai
GPS 1 diena
IDE 1 metai
PREF 8 mėnesiai
test_cookie 1 diena
tr Baigus naršymo sesiją
VISITOR_INFO1_LIVE 179 dienos
YSC Baigus naršymo sesiją
yt-remote-cast-installed Baigus naršymo sesiją
yt-remote-connected-devices Neterminuotas
yt-remote-device-id Neterminuotas
yt-remote-fast-check-period Baigus naršymo sesiją
yt-remote-session-app Baigus naršymo sesiją
yt-remote-session-name Baigus naršymo sesiją

 

 1. Slapukai LT respublikos vairavimo mokykla internetiniame puslapyje yra naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums apsilankius pagrindiniame LT respublikos vairavimo mokykla internetiniame puslapyje iššokančiame lange galite sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į Jūsų galinį įrenginį. Jei nenorite duoti sutikimo dėl visų LT respublikos vairavimo mokykla internetiniame Privatumo politika Respublikos Mokykla tinklapyje naudojamų slapukų įrašymo, galite eiti į slapukų valdymo parametrus, į kuriuos nuoroda pateikiama tame pačiame iššokančiame lange. Slapukų valdymo parametruose galite pažymėti, su kurių kategorijų slapukų įrašymu sutinkate. Griežtai privalomi slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį nepriklausomai nuo to, ar davėte sutikimą, kadangi be šių slapukų funkcionavimo negalėsite naudotis visomis LT respublikos vairavimo mokykla internetinio puslapio funkcijomis. Jei neduosite sutikimo dėl funkcinių slapukų įrašymo, pakartotinai lankantis LT respublikos vairavimo mokykla internetiniame puslapyje jis nebus suderintas pagal Jūsų poreikius ir anksčiau puslapyje atliktus pasirinkimus. Jei neduosite sutikimo dėl analitinių slapukų įrašymo, LT respublikos vairavimo mokykla negalės įvertinti, kokie internetinio puslapio patobulinimai ir kokios papildomos funkcijos Privatumo politika Respublikos Mokykla yra reikalingos, siekiant pagerinti Jūsų naršymo šiame puslapyje kokybę. Jei neduosite sutikimo dėl tikslinių arba reklaminių slapukų įrašymo, LT respublikos vairavimo mokykla negalės Jums pateikti Jūsų poreikius ir naršymo elgseną atitinkančių pasiūlymų LT respublikos vairavimo mokykla socialinio tinklo paskyrose.
 2. PASKYRŲ TVARKYMAS Privatumo politika Respublikos Mokykla

 

 1. Asmenims sukuriant asmenines paskyras internetiniame puslapyje https://respublikosvm.lt/ Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis:
  1. vardą;
  2. pavardę;
  3. gimimo datą;
  4. elektroninio pašto adresą.
 2. Asmens duomenys yra tvarkomi siekiant palengvinti asmenų apsipirkimą Bendrovės interneto puslapyje, suteikti galimybę asmenims įsigyti prekių ir paslaugų palankiomis sąlygomis, pritaikyti akcijas ir nuolaidas, išlaikymti esamus pirkėjus bei pritraukti naujų pirkėjų bei išlaikyti su jais ilgalaikius santykius, gerinti Bendrovės teikiamų paslaugų kokybę.
 3. Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas), t. y. asmeniui užpildant paraišką dėl asmeninės paskyros sukūrimo ir duodant sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Privatumo politika Respublikos Mokykla
 4. Bendrovė, reikalaudama paraiškoje dėl asmeninės paskyros sukūrimo nurodyti gimimo datą, užtikrina, kad paskyros nesusikurtų jaunesni nei 14 (keturiolikos) metų amžiaus asmenys, išskyrus jei yra pateikiamas tokių asmenų tėvų sutikimas.
 5. Asmens duomenys be asmenų sutikimo gali būti perduodami tik Bendrovei vykdant teisinę prievolę atskleisti atitinkamo asmens duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, VĮ „Registrų centras“, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms įstatymų nustatyta tvarka. Kitais atvejais pirkėjų duomenys gali būti perduodami tik gavus asmenų rašytinį sutikimą.
 6. Bendrovė asmens duomenis susitarimų dėl asmens duomenų tvarkymo pagrindu gali perduoti duomenų tvarkytojams.
 7. Asmens duomenis tvarko Bendrovės direktoriaus įgalioti darbuotojai. Prie konkrečių asmens duomenų prieigą turi tik tie darbuotojai, kuriems pavesta atitinkamus duomenis tvarkyti.
 8. Asmens duomenys ištrinami asmeniui atšaukus sutikimą tvarkyti asmens duomenis, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo asmens duomenų įgijimo dienos.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS
 2. LT respublikos vairavimo mokykla internetiniame puslapyje https://respublikosvm.lt/ tvarkomi Jūsų asmens duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai perduoti Jūsų asmens duomenis LT respublikos vairavimo mokykla turi teisinę prievolę vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.  Privatumo politika Respublikos Mokykla
 3. INTERNETINIO PUSLAPIO LANKYTOJŲ TEISĖS

 

 1. Sutikdami su internetinio puslapio https://respublikosvm.lt/ slapukų įrašymu į Jūsų galinį įrenginį, Jūs įgyjate šias teises:
  1. teisę susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis;
  2. teisę reikalauti ištaisyti, papildyti ar ištrinti Jūsų tvarkomus asmens duomenis;
  3. teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
  4. teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte LT respublikos vairavimo mokykla, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui;
  5. teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Privatumo politika Respublikos Mokykla
 2. Jūsų teisių įgyvendinimo sąlygas, apribojimus ir tvarką nustato LT respublikos vairavimo mokykla Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, su kuriuo galite susipažinti internetiniame puslapyje https://respublikosvm.lt/.
 3. Manydami, kad LT respublikos vairavimo mokykla internetiniame puslapyje vykdomas Jūsų asmens duomenų tvarkymas neatitinka Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų LR įstatymų ir teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų ar kitaip pažeidžia Jūsų teises ir laisves, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją įstatymų nustatyta tvarka. Privatumo politika Respublikos Mokykla

 

Kontaktai – Žemėlapis – Kaip mus rasti?

B kategorija Klaipėdoje – SKAITYTI DAUGIAU?

Kodėl negauti KARTU ir A kategorijos – vairuoti motociklą?

Mokykloje teikiamos mokymo paslaugos.

95 kodas.

ADR kursai kaip vežti pavojingus krovinius.

Kursai reikalingi KET pažeidusiems ar vairavimo teises praradusiems.

Traktorininkų TR1 TR2 SZ SM mokymas.

Naujos grupės kiekvieną pirmadienį.

Vairavimo kursų kaina.

Pirkite mokymo paslaugas internetu.

Rekvizitai.

 

REGITRA.

KET testai – bilietai kaip Regitroje nemokamai.

Delfi – apie automobilius.

15 min. – apie transportą.

Vairavimo mokykla Vilniuje.

RespublikosVM.

Facebook LT Respublikos vairavimo mokykla.

Rekvizitai LT Respublikos vairavimo mokykla

Auto.