Pradinis » 95 kodas 95 kodo Kaina

95 kodas 95 kodo Kaina

95 kodas 95 kodo Kaina Motorinių transporto priemonių vairuotojas

95 kodas 95 kodo Kaina

Trumpoji programa – C1, C, CE įgyta iki 2009 metų rugsėjo 10 dienos. AKCIJA Kaina 63 eurai.

Ilgoji programa – C1, C, CE įgyta nuo 2009 metų rugsėjo 10 dienos AKCIJA Kaina 250 eurų.

Dublikato išdavimas 20d.d. – 27 eur.

Perkvalifikavimas 127 eur.

Galime patikrinti Jūsų vairuotojo vilkiko su puspriekabe vairavimo įgūdžius. Kaina 69 eurai.

Įmonėms taikomos nuolaidos.

Nauja grupė kiekvieną pirmadienį – penktadienį išduodami pažymėjimai.

95 kodas periodinis Trumpoji programa – C1, C, CE įgyta iki 2009 metų rugsėjo 10 dienos

1 savaitės mokymai – lietuvių ir rusų kalbomis – tikri mokymai – tachografo naudojimas, dokumentų pildymas, krovinio pakrovimas, iškrovimas bei tvirtinimas, darbo laiko ir poilsio režimas.

95 kodas pradinis Ilgoji programa – C1, C, CE įgyta nuo 2009 metų rugsėjo 10 dienos

1 mėnesio mokymai – lietuvių ir rusų kalbomis – tikri mokymai – tachografo naudojimas, dokumentų pildymas, krovinio pakrovimas, iškrovimas bei tvirtinimas, darbo laiko ir poilsio režimas.

Galime patikrinti Jūsų vairuotojo vilkiko su puspriekabe vairavimo įgūdžius.

Įmonėms taikomos nuolaidos.

Atvykstant registruotis, su savimi turėti:

  • Asmens dokumentą;
  • Vairuotojo pažymėjimą su turima B kategorija;
  • 1 spalvotą nuotrauką 3×4 cm. (jeigu registruositės į periodinius kursus, foto nereikia);
  • Galiojančią medicininę pažymą, kad galite vairuoti norimas įgyti kategorijas.

Koks Europos Sąjungos teisės aktas reglamentuoja, kad keleivius ir (arba) krovinius vežantys vairuotojai privalo nustatyta tvarka įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją ir periodiškai šią  kvalifikaciją 95 kodas 95 kodo Kaina tobulinti?

Vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimą bei periodišką šios kvalifikacijos tobulinimą nustato 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos tobulinimo, iš dalies keičianti Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei naikinanti direktyvą 76/914/EEB – lietuvoje vadinmas trumpiau „95 kodas 95 kodo Mokymai”. Direktyvos nuostatos taikomos vairuotojams (įskaitant vairuotojus, ne Europos Sąjungos piliečius, kuriuos įdarbina Lietuvos Respublikos vežėjai), vežantiems keleivius  arba krovinius atitinkamai C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE automobiliais ir jų junginiais su priekabomis (toliau – transporto priemonės) 95 kodas periodinis Vilnius Klaipėda Kaunas.

Ar visi vairuotojai privalo įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją 95 kodas ir periodiškai šią kvalifikaciją tobulinti?

Pradinės profesinės kvalifikacijos vairuotojai neprivalo įgyti, jei keleivius ar krovinius veža nekomerciniais tikslais, jei transporto priemones vairuoja asmeniniais tikslais, jei transporto priemones naudoja asmenims mokyti praktinio vairavimo, gelbėjimo, viešosios tvarkos palaikymo bei kitiems specialiesiems darbams atlikti. Pradinės profesinės kvalifikacijos 95 kodas taip pat neprivalo įgyti vairuotojai, vairuojantys transporto priemones, kurių didžiausias leistinas greitis neviršija 45 km/h. Šiems vairuotojams taip pat nebūtina profesinę kvalifikaciją periodiškai tobulinti 95 kodas periodinis Vilnius Klaipėda Kaunas.

95 kodas 95 kodo Kaina
95 kodas 95 kodo Kaina
95 kodas 95 kodo Kaina
ADR mokymas
95 kodas 95 kodo Kaina
95 kodas 95 kodo Kaina

Kada vairuotojai privalo įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją – 95 kodas 95 kodo Kaina?

Vairuotojai, vairuotojų pažymėjimus įgiję po 2008 m. rugsėjo 10 d., pradinę profesinę kvalifikaciją privalo įgyti, jei keleivius veš D1, D1E, D, DE kategorijų transporto priemonėmis. Šią kvalifikaciją taip pat privalo įgyti ir vairuotojai, kurie vairuotojų pažymėjimus įgijo po 2009 m. rugsėjo 10 d., jei jie veš krovinius C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonėmis.

Kokie reikalavimai keliami vairuotojams, kurie įgijo vairuotojų pažymėjimus atitinkamai iki 2008 m. rugsėjo 10 d. ar 2009 m. rugsėjo 10 d.?

Vairuotojai, įgiję bent vienos kategorijos (D1, D1E, D, DE, C1, C1E, C arba CE,)  transporto priemonių vairavimo teisę vežti keleivius ar krovinius iki šių datų, turės išklausyti atitinkamą profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo mokymo kursą ir įgyti vairuotojų profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimus ne vėliau kaip iki 2013 m. rugsėjo 10 d. (D1, D1E, D, DE kategorijų transporto priemonių vairuotojai) ir iki 2014 m. rugsėjo 10 d. (C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonių vairuotojai). Ši nuostata taikoma ir tuo atveju, jeigu vairuotojai, vežantys keleivius, po 2008 m. rugsėjo 10 d. įgijo kitos kategorijos transporto priemonių vairavimo teisę vežti keleivius, arba vairuotojai, vežantys krovinius, po 2009 m. rugsėjo 10 d. įgijo kitos kategorijos transporto priemonių vairavimo teisę vežti krovinius 95 kodas 95 kodo Kaina periodinis Vilnius Klaipėda Kaunas.

Kokios trukmės mokymo kursus turės baigti vairuotojas, siekiantis įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją 95 kodą?

Tai priklausys nuo vairuotojo amžiaus, t. y. nuo kada jis įgis teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) 23 straipsnio 2 dalyje nustatytas minimalus amžius ir sąlygos, kurias įvykdžius galima įgyti teisę vairuoti keleivines ar krovinines transporto priemones.

Vairuotojo amžius ir vairuotojo mokymosi trukmė, siekiant vairuoti konkrečios kategorijos transporto priemones keleiviams vežti, yra tokie:

Transporto priemonių kategorijaVairuotojo amžius
18 metų ir daugiau21 metai ir daugiau
D1, D1E280 val. (teorija) ir 20 val. (praktinis vairavimas)140 val. (teorija) ir 10 val. (praktinis vairavimas)
D, DE280 val. (teorija) ir 20 val. (praktinis vairavimas)*

*Vežant keleivius reguliariais reisais ne ilgesniu kaip 50 km maršrutu.

Vairuotojo amžius ir vairuotojo mokymosi trukmė, siekiant vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemones kroviniams vežti, yra tokie:

Transporto priemonių kategorijaVairuotojo amžius
18 metų ir daugiau21 metai ir daugiau
C1, C1E140 val. (teorija) ir 10 val. (praktinis vairavimas)
C, CE280 val. (teorija) ir 20 val. (praktinis vairavimas)140 val. (teorija) ir 10 val. (praktinis vairavimas)

Pažymėtina, kad vairuotojai, turintys kvalifikacijos pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius (arba krovinius), mokymo kursų pakartotinai baigti neprivalo, jei įgyja kitos kategorijos transporto priemonės vairavimo teisę vežti keleivius (arba krovinius) 95 kodas 95 kodo Kaina periodinis Vilnius Klaipėda Kaunas.

Kokios trukmės mokymo kursus turės baigti vairuotojas, siekiantis įgyti Vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimą 95 kodą?

Vairuotojai, privalo išklausyti 35 val. (teorija) profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą.  Mokymo kursas gali būti organizuotas dalimis, tačiau kiekvieną kartą negali trukti trumpiau kaip 7 val. Profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą vairuotojai privalo išklausyti periodiškai – kas penkerius metus. Pažymėtina, kad vairuotojai, įgiję profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimus keleiviams (arba kroviniams) vežti 95 kodas 95 kodo Kaina, pakartotinai mokymo kursų baigti neprivalo, jei įgyja kitos kategorijos transporto priemonės vairavimo teisę keleivius (arba krovinius) vežti.

Ar gali vairuotojai persikvalifikuoti (pvz., turi kvalifikacijos pažymėjimą, patvirtinantį pradinę profesinę kvalifikaciją 95 kodas 95 kodo Kaina vežti krovinius ir pageidauja įgyti tokį pažymėjimą vežti keleivius ir atvirkščiai)?

Taip, gali. Kai vairuotojai turi kvalifikacijos pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius arba vežti keleivius, ir nori atitinkamai įgyti pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius arba vežti krovinius, turi baigti atitinkamos srities mokymo kursą, kurį sudaro 95 kodas 95 kodo Kaina periodinis Vilnius Klaipėda Kaunas:

Transporto priemonių kategorija, į kurią persikvalifikuojamaVairuotojo amžius
18 metų ir daugiau21 metai ir daugiau
D1, D1E70 val. (teorija) ir  5 val. (praktinis vairavimas)35 val. (teorija) ir  2,5 val. (praktinis vairavimas)
D, DE70 val. (teorija) ir  5 val. (praktinis vairavimas)*
C1, C1E35 val. (teorija) ir 2,5 val. (praktinis vairavimas)
C, CE70 val. (teorija) ir  5 val. (praktinis vairavimas)35 val. (teorija) ir  2,5 val. (praktinis vairavimas)

*Vežant keleivius reguliariais reisais ne ilgesniu kaip 50 km maršrutu.

Persikvalifikavimas būtinas ir tuo atveju, kai vairuotojai iki 2008 m. rugsėjo 10 d. buvo įgiję vairavimo teisę vežti keleivius, o po šios datos įgijo vairavimo teisę vežti krovinius. Ši nuostata taip pat taikoma ir vairuotojams, kurie iki 2009 m. rugsėjo 10 d. buvo įgiję vairavimo teisę vežti krovinius, o po šios datos įgijo vairavimo teisę vežti keleivius.

Kokių dalykų vairuotojai bus mokomi mokymo95 kodas 95 kodo Kaina kursuose? 

Mokymo dalykai, turinys, tikslai bei kompetencijos nustatytos mokymo programose, patvirtintose Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos direktoriaus įsakymu ir švietimo ir mokslo ministro įsakymu įregistruotame studijų ir mokymo programų registre. Svarbiausios mokymo temos orientuotos į racionalų, ekonomišką, įskaitant saugos reikalavimus, vairavimo mokymą, teisės aktų, susijusių su vairuotojo darbo ir poilsio režimu, nagrinėjimą, saugų bei patogų keleivių vežimą, krovinių tvirtinimą, riziką bei prevencijos priemones siekiant išvengti nelaimių ir pan.

Kaip įgyjama pradinė profesinė kvalifikacija 95 kodas 95 kodo Kaina? Ar būtina turėti teisę vairuoti keleivines ar krovinines transporto priemones?

Prieš įgydamas pradinę profesinę kvalifikaciją, asmuo privalo turėti bent B kategorijos motorinių transporto priemonių vairavimo teisę. Teisę vairuoti pageidaujamos kategorijos (vežti keleivius arba krovinius) transporto priemones galima įgyti prieš mokantis pradinės profesinės kvalifikacijos mokymo kursuose 95 kodas 95 kodo Kaina, mokantis lygiagrečiai šiuose kursuose arba juos baigus.

Kam vairuotojai privalo pateikti pažymėjimus 95 kodo, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją arba periodinį kvalifikacijos tobulinimą? 95 kodas

Pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją arba periodinį kvalifikacijos tobulinimą, vairuotojai turi pateikti valstybės įmonei „Regitra“, kuri pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatytą tvarką, išduodama ar keisdama vairuotojų pažymėjimus (įskaitant ir ne Europos Sąjungos valstybių piliečius, vairuotojo pažymėjimus įgijusiems Lietuvos Respublikoje), prie tų kategorijų transporto priemonių, kurias vairuotojas turi teisę vairuoti ir gavo pažymėjimą, kuris patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją arba periodinį kvalifikacijos tobulinimą, įrašys

Europos  Bendrijos

kodą (95) 95 kodas 95 kodo Mokymai periodinis Vilnius Klaipėda Kaunas ir datą, iki kurios profesinė kvalifikacija galioja. Toks įrašas nuo 2009 m. rugsėjo 10 d. bus daromas ir vairuotojo liudijime, kuris išduodamas Lietuvos vežėjų įdarbintiems ne Europos Sąjungos valstybių piliečiams pagal Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos.

Naujos grupės kiekvieną pirmadienį

Vairavimo pamokos Online teorija

A kategorija Motociklo teisės

A1 kategorija B kategorijos praplėtimas

C CE D kategorijos vairavimo teisės

ADR kursai kaip vežti pavojingus krovinius

KET pažeidusiems ar vairavimo teises praradusiems

TR1 TR2 SZ SM Traktorininkų mokymas

Autokrautuvų – Krautuvų mokymai kursai

Transporto vadybininkų mokymai

KET testai KET bilietai

KET bilietai KET testai

Regitros testai

Pirkite mokymo paslaugas internetu


Mobilumo paketo – 95 kodas 95 kodo Kaina

Data 2022 02 21

2022 m. vasario 21 d. įsigalioja „Mobilumo paketo“ taisyklės. Jose išskiriamos dvi pagrindinės dalys: transporto priemonės sugrąžinimas į šalį, kurioje registruotas vežėjas, ir kabotažo operacijos.

Transporto priemonės sugrąžinimas į šalį, kurioje registruotas vežėjas

Įmonės turi organizuoti savo veiklą taip, kad būtų užtikrinta, kad įmonės turimos transporto priemonės, su kuriomis vykdomas tarptautinis krovinių vežimas, grįžtų į įmonę jos registracijos adresu ne vėliau kaip kas aštuonias savaites. Pirmieji vilkikai į vežėjų registracijos šalis turėtų sugrįžti ne vėliau kaip balandžio 17 d.

Reglamento (EB) Nr. 1071/2009

95 kodas 95 kodo Kaina aktuali redakcija su naujausiais galiojančiais pakeitimais lietuvių kalba (vilkikų grąžinimas numatytas 5 straipsnio b) punkte): čia

Primename, jog vairuotojas į vežėjo registracijos šalį arba į savo gyvenamąją vietą privalo grįžti per keturias savaites ir pasinaudoti bent vienu normaliu kassavaitinio poilsio laikotarpiu. Šis laikotarpis gali būti ilgesnis, jei vairuotojui reikia pasinaudoti normaliu kassavaitiniu poilsiu ar jis turi kompensaciją už sutrumpintą kassavaitinio poilsio laikotarpį. 

Reglamento (EB) Nr. 561/2006 aktuali redakcija su naujausiais galiojančiais pakeitimais lietuvių kalba (vairuotojų grąžinimas numatytas 8 straipsnio 8a dalyje): čia

Jei aplinkybės išskirtinės ir nėra pavojaus saugiam eismui, vairuotojui leidžiama viršyti kasdienę ir kassavaitinę vairavimo trukmę, kad pasiektų arba vežėjo registracijos šalį, 95 kodas 95 kodo Kaina arba savo gyvenamąją vietą. Vairavimo trukmę galima viršyti ne daugiau kaip dviem valandomis, tačiau prieš papildomą vairavimą vairuotojas turi pasinaudoti ne trumpesniu nei 30 min nepertraukiamu poilsiu. Nukrypimo priežastį vairuotojas privalo nurodyti registracijos lape (jei analoginis tachografas) arba spaudinyje (jei tachografas skaitmeninis). 

Reglamento (EB) 561/2006 aktuali redakcija su naujausiais galiojančiais pakeitimais lietuvių kalba (vairavimo trukmės vairavimo išimtys numatytos 12 straipsnyje): čia

Kabotažo operacijos 

Valstybėje narėje, kurioje buvo atlikta kabotažo operacija, keturias dienas po jos draudžiama atlikti kabotažo operaciją su ta pačia transporto priemone – 95 kodas 95 kodo Kaina. 

Keturių dienų laikotarpiu galima atlikti tarptautinį vežimą tarp valstybių narių arba kabotažo operaciją kitoje šalyje, tačiau išvykimas iš valstybės narės ir grįžimas į ją su kroviniu ar be jo nepanaikina draudimo keturias dienas atlikti kabotažo operacijas toje šalyje. 

Suėjus keturių dienų laikotarpiui, galima atlikti likusias kabotažo operacijas nepažeidžiant bendro septynių dienų laikotarpio. 

12 komentarų apie “95 kodas 95 kodo Kaina”

    1. Kestutis Videikis

      Nesunku. Mūsų visi mokiniai išlaiko 95 kodo egzaminą iš pirmo karto!

Parašykite komentarą