Pradinis » Nemokami kursai per UŽT

Nemokami kursai per UŽT

Nemokami kursai mokymai CE kategorija per UŽT

Jūs galite mokyti C, CE, D kategorijų, autokrautuvo, traktorininko, 95 kodo nemokamai – už Jus sumokės UŽT (Užimtumo tarnybas – buvusi darbo biržą).

Profesinis mokymas

Pagrindinis » Mokymai » Profesinis mokymas

Siekiate įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai ir neturite reikiamos kvalifikacijos ar kompetencijų? O galbūt norite pakeisti savo profesiją bei darbą?

Užimtumo tarnyba suteikia galimybes bedarbiams bei užimtiems (dirbantiems) žmonėms mokytis ir įgyti norimą profesiją.

PROFESINIS MOKYMAS BEDARBIAMS

Padedame įgyti reikiamą kvalifikaciją, naujų kompetencijų arba persikvalifikuoti. Prioritetas teikiamas regioniniu ar nacionaliniu lygiu paklausioms profesijoms.

Kokias išlaidas finansuoja Užimtumo tarnyba? Nemokami kursai mokymai CE kategorija per UŽT

1.Profesinio mokymo paslaugų išlaidas:

Mokymo paslaugoms apmokėti Užimtumo tarnybos skiriama lėšų suma negali viršyti:

 • 4,65 MMA (arba 2985,3 Eur) dydžio kvalifikacijai įgyti
 • 2,33 MMA (arba 1495,86) dydžio kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti (kai mokymo programos trukmė nuo 51 val. ir daugiau)
 • 1,16 MMA (744,72 Eur) dydžio kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti (kai mokymo programos trukmė iki 50 val. trukmės)

Kai lėšos skiriamos asmens kvalifikacijai ar kompetencijai, įtrauktai į Užimtumo tarnybos direktoriaus tvirtinamą aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų sąrašą (rasite čia), įgyti mokymo paslaugoms apmokėti Užimtumo tarnybos skiriama lėšų suma negali viršyti:

 • 9,3 MMA (arba 5970,6 Eur) kvalifikacijai įgyti 
 • 4,66 MMA (arba 2991,72 Eur) dydžio kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti.

2. Mokymo stipendiją (0,47 MMA arba 301,74 Eur);

3. Kelionės išlaidas iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo ir atgal (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta);

4. Apgyvendinimo išlaidas (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta);

5. Privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidas.Kai dėl mokymo teikėjo vietos savivaldybėje Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino sustabdoma bedarbio profesinio mokymo teikėjo veikla, asmeniui mokama 0,39 MMA (250,38 Eur) dydžio stipendija.
Detalesnė informacija mokymo teikėjams čia

Kokie įsipareigojimai?

Užimtumo tarnyba su asmeniu sudaro trišalę arba dvišalę sutartį.

Trišalėje sutartyje numatoma, kad Užimtumo tarnyba finansuos profesinį mokymą, būsimas darbdavys po mokymo įdarbins pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesių laikotarpiui, o profesinio mokymo dalyvis įsidarbins pas numatytą darbdavį ir išdirbs pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

Dvišalėje sutartyje numatoma, kad Užimtumo tarnyba finansuos profesinį mokymą, o profesinio mokymo dalyvis, pabaigęs mokslus pasirinktoje profesinio mokymo įstaigoje, įsidarbins Užimtumo tarnybos pasiūlytoje ar savo susirastoje darbo vietoje arba pradės savarankišką veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ir dirbs ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

Sudarant dvišalę sutartį, profesinio mokymo teikėją būsimas profesinio mokymo dalyvis pasirenka pats, o trišalės sutarties atveju – suderinęs su darbdaviu. Nemokami kursai mokymai CE kategorija per UŽT

Formalusis profesinis mokymas – profesinis mokymas, vykdomas pagal formaliojo profesinio mokymo programas, kurias pabaigus suteikiama kvalifikacija ar jos dalis.

Neformalusis profesinis mokymas – profesinis mokymas, vykdomas pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, kurias pabaigus suteikiama kompetencija (kompetencijos), kuri (kurios) gali būti pripažįstamos kaip įgyta kvalifikacija ar jos dalis.

Informacija mokymo teikėjams dėl mokymo programų pateikimo čia

Sužinokite daugiau!

Jei norite daugiau sužinoti apie profesinio mokymo galimybes, susisiekite su savo mieste veikiančios Užimtumo tarnybos konsultantu. Nemokami kursai mokymai CE kategorija per UŽT


Profesinio mokymo dokumentų formas galite parsisiųsti paspaudę ant dokumento pavadinimo:


PROFESINIS MOKYMAS UŽIMTIEMS ASMENIMS Nemokami kursai mokymai CE kategorija per UŽT

Užimti (dirbantys) asmenys gali kreiptis į artimiausią Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyrių, siekdami pakeisti savo profesiją bei darbą. Šiems asmenims finansuojamas persikvalifikavimas į Užimtumo tarnybos nustatytas prioritetines profesijas, siekiant užtikrinti tvarų užimtumą, sudaryti karjeros mobilumo galimybes bei keisti profesinę kryptį. Turintiems būsimą darbdavį – finansuojama tai tikslinei darbo vietai reikalinga kvalifikacija ar kompetencija.

Užimtam asmeniui profesinis mokymas organizuojamas, kai:

 •  jis planuoja įsidarbinti ne pas tą patį darbdavį, su kuriuo jį sieja darbo teisiniai santykiai, arba planuoja pradėti vykdyti savarankišką veiklą,

arba

 • darbdavys, su kuriuo jį sieja darbo teisiniai santykiai, užimtą asmenį po jo profesinio mokymo planuoja perkelti į aukštesnes pareigas, kuriose jo darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis būtų ne mažiau kaip 20 procentų didesnis, palyginti su jo darbo sutartyje nustatytu darbo užmokesčiu iki profesinio mokymo,

arba

 • yra įspėtas apie atleidimą, kai jo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa perteklinė dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino. Nemokami kursai mokymai CE kategorija per UŽT

Kokias išlaidas užimtiems asmenims finansuoja Užimtumo tarnyba?

 • Profesinio mokymo paslaugų išlaidas (dydžiai tie patys kaip ir bedarbiams, žr. aukščiau);

Užimtam asmeniui, kuris profesinio mokymosi metu buvo atleistas iš darbo, mokymosi laikotarpiu papildomai finansuojama:

 • Mokymo stipendija (0,47 MMA arba 285,29 Eur);
 • Kelionės išlaidos iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo ir atgal (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta);
 • Apgyvendinimo išlaidos (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta).

Kokie įsipareigojimai? Nemokami kursai mokymai CE kategorija per UŽT

Užimtumo tarnyba pasiūlys sudaryti trišalę arba dvišalę sutartį.

Trišalėje sutartyje 

numatoma, kad Užimtumo tarnyba finansuos profesinį mokymą, būsimas darbdavys po mokymo įdarbins pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesių laikotarpiui, o užimtas asmuo, kuris pabaigs profesinį mokymą su darbdaviu suderintoje mokymo įstaigoje, įsidarbins pas numatytą darbdavį ir išdirbs pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesius. Sutartimi užimtas asmuo įsipareigoja įsidarbinti pas kitą darbdavį, nei tuo metu dirba, arba pas tą patį darbdavį, su kuriuo jį sieja darbo teisiniai santykiai, jei darbdavys užimtą asmenį po jo profesinio mokymo planuoja perkelti į aukštesnes pareigas, kuriose jo darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis būtų ne mažiau kaip 20 procentų didesnis, palyginti su jo darbo sutartyje nustatytu darbo užmokesčiu iki profesinio mokymo, arba jei užimtas asmuo yra įspėtas apie atleidimą, kai jo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa perteklinė dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino.

Dvišalėje sutartyje numatoma, kad Užimtumo tarnyba finansuos profesinį mokymą, o profesinio mokymo dalyvis, pabaigęs mokslus pasirinktoje profesinio mokymo įstaigoje, per 6 mėnesius įsidarbins Užimtumo tarnybos pasiūlytoje ar savo susirastoje darbo vietoje, arba pradės savarankišką veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ir dirbs ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

Sudarant dvišalę sutartį, profesinio mokymo teikėją būsimas profesinio mokymo dalyvis pasirenka pats, o trišalės sutarties atveju – suderinęs su darbdaviu. 

Atkreipiame dėmesį, kad dvišalė sutartis dėl mokymosi formaliojo mokymo programoje, kurią pabaigus įgyjama kvalifikacija, sudaroma, kai užimtas asmuo ketina mokytis pagal Užimtumo tarnybos nustatytas prioritetinių profesijų formaliojo profesinio mokymo programas.

Dvišalė sutartis 

dėl mokymosi neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoje sudaroma, kai užimtas asmuo ketina mokytis pagal Užimtumo tarnybos nustatytų paklausių kompetencijų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.


Užimtų asmenų profesinio mokymo dokumentų formas galite parsisiųsti paspausdami ant dokumento pavadinimo Nemokami kursai mokymai CE kategorija per UŽT:

Profesinį mokymą reglamentuoja šie teisės aktai:

Nemokami kursai mokymai CE kategorija per UŽT

Vairavimo kursų kaina

Kontaktai – Žemėlapis – Kaip mus rasti?

Vairavimo naujienos

Vairavimo instruktoriai

Naujos grupės kiekvieną pirmadienį

Vairavimo pamokos

A kategorija Motociklo teisės

A1 kategorija B kategorijos praplėtimas

B kategorija Mechanine pavara

B kategorija Automatine pavara

C CE D kategorijos vairavimo teisės

95 kodas

ADR kursai kaip vežti pavojingus krovinius

KET pažeidusiems ar vairavimo teises praradusiems

TR1 TR2 SZ SM Traktorininkų mokymas

Autokrautuvų – Krautuvų mokymai kursai

Transporto vadybininkų mokymai

KET vairavimo paskaitos internete

KET testai KET bilietai

KET bilietai KET testai

Regitros testai

Pirkite mokymo paslaugas internetu

E – parduotuvė, pirkite Mokymo kursus internetu

E – parduotuvė A1 kategorija

E – parduotuvė A kategorija

E – parduotuvė B mechnainė

E – parduotuvė B automatinė

E – parduotuvė C kategorija

E – parduotuvė D kategorija

E – parduotuvė CE kategorija

E – parduotuvė 95 kodas

E – parduotuvė ADR kursai

E – parduotuvė Autokrautuvo mokymai

E – parduotuvė Prasižengusiems vairuotojams Mokymai

E – parduotuvė TR1 TR2 SZ SM traktorininkų mokymai

E – parduotuvė Transporto vadybininkų mokymai


Apie Automobilius

Apie Automobilius 2

Apie Automobilius 3

Automobiliai Europoje

Automobiliai Amerikoje

Vairavimo egzaminai

REGITRA

KET testai – bilietai kaip Regitroje nemokamai

Delfi – apie automobilius

15 min. – apie transportą

Vairavimo mokykla Vilniuje

RespublikosVM

Facebook LT Respublikos vairavimo mokykla

Rekvizitai LT Respublikos vairavimo mokykla

Auto

Parašykite komentarą