Pradinis » kursai per UŽT

kursai per UŽT

Nemokami kursai mokymai per UŽT

Jūs galite mokyti C, CE, D kategorijų, autokrautuvo, traktorininko, 95 kodo nemokamai – už Jus sumokės UŽT Užimtumo tarnyba

Profesinis mokymas

Siekiate įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai ir neturite reikiamos kvalifikacijos ar kompetencijų? O galbūt norite pakeisti savo profesiją bei darbą?

Užimtumo tarnyba suteikia galimybes bedarbiams bei užimtiems (dirbantiems) žmonėms mokytis ir įgyti norimą profesiją.

PROFESINIS MOKYMAS BEDARBIAMS

Padedame įgyti reikiamą kvalifikaciją, naujų kompetencijų arba persikvalifikuoti. Prioritetas teikiamas regioniniu ar nacionaliniu lygiu paklausioms profesijoms.

Kokias išlaidas finansuoja Užimtumo tarnyba? Nemokami kursai mokymai CE kategorija per UŽT

Kokie įsipareigojimai?

Užimtumo tarnyba su asmeniu sudaro trišalę arba dvišalę sutartį.

Trišalėje sutartyje numatoma, kad Užimtumo tarnyba finansuos profesinį mokymą, būsimas darbdavys po mokymo įdarbins pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją o profesinio mokymo dalyvis įsidarbins pas numatytą darbdavį ir išdirbs pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją.

Dvišalėje sutartyje numatoma, kad Užimtumo tarnyba finansuos profesinį mokymą, o profesinio mokymo dalyvis, pabaigęs mokslus pasirinktoje profesinio mokymo įstaigoje, įsidarbins Užimtumo tarnybos pasiūlytoje ar savo susirastoje darbo vietoje arba pradės savarankišką veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją.

Formalusis profesinis mokymas – profesinis mokymas, vykdomas pagal formaliojo profesinio mokymo programas, kurias pabaigus suteikiama kvalifikacija ar jos dalis.

Neformalusis profesinis mokymas – profesinis mokymas, vykdomas pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, kurias pabaigus suteikiama kompetencija (kompetencijos), kuri (kurios) gali būti pripažįstamos kaip įgyta kvalifikacija ar jos dalis.

Informacija mokymo teikėjams dėl mokymo programų pateikimo čia

Sužinokite daugiau!

Jei norite daugiau sužinoti apie profesinio mokymo galimybes, susisiekite su savo mieste veikiančios Užimtumo tarnybos konsultantu. Nemokami kursai mokymai CE kategorija per UŽT

Parašykite komentarą