Pradinis » CPC VKK 95 kod

CPC VKK 95 kod

CPC VKK 95 kod Nuo 2024 m. liepos 1 d. „Regitra” pradės išdavinėti vairuotojo kvalifikacijos korteles (VKK).

Kam išduodamos vairuotojo kvalifikacijos kortelės CPC VKK 95 kod?

Vairuotojo kvalifikacijos kortelė išduodama vairuotojams, turintiems C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių, jų junginių su priekabomis vairuotojų kvalifikaciją vežti krovinius ar keleivius komerciniais tikslais, jeigu nėra galimybės suderinto Europos Sąjungos kodo (95) įrašyti vairuotojo pažymėjime.

Vairuotojo kvalifikacijos kortelė

Dokumentas, kuriame nurodomas suderintas Europos Sąjungos kodas (95), jeigu nėra galimybės jo įrašyti vairuotojo pažymėjime, patvirtinantis turimą C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių, jų junginių su priekabomis vairuotojų kvalifikaciją vežti krovinius ar keleivius komerciniais tikslais. CPC VKK 95 kod.

I ŽINGSNIS. Kvalifikacijos mokymai CPC VKK 95 kod

Vairuotojai, ne Europos Sąjungos valstybių piliečiai, kurie neturi išduoto atitinkamą kvalifikaciją įrodančio ES 95 kodo, gali įgyti profesinės kvalifikacijos pažymėjimą Lietuvos Respublikos mokymo įstaigose, kurioms išduota licencija mokyti asmenis pagal transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų pradinės profesinė kvalifikacijos įgijimo ir (arba) transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programas.

II ŽINGSNIS. „Regitra”

Vairuotojo kvalifikacijos kortelę galite užsisakyti atvykę į „Regitros“ padalinį, kuriame yra teikiamos vairuotojo pažymėjimų išdavimo paslaugos.

Vizitui padalinyje iš anksto galite užsiregistruoti dviem būdais:

1. Internetu

UŽSIREGISTRUOTI

2. Telefonu:

 +370 700 55151;

+370 5 210 5164 (skambinant iš užsienio).

„Regitra” sukūrė specialų kanalą įmonių atstovams.

Kur jie galėtų užregistruoti savo darbuotojus vizitui padalinyje.

Tai galima padaryti elektroniniu paštu vkk@regitra.lt, pateikus užpildytą atitinkamos formos prašymą.

Padalinyje su prašymu Jums reikės pateikti:

galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (gali būti užsienio valstybės piliečio pasas ar jį atitinkantis kelionės dokumentas, skirtas vykti į užsienio valstybę bei pripažintas Lietuvos Respublikoje);

CPC VKK 95 kod Galiojantį užsienio valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą

Galiojantį tarptautinį vairuotojo pažymėjimą, atitinkantį Ženevos ar Vienos konvencijas.

„Regitros” padalinyje taip pat reikės nusifotografuoti ir pateikti parašo pavyzdį.

Vairuotojo kvalifikacijos kortelė bus pagaminta per 15 darbo dienų, kortelės kaina – 17,33 Eur.

III ŽINGSNIS. Pristatymas

CPC VKK 95 kod Vairuotojo kvalifikacijos kortelė gali būti pristatyta:

1. Tiesiai į Jūsų namus

Užsakant vairuotojo kvalifikacijos kortelę reikėtų nurodyti pristatymo adresą. Šios paslaugos kaina 6,99 Eur.

2. Į siuntų savitarnos terminalus

Užsakant vairuotojo kvalifikacijos kortelę reikėtų nuodyti, jog norite ją gauti į siuntų savitarnos terminalą. Šios paslaugos kaina 4,90 Eur.

3. Į „Regitros“ padalinį

Vizitui padalinyje užsiregistruokite iš anksto ir būsite aptarnauti nurodytu laiku.

UŽSIREGISTRUOTI CPC VKK 95 kod

Vairuotojo kvalifikacijos kortelę padalinyje gali atsiimti:

Pats užsakovas;

Užsakovo nurodytas asmuo, pateikęs savo asmens dokumentą;

Užsakovo įgaliotas asmuo, pateikęs įgaliojimą arba jį atitinkantį dokumentą;

Taip pat gali atsiimti kitas asmuo, nurodęs užsakovo vardą, pavardę ir prašymo arba užsakymo numerį bei pateikęs savo asmens dokumentą.

Vairuotojo kvalifikacijos kortelės pavyzdys CPC VKK 95 kod

CPC VKK 95 kod
CPC VKK 95 kod

Vairuotojo kvalifikacijos kortelė (VKK)

Kas yra VKK?

Vairuotojo kvalifikacijos kortelė – dokumentas, kuriame nurodomas suderintas Europos Sąjungos kodas (95), jeigu nėra galimybės jo įrašyti vairuotojo pažymėjime, patvirtinantis turimą C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių, jų junginių su priekabomis vairuotojų kvalifikaciją vežti krovinius ar keleivius komerciniais tikslais.

Kuo skiriasi VKK nuo 95 kodo vairuotojo pažymėjime CPC VKK 95 kod?

Tiek VKK, tiek 95 kodas nurodo, jog vairuotojas turi atitinkamą kvalifikaciją vežti keleivius ar krovinius komerciniais tikslais ES arba EEE valstybėse. VKK yra dokumentas, o 95 kodas yra žyma dokumente.

Kam gali būti išduota VKK?

Vairuotojo kvalifikacijos kortelė išduodama vairuotojams, turintiems C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių, jų junginių su priekabomis vairuotojų kvalifikaciją vežti krovinius ar keleivius komerciniais tikslais, jeigu nėra galimybės suderinto Europos Sąjungos kodo (95) įrašyti vairuotojo pažymėjime.

Kuriose šalyse galioja VKK?

VKK galioja Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos ekonominės erdvės valstybėse.

Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti VKK?

Vairuotojai, ne Europos Sąjungos valstybių piliečiai, gali įgyti profesinės kvalifikacijos pažymėjimą Lietuvos Respublikos mokymo įstaigose, kurioms išduota licencija mokyti asmenis pagal atitinkamas profesinio mokymo programas.

Duomenis apie baigtus kvalifikacinius mokymus „Regitra“ gauna automatiškai.

Koks VKK galiojimo laikas?

VKK galiojimo laikas ne ilgiau kaip 5 metai. VKK galiojimo data turi sutapti su  kvalifikacijos pažymėjimo galiojimu. 

Per kokį terminą bus pagaminta VKK?

VKK pagaminama ir paruošiama įteikimui per 15 darbo dienų

Kur galima atsiimti pagamintą VKK?

VKK gali būti pristatyta:

1. Tiesiai į Jūsų namus;

2. Į siuntų savitarnos terminalus;

3. Į „Regitros“ padalinį, kuriame teikiamos vairuotojo pažymėjimų išdavimo paslaugos. CPC VKK 95 kod.

95 kodas 95 kodo Kaina

www.regitra.lt puslapio 2024.06.19