A1 ADR mokymai

159.00 

ADR pagrindinis kursas, vežti tentuose – pakuotėse – A1 ADR pavojingų krovinių mokymai. Kursai internete – Jums patogioje vietoje bei laiku. Testai įskaičiuoti. ADR knygos įskaičiuotos. Jei norite išmokti – išmoksite!

Produkto kodas: ADR A1 Kategorija:

A1 ADR mokymai

Registracija mokymams ir konsultacija: kestutis@respublikosvm.lt

KAINA:

A1 159 EURAI.

A2 79 EURAI.

A3 79 EURAI.

A4 79 EURAI.

SAUGOS SPECIALISTAS M  238 EUR.

 

Nauja grupė kiekvieną antradienį.

Trukmė dvi savaitės.

Tik pas mus gausite nuostabius ADR testus nemokamai (mėnesiui) iš 4driver.eu

 

AR GALIU MOKYTIS A1 ADR mokymai VAIRUOTOJAMS?

Kelių transporto priemonių vairuotoju, vežančiu pavojinguosius krovinius  gali būti asmuo:

1. ne jaunesnis nei 21 metai;
2. turintys vairuotojo pažymėjimą (bent B kategorijos);

KURIAS PROGRAMAS RINKTIS?

Dažniausiai pasirenkami A1 ir A2 kursai.

A1 – pagrindinis mokymo kursas ir jei reikia papildomai, specializuotą (-us) mokymo kursą (-us)

A2 – vežti pavojinguosius krovinius cisternose

A3 – vežti sprogstamąsias medžiagas;

A4 – vežti radioktyvias medžiagas.

KAIP GAUTI ADR PAŽYMĖJIMĄ?

Nustatyta tvarka išlaikęs egzaminą Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos – dabar LTSA.
ADR pažymėjimas galioja penkerius metus. 

ADR SAUGOS SPECIALISTAMS

ADR vežti pavojingus krovinius saugos specialistu gali būti

 1. asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą (arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą kaip jam lygiavertį);
 2. išklausęs atitinkamą mokymo kursą (pagrindinis kursas – M ir M1, M2, M3, M4, M5) ir nustatyta tvarka išlaikęs egzaminą Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos.

ADR VAIRUOTOJŲ EGZAMINAVIMAS IR PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

PRAŠYMŲ TEIKIMAS

Prašymas laikyti ADR vežti pavojingus krovinius vairuotojų, egzaminą ir (arba) išduoti / pratęsti ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimą (toliau – prašymas) gali būti teikiamas:

 1. asmeniui tiesiogiai atvykus į Lietuvos transorto saugos administraciją;
 2. įgaliojus kitą asmenį (šiuo atveju įgaliotas asmuo turi pateikti įgaliojimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka); asmens pasirašytą prašymą ir dokumentus taip pat gali pateikti asmuo, kuris yra nurodytas pareiškėjo prašyme;
 3. elektroniniu būdu (šiuo atveju prašymas ir reikiami

 4. dokumentai, pasirašyti teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu arba identifikavus save per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP), teikiami elektroniniu paštu);
 5. registruojantis į egzaminą internetu (prisijungiant prie registracijos į egzaminą internetu aplinkos ir identifikuojant asmens tapatybę per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP)).

ADR vežti pavojingus krovinius Mokymas Kursai Rasytine instrukcija www.respublikosvm.lt

Vadovaukitės Registracijos į egzaminą internetu vartotojo vadovu

ASMUO, PAGEIDAUJANTIS LAIKYTI A1 ADR mokymai VEŽTI PAVOJINGUS KROVINIUS EGZAMINĄ, TURI PATEIKTI

 1. prašymą;

 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos šalyje ar ADR kursai – mokymas vežti pavojingus krovinius Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą ar skaitmeniniuose tachografuose naudojamą vairuotojo identifikavimo kortelę), arba kitą dokumentą, kurio blanko forma yra įregistruota Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų

 3. dokumentų blankų registre ir kuriame yra asmens veido

 4. atvaizdas, vardas, pavardė ir gimimo data arba asmens kodas, jei pateikdamas prašymą elektroniniu būdu asmuo neidentifikuoja savęs kvalifikuotu skaitmeniniu parašu per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP); egzamino dieną atvykęs į Administraciją asmuo privalo su savimi turėti ir egzaminuotojui pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 5. VIENĄ NUOTRAUKĄ

  (atitinkančią Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintus Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus). A1 ADR mokymai pavojingų krovinių mokymai – mokymas vežti pavojingus krovinius asmeniui pageidaujant ir sutinkant, jo duomenys (nuotrauka ir parašas) gali būti naudojami tokie patys kaip asmens pateiktame ir prašyme nurodytame galiojančiame vairuotojo pažymėjime; šie duomenys gaunami iš valstybės įmonės „Regitra“ duomenų bazės, jei asmeniui vairuotojo pažymėjimas išduotas ne anksčiau kaip prieš 5 metus, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Administracijos

 6. skyriui dienos. Šiuo atveju nuotraukos pateikti nereikia;

 7. jei asmuo į egzaminą registravosi internetu ir registracijos  lange esančiame laukelyje nepažymėjo, jog pageidauja ir sutinka, kad  ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjime būtų naudojama ta pati nuotrauka ir parašas kaip turimame vairuotojo pažymėjime, arba pažymėjo šį  laukelį, tačiau duomenys (nuotrauka ir parašas) nebuvo atvaizduoti internetinės rezervacijos lange, asmuo nuotrauką privalo turėti su savimi ir pateikti egzaminuotojui egzamino dieną atvykęs į Administraciją;
 8. asmens duomenų pasikeitimo faktą patvirtinančius dokumentus (santuokos liudijimą, vardo, pavardės keitimo liudijimą).

     ASMUO, JEI JIS PRARADO, SUGADINO PAŽYMĖJIMĄ AR PASIKEITĖ ASMENS DUOMENYS, TURI PATEIKTI:

 • prašymą;

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos šalyje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą ar skaitmeniniuose tachografuose naudojamą vairuotojo identifikavimo kortelę arba kitą dokumentą,

 • kurio blanko forma yra įregistruota Saugiųjų dokumentų

 • ir saugiųjų dokumentų blankų registre ir kuriame yra asmens veido atvaizdas, vardas, pavardė ir gimimo data arba asmens kodas, jei pateikdamas prašymą elektroniniu būdu asmuo neidentifikuoja savęs kvalifikuotu skaitmeniniu parašu per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP)) ADR kursai – mokymas vežti pavojingus krovinius.

 • VIENĄ NUOTRAUKĄ

 • (atitinkančią Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintus Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus). Asmeniui pageidaujant ir sutinkant, jo duomenys (nuotrauka, parašas) gali būti naudojami tokie patys kaip asmens prašyme nurodytame galiojančiame vairuotojo pažymėjime; šie duomenys gaunami ir valstybės įmonės „Regitra“ duomenų bazės, jei asmeniui vairuotojo pažymėjimas išduotas ne anksčiau kaip prieš 5 metus, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Administracijos Administracinių paslaugų

 • departamento skyriui dienos. Šiuo atveju nuotraukos pateikti

 • nereikia; jei asmuo į egzaminą registravosi internetu ir nepageidavo ir nesutiko (nepažymėjimo atitinkamo registracijos į egzaminą internetu lange esančio laukelio), kad ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjime būtų naudojama ta pati nuotrauka ir parašas, kaip asmens turimame vairuotojo pažymėjime, arba pageidavo ir sutiko (pažymėjo atitinkamą registracijos į egzaminą internetu lange esantį laukelį, tačiau duomenys (nuotrauka ir parašas) nebuvo atvaizduoti internetinės rezervacijos lange, asmuo nuotrauką privalo turėti su savimi ir pateikti egzaminuotojui egzamino dieną atvykęs į Administraciją.

     Pastaba. Tais atvejais, kai prašymas teikiamas įgaliojus kitą asmenį, prie prašymo pridedamos skenuotos reikiamų dokumentų kopijos;  kai prašymas teikiamas elektroniniu būdu, prie prašymo pridedamos reikiamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos. ADR kursai – mokymas vežti pavojingus krovinius.

ADR VEŽTI PAVOJINGUS KROVINIUS EGZAMINAVIMO TVARKA

Egzaminuojamieji egzamino metu gali naudotis Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pavojingų krovinių vežimą. Kita literatūra ir užrašais naudotis draudžiama.

ADR VEŽTI PAVOJINGUS KROVINIUS EGZAMINO BILIETĄ SUDARO:

 • 25 klausimai, laikant A1 egzaminą (atsakyti į klausimus skiriamos 2 val.);

 • po 15 klausimų, laikant A2, A3 ir A4 egzaminus (atsakyti į klausimus skiriama po 1 val. 30 min.).

ADR VEŽTI PAVOJINGUS KROVINIUS EGZAMINAS IŠLAIKYTAS, JEI EGZAMINUOJAMASIS GAUNA:

 • ne mažiau kaip 20 balų, laikant A1 egzaminą;

 • ne mažiau kaip 12 balų, laikant A2, A3 ir A4 egzaminus.

     Egzaminai laikomi lietuvių kalba, kompiuteriu. Egzamino bilieto forma – testas iš klausimų su pasirenkamais atsakymais. Egzamino laikymo kompiuteriu instrukciją galima rasti čia.

ADR VEŽTI PAVOJINGUS KROVINIUS PAŽYMĖJIMO ATSIĖMIMAS – A1 ADR pavojingų krovinių mokymai

 

ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimas išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į Administraciją. Asmuo, atsiimdamas pažymėjimą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos šalyje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą, ar skaitmeniniuose tachografuose naudojamą vairuotojo identifikavimo kortelę arba kitą

dokumentą, kurio blanko forma yra įregistruota Saugiųjų dokumentų

ir saugiųjų dokumentų blankų registre ir kuriame yra asmens veido atvaizdas, vardas, pavardė ir gimimo data arba asmens kodas).

Pažymėjimas, asmeniui pageidaujant, Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka gali būti išsiųstas paštu, asmeniui apie tai nurodžius atitinkamame prašymo arba registracijos internetu laukelyje.

Administracijos išduodamo ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimo pavyzdys:

ADR vežti pavojingus krovinius Mokymas Kursai Rasytine instrukcija www.respublikosvm.lt A1 ADR mokymai

ADR vežti pavojingus krovinius Mokymas Kursai Rasytine instrukcija www.respublikosvm.lt A1 ADR mokymai

Nuo 2012 m. gruodžio 1 d. išduodamame ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjime panaudotų technologinės apsaugos priemonių aprašas visuomenei (lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų kalbomis) pateiktas čia:

     ADR kursai - mokymas vežti pavojingus krovinius       ADR kursai - mokymas vežti pavojingus krovinius       ADR kursai - mokymas vežti pavojingus krovinius       ADR kursai - mokymas vežti pavojingus krovinius       ADR kursai - mokymas vežti pavojingus krovinius

A1 ADR mokymai VEŽTI PAVOJINGUS KROVINIUS

Pavojingieji kroviniai  Lietuvos Respublikoje ir tarptautiniais maršrutais automobilių keliais vežami pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A ir B techninių priedų reikalavimus. Naujausią (2017 m.) šių priedų konsoliduotą redakciją galite rasti čia: turinys,  I tomas ir II tomas.

     Su ankstesnėmis Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A ir B techninių priedų redakcijomis galite susipažinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

ADR vežti pavojingus krovinius Pagrindiniai nacionaliniai teisės

aktai, reglamentuojantys pavojingųjų krovinių vežimą Lietuvos Respublikoje: Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais  įstatymas,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 17 d. nutarimas Nr. 367 „Dėl pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais Lietuvos Respublikoje“.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

2002 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. 704 „Dėl įgaliojimų suteikimo pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais ir su tuo susijusios veiklos srityse“ Administracija yra įgaliota atlikti Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos funkcijas atitinkamose pavojingųjų krovinių vežimo srityse:

 • ADR vežti pavojingus krovinius mokymo įstaigų, susijusių su pavojingųjų krovinių vežimu, vertinimas, teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, mokymo įstaigoms suteikimas ir šių įstaigų priežiūra;
 • pavojinguosius krovinius vežančių kelių transporto priemonių vairuotojų mokymas ir egzaminavimas;
 • pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistų mokymas ir egzaminavimas;

 • asmenų, siekiančių tapti mokytojais mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, atestavimas;
 • pavojingųjų krovinių vežimo kontrolė keliuose ir įmonėse;
 • kelių transporto priemonės tinkamumo vežti pavojinguosius krovinius patvirtinimas;
 • kita.

     Aktuali ir naudinga informacija vairuotojams, ADR vežti pavojingus krovinius, glaustai pateikta informaciniame lankstinuke „Pavojingi kroviniai. Vairavimas ir poilsis”. 

Kitą aktualią informaciją, susijusią su pavojingųjų krovinių vežimu, anglų, prancūzų ir rusų kalbomis rasite Jungtinių Tautų interneto svetainėje ir Europos Komisijos interneto svetainėje.

 

ADR SERTIFIKATAI

     ADR sertifikatai išduodami vadovaujantis ADR vežti pavojingus kroviniusPavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašo , patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 2B-446 „Dėl Pavojingus krovinius vežančių kelių

transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

(toliau – Aprašas), reikalavimais. Aprašas taikomas visoms Lietuvoje įregistruotoms kelių transporto priemonėms, kurioms pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) B techninio priedo 9 dalies reikalavimus būtinas transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojinguosius krovinius, patvirtinimo sertifikatas.

ADR VEŽTI PAVOJINGUS KROVINIUS SERTIFIKATO IŠDAVIMO TVARKA

 

    ADR sertifikatas išduodamas, pateikus nustatytos formos prašymą, kurį pildo ir pasirašo įmonės pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais saugos specialistas. Šį prašymą taip pat pasirašo įmonės vadovas arba įmonės vadovo paskirtas asmuo, kuriam suteikti atitinkami įgaliojimai.

PRARADUS ADR VEŽTI PAVOJINGUS KROVINIUS SERTIFIKATĄ,

gali būti išduotas ADR sertifikato dublikatas. Šiuo atveju bus išduodamas kitas ADR sertifikatas su žyma „Dublikatas“, kurio galiojimo laikas sutaps su prarastojo ADR sertifikato A1 ADR pavojingų krovinių mokymai – mokymas vežti pavojingus krovinius galiojimo laiku. Siekiant jį gauti, Administracijai pateikiamas nustatytos formos prašymas.

      Nurodyti dokumentai turi būti pateikiami, kaip nurodyta Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“.

Krovininių transporto priemonių gamintojų atstovų Lietuvoje, įgaliotų užpildyti ir pasirašyti ETMK sertifikatus ir ADR deklaracijas, sąrašas

 

PAVOJINGUOSIUS KROVINIUS VEŽANČIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KONTROLĖ

 

Pavojingieji kroviniai – medžiagos ar gaminiai, kurie dėl savo cheminių ar fizikinių savybių gali sukelti pavojų žmonių sveikatai, aplinkai ar turtui ir kuriems suteikti identifikavimo numeriai yra įrašyti į Jungtinių Tautų Organizacijos Europos ekonomikos komisijos sudarytą pavojingųjų medžiagų sąrašą bei išvardyti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, reglamentuojančiose pavojingųjų krovinių vežimą.

KAS TIKRINAMA? A1 ADR pavojingų krovinių mokymai

        Kontrolės metu pareigūnas tikrina:

 1. transporto dokumentus, raštiškas instrukcijas, transporto priemonės tinkamumo sertifikatus, vairuotojo pasirengimo vežti pavojinguosius krovinius pagal ADR pažymėjimą ir kitus dokumentus;

 2. transporto priemonės, cisternos, pakuočių ženklinimą ir žymėjimą;

 3. krovinių pakrovimo, tvirtinimo, tvarkymo ir kitų reikalavimų laikymąsi;

 4. saugos ir priešgaisrines priemones;

 5. kitų specifinių reikalavimų laikymąsi.

TIKRINIMO PROTOKOLAS A1 ADR mokymai pavojingų krovinių mokymai

      Patikrinimo rezultatai surašomi pavojingųjų krovinių vežimo automobilių transportu kontrolės protokole, kurio vienas egzempliorius įteikiamas transporto priemonės vairuotojui, o kitą pasilieka kontrolę atlikęs pareigūnas.

Atmintinė vairuotojams, vežantiems pavojinguosius krovinius

 Atmintinė vairuotojams, vežantiems pavojinguosius krovinius.

Teisinis reglamentavimas

 Pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojantys teisės aktai.

 

Kontaktai – Žemėlapis – Kaip mus rasti?

Vairavimo instruktoriai

Vairavimo pamokos

A1 kategorija B kategorijos praplėtimas

B kategorija Mechanine pavara

B kategorija Automatine pavara

C CE D kategorijos vairavimo teisės

95 kodas

Atsiliepimai

There are no reviews yet

Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.

A1 ADR mokymaiA1 ADR mokymai
159.00