TR1 TR2 SZ SM traktorininkų

(3 pirkėjų atsiliepimai)

300.00 

Produkto kodas: SM, TR1, TR2, SZ Kategorija:

TR1 TR2 SZ SM traktorininkų

TR1 TR2 SZ SM traktorininkų Ekskavatorininkų

 

Pažymėjimo keitimas 75 eurai (jei perkate naują kategoriją, seniau turėtos kategorijos pratesiamos nemokamai) 

TR1 kategorija

TR2 kategorija – 60 kW arba didesnės variklio galios;

SZ kategorija – savaeigės žemės ūkio mašinos;

SM kategorijos (SM1, SM2, SM3) – net trys moduliai:

 

SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų vairavimas 3081115

SM kategorijos savaeigių dangų įrengimo ir remonto mašinų vairavimas 3081117

SM kategorijos savaeigių kelių ir aikščių priežiūros mašinų vairavimas 3081118

 

TR1 TR2 SZ SM traktorininkų Ekskavatorininkų

 

 

Daugiau sužinokite apie traktorininkų, traktoristų kursus Respublikos vairavimo mokykloje paspaudę ant šios nuorodos ČIA

 

Lietuvoje nustatytos keturios traktorių ir savaeigių mašinų kategorijos:

 • TR1 kategorija – iki 60 kW variklio galios ratiniai žemės ir miškų ūkio traktoriai bei vikšriniai traktoriai ir traktorių junginiai su priekabomis, žemės ūkio mašinomis, taip pat traktoriai su sumontuotais mechanizmais (ekskavatoriais, buldozeriais, krautuvais ir kt.);
 • TR2 kategorija – 60 kW arba didesnės variklio galios;
 • SZ kategorija – savaeigės žemės ūkio mašinos;
 • SM kategorija – savaeigės ne žemės ūkio mašinos;

TR1 TR2 SZ SM traktorininkų Ekskavatorininkų mokymai

 

NUO KOKIO AMŽIAUS GALIMA MOKYTIS PAGAL TRAKTORININKŲ RENGIMO PROGRAMAS (TR1 TR2 SZ SM traktorininkų Ekskavatorininkų)?

TR1 – kategoriją gali laikyti asmenys nuo 15 metų.

TR2 – kategoriją gali laikyti asmenys nuo 17 metų.

SZ – kategoriją gali laikyti asmenys nuo 17 metų.

SM – kategoriją gali laikyti asmenys nuo 17 metų, turintys traktorininko pažymėjimą.

Pažymėjimai galioja visoje EUROPOJE!

KOKIUS DOKUMENTUS TURĖTI ATVYKUS UŽSIREGISTRUOTI?

 1. Asmens dokumentas;
 2. Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius);
 3. 1 nuotrauka 3×4;
 4. Išsilavinimo dokumentą.

KEIČIAME TRAKTORININKO PAŽYMĖJIMĄ

Turėkite:

1. Senas TR1 TR2 SZ SM traktorininkų Ekskavatorininkų mokymai arba mokymo kursų baigimo pažyma (jei traktorininko pažymėjimas pamestas ar kitaip prarastas);
2. Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius);
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4. 1 nuotrauka 3×4.

Traktorininkų mokymai galioja 10 metų.

TR1 TR2 SZ SM traktorininkų Ekskavatorininkų PAŽYMĖJIMAS

TRAKTORININKŲ (NUSIŽENGUSIŲJŲ) PAŽYMĖJIMO GRĄŽINIMO TVARKA (Traktorininkų mokymai)

Plačiau apie traktorininko pažymėjimo atėmimo ir grąžinimo tvarką:

1. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas;

2. Įsakymas “Dėl motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”;

3. Įsakymas dėl traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir teisės vairuoti šias transporto priemones įgyjimo taisyklių bei traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo.

 

Susigrąžinant traktorininko pažymėjimą, policijai pristatysite šiuos dokumentai:

1. Asmens dokumentas;

2. Medicininė pažyma, išduota po pažeidimo padarymo;

3. Alkoholio ir narkotikų žalos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas, jei teisė vairuoti buvo atimta dėl neblaivumo TR1 TR2 SZ SM traktorininkų Ekskavatorininkų

30 EUR.

4. Pažyma iš profesinio mokymo teikėjo apie pakartotinai išlaikytą traktorininko kvalifikacijos egzaminą

69 EUR.

Pastaba: praradus traktorininko pažymėjimą vieneriems metams ar ilgiau privaloma perlaikyti kvalifikacijos egzaminą.

NUSIŽENGUSIŲ TRAKTORININKŲ KVALIFIKACIJOS EGZAMINO PERLAIKYMAS

Reikalingi dokumentai:

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

2. Medicininė pažyma (galiojanti traktoriams);

3. Pažyma iš policijos, kurioje nurodyta, kokios traktorininko kategorijos yra sulaikytos (TR1, TR2, SZ ar SM);

4. Prašymas (užpildomas Mokymo centre).

 

Perlaikomo egzamino tvarka:

1. Laikomas teorijos egzaminas (testas raštu);

2. Atliekama praktinė užduotis.

 

TR1 TR2 SZ SM traktorininkų Ekskavatorininkų mokymai

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMAS NUMATO

Žemės ūkio ministerija nustato ir tvirtina traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų rengimo ir teisės vairuoti šias transporto priemones įgijimo tvarką, traktorių ir savaeigių mašinų kategorijas ir mažiausią jų vairuotojų amžių bei dokumento, kuriuo patvirtinama teisė vairuoti traktorius ir (ar) savaeiges mašinas, formą ir išdavimo tvarką.

Traktorininkų rengimo tvarką reglamentuoja traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo taisyklės (toliau – traktorininkų rengimo taisyklės), patvirtintos žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-498. Vadovaujantis  traktorininkų rengimo taisyklėmis, traktorininkus rengia profesinio mokymo teikėjai (žemės ūkio mokyklos), kurioms išduotos licencijos vykdyti traktorininkų mokymo programas. Asmenim, baigusiems mokymo kursus ir išlaikiusiems kvalifikacijos egzaminus, išduodamas traktorininko pažymėjimas, kuriuo patvirtinama teisę vairuoti tam tikros kategorijos traktorius ir savaeiges mašinas.

Lietuvoje nustatytos keturios traktorių ir savaeigių mašinų kategorijos:

 • TR1 kategorija – iki 60 kW variklio galios ratiniai žemės ir miškų ūkio traktoriai bei vikšriniai traktoriai ir traktorių junginiai su priekabomis, žemės ūkio mašinomis, taip pat traktoriai su sumontuotais mechanizmais (ekskavatoriais, buldozeriais, krautuvais ir kt.);
 • TR2 kategorija – 60 kW arba didesnės variklio galios;
 • SZ kategorija – savaeigės žemės ūkio mašinos;
 • SM kategorija – savaeigės ne žemės ūkio mašinos.

Pagrindine laikoma traktorininko kvalifikacija,

suteikianti teisę vairuoti TR1 kategorijos traktorius. Mokymo programos įgyti kvalifikacijai, suteikiančiai teisę vairuoti TR1 kategorijos traktorius pagrindinį mokymo kursą sudaro 120 teorinių dalykų mokymo valandų ir 40 praktinių dalykų mokymo valandų. Kitų kategorijų mokymo valandų trukmė atitinkamai ilgesnė. Mokymo valandų skaičius mažinamas sutrumpinant Kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo mokymo kursą, jei mokiniai turi motorinių transporto priemonių vairuotojų pažymėjimus arba jie jau yra išklausę

Kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo mokymo kursą.

2009 m. traktorininkų rengimo taisyklės buvo pakeistos ir nustatė, kad Motorinių transporto priemonių vairuotojų pažymėjimai, kuriais suteikiama teisė vairuoti C1, C, C1E, CE, D, D1, DE arba D1E kategorijų motorines transporto priemones, patvirtina teisę vairuoti TR1, TR2 kategorijos traktorius ir SZ kategorijos savaeiges žemės ūkio mašinas. Motorinių transporto priemonių vairuotojų pažymėjimai, kuriais suteikiama teisė vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones, patvirtina teisę vairuoti TR1 kategorijos traktorius.

 

TR1 TR2 SZ SM traktorininkų Ekskavatorininkų mokymai

 

Keturčiai

Lengvasis keturratis – keturratė motorinė transporto priemonė, kurios masė (be akumuliatorių baterijų, jeigu tai elektros varikliu varoma transporto priemonė) be krovinio ne didesnė kaip 350 kg, didžiausiasis projektinis greitis ne didesnis kaip 45 km/h ir kurios variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm3 (esant kibirkštinio (priverstinio) uždegimo varikliui), didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 4 kW (esant kitokio tipo vidaus degimo varikliui), didžiausioji nominalioji galia ne didesnė kaip 4 kW (esant elektros varikliui).

Ši transporto priemonė turi būti registruota valstybės įmonėje

„Regitra“, turėti galiojančius privalomąjį civilinės atsakomybės draudimo polisą ir valstybinę techninę apžiūrą, o šios transporto priemonės vairuotojas privalo turėti AM kategorijos ar bet kurios kitos kategorijos motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimą (traktorininkų pažymėjimai nesuteikia teisės vairuoti šią transporto priemonę).

Keturratis

 – keturratė motorinė transporto priemonė, išskyrus lengvuosius keturračius, kurios didžiausiasis projektinis greitis didesnis kaip 45 km/h ir (arba) variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3, masė be krovinio ne didesnė kaip 400 kg, o kroviniams vežti skirtos šios keturratės motorinės transporto priemonės masė ne didesnė kaip 550 kg (be akumuliatorių baterijų, jeigu tai elektros varikliu varoma transporto priemonė) ir kurios didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 15 kW

Šios transporto priemonės vairuotojas privalo turėti B1 arba B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Galingasis keturratis motociklas

keturratė motorinė transporto priemonė, kuri negali būti klasifikuojama kaip lengvasis keturratis ar keturratis ir kurios didžiausioji naudingoji galia didesnė kaip 15 kW, bet ne didesnė kaip 100 kW, variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 1 000 cm3. Prie galingųjų keturračių taip pat priskiriamos daugiau kaip 4 ratus turinčios motorinės transporto priemonės, atitinkančios galingiesiems keturračiams taikomus techninius reikalavimus.

Mopedas 

dviratė motorinė transporto priemonė, kurios didžiausiasis projektinis greitis ne mažesnis kaip 25 km/h ir ne didesnis kaip 45 km/h ir kurios variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm3 (esant vidaus degimo varikliui), o didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 4 kW (esant elektros varikliui), ar triratė motorinė transporto priemonė, kurios didžiausiasis projektinis greitis ne mažesnis kaip 25 km/h ir ne didesnis kaip 45 km/h ir kurios variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm3 (esant kibirkštinio (priverstinio) uždegimo varikliui), didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 4 kW (esant kitokio tipo vidaus degimo varikliui), o didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 4 kW (esant elektros varikliui).

Ši transporto priemonė

turi būti registruota valstybės įmonėje „Regitra“, turėti galiojančius privalomąjį civilinės atsakomybės draudimo polisą ir valstybinę techninę apžiūrą, o šios transporto priemonės vairuotojas privalo turėti AM kategorijos ar bet kurios kitos kategorijos motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimą (traktorininkų pažymėjimai nesuteikia teisės vairuoti šią transporto priemonę).

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 10 d.

įsakymu Nr. 3D-498 patvirtintų traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo taisyklių 24 punkte nustatyta, kad motorinių transporto priemonių vairuotojų pažymėjimai, suteikiantys teisę vairuoti C1, C, C1E, CE, D, D1, DE arba D1E kategorijų motorines transporto priemones, patvirtina teisę vairuoti TR1, TR2 kategorijos traktorius ir SZ kategorijos savaeiges žemės ūkio mašinas. Motorinių transporto priemonių vairuotojų pažymėjimai, suteikiantys teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones, patvirtina teisę vairuoti TR1 kategorijos traktorius.

TR1 TR2 SZ SM traktorininkų Ekskavatorininkų

 

Kontaktai – Žemėlapis – Kaip mus rasti?

Transporto vadybininkų mokymai

KET vairavimo paskaitos internete

KET testai KET bilietai

KET bilietai KET testai

Regitros testai

E – parduotuvė CE kategorija

E – parduotuvė 95 kodas

E – parduotuvė ADR kursai

E – parduotuvė Autokrautuvo mokymai

E – parduotuvė Prasižengusiems vairuotojams Mokymai

3 atsiliepimai apie TR1 TR2 SZ SM traktorininkų

 1. Dariuš Deinarovič (įsigijo produktą)

 2. Česlava Deinarovič (įsigijo produktą)

 3. Andrius Šimkus (įsigijo produktą)

  Great team, great teachers!!!

Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.

TR2 traktorininko teises mokymaiTR1 TR2 SZ SM traktorininkų
300.00